Liberálové se mezitím zabývají nějakým divadlem v Brně...

5. 6. 2018 / Jiří Hlavenka

čas čtení 2 minuty

Tomu se říká profi práce

Za poslední tři roky byly rozděleny tři miliardy dotací z šuplíku, který se jmenuje Program rozvoje venkova. Dotace jsou to většinově evropské a jsou určeny pro malé a střední podniky, konkrétně na, cituji, " obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, (...) podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.".


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) tyto tři miliardy zkontroloval a zjistil, že celý systém byl netransparentní a diskriminační. Opět cituji: "Nastavené podmínky vykazují řadu zásadních nedostatků. Ministerstvo zemědělství zaměřilo podporu především na velké zpracovatelské podniky, které místo výdajů na vědu a výzkum vynakládají prostředky na pořízení strojů a technologií. K podpoře malých a středních podniků nedochází", uvádí NKÚ v kontrolním nálezu.

70% z třímiliardové částky šlo velkému agroprůmyslu, konkrétně: 614 mil. Agrofert, 274 mil. Hamé, Agro Měřín 248 mil, 243 mil. Interlacto, 225 mil. Madeta.

Nepřekvapivou pikoškou z celé té legrace je to, že o odvolání neúspěšných žadatelů rozhoduje ta stejná komise, která předtím projekt zamítla. Velké agropodniky sedí v Potravinářské komoře a v Agrární komoře a v hodnotitelské komisi mají evidentně svoje lidi. Obě komory (lobbyistické organizace) mají nesmírný vliv na ministerstvo zemědělství, v branži se hovoří o tom, že jej v podstatě ovládají.

(Zdroj zpráv: Hospodářské noviny, citují ze zprávy NKÚ, kterou mají dle vlastního tvrzení k dispozici).

Rozvinování venkova za pomoci dotací, Czech version, vypadá tedy zhruba následovně. Agroprůmyslník se sídlem v Praze (=asi ten venkov) nebo jiném velkém městě skoupí všechnu dostupnou půdu v okolí dědiny (=opravdový venkov). Obyvatelé vesnice o tom ani nevědí. Na jaro na ty lány přijede neznámo odkud velký traktor, oseje, pak několikrát přijede další velký traktor, postříká sajrajtem k radosti občanů a jejich studní, do kterých to prosákne. Pak přijede neznámo odkud ještě větší traktor, který pole poseče a úrodu odvezou náklaďáky neznámo kam, úroda je prodána, peníze jdou do centra firmy do Prahy a pomohou tak rozvoji této zaostalé venkovské lokace. Nakonec přijede odněkud úplně největší traktor který pole poorá, a pak přijde zima a jsou Vánoce. Proces rozvinutí venkova je završen.

Liberálové se mezitím zabývají nějakým divadlem v Brně.

0
Vytisknout
7943

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2018