Civilizace v kleštích pokrytectví elit

21. 2. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Je možné, že Jana z Arku byla schizofrenní dítě, jež si díky životu ve zbožné rodině vysvětlovalo svou psychickou zvláštnost tím, že k němu mluví svatí. Je velmi pravděpodobné, že zbožné horlivosti mladé dívky bylo zneužito v mocenském boji. Symbol naprostého přesvědčení a odhodlanosti, vyskytne-li se tam, kde jde o moc, nezůstane nevyužit. Patnáctiletá Jana z Arku se na základě historické legendy stala symbolem vzdoru, odhodlanosti, odvahy a přesvědčení, že je třeba bojovat za to, v co věříte. Greta Thunberg, které je shodou okolností tolik, kolik bylo Janě z Arku, když vyrazila za francouzským králem, je na misi "zachránit planetu" také z části proto, že se psychicky odlišuje, což si ovšem sama uvědomuje a považuje za přednost. Nemyslím si vůbec, že by to bylo špatně. Špatně je, pokud globální mocní zneužijí tohoto symbolu a stejně jako v řadě jiných případů ho znevěrohodní. Třeba tím, že Greta adresuje svou výzvu na záchranu planety lidem v Davosu, kteří po sobě zanechali obrovskou uhlíkovou stopu jen proto, že se považují za příliš důležité, aby jim stav klimatu zabránil použít jejich soukromý tryskáč...

V reakci na protesty mladých lidí proti lidskému vlivu na změnu klimatu mi napsal jeden přítel, dobře obeznámený se stavem věci:

"Přečetl jsem si v Britských listech, jak protestují školáci vůči klimatickým změnám. Greta Thunberg, jež je vlivem svého rodinného zázemí od 9 let veganka a ve 12 letech dokonce na chvíli přestala jíst a mluvit, se z podpory vlastích rodičů rozhodla, že bude demonstrovat před švédský parlamentem. Aby mohla zachraňovat planetu, přestala chodit do školy. 

Dívky si všimne chytrý politický šíbr, který z ní vytvoří světové hnutí, jež bude vypadat tak, že studenti a školáci v pátky nebudou chodit do školy, nýbrž budou zachraňovat planetu. Gretu vystavují v Davosu na ekonomickém fóru. Na něm delegátům, kteří přiletěli 1 500 soukromými tryskáči, přednáší o apokalypse. 

Ten svět je neobyčejně zábavný. Předpokládám, že mládež by mohla zachránit planetu, naučí-li se fyziku, chemii a biologii a vymyslí následně nové technologie. To by ale musela chodit do školy.

Děsí mě výrok z demonstrace o tom, jak staré generace zradily a planetu zničily. Jim, dětem žijícím v blahobytu, rozežraným, neznajícím hlad, válku a utrpení, využívající všechny vymoženosti technologického věku. Ty technologie, jež k hrozbě přispěly. To si o svých rodičích nedovolili říkat ani děti narozené za druhé světové války, a ty by si měly na co stěžovat.  

To mi připomíná rok 1495 ve Florencii, nejbohatším a nejvyspělejším městě světa, prosperujícím pod vládou osvíceného Lorenza Medici a mnicha Girolamo Savonaroly, jenž se zmocnil vlády nad městem a prosazoval asketismus a nápravu uvolněných mravů, protože se blíží Boží zásah. K tomu zneužíval tisíce tzv. božích dětí, které jako armáda pobíhaly po městě, lezly do domů a kontrolovaly mravnost a udávaly a terorizovaly obyvatelstvo v tomto teokratickém státu. Nihil novi sub sole. 

Kdyby za mnou přišli mládežníci, že jsem jim zničil planetu, vyzvu je, ať nejprve vrátí všechny současné technologie, které využívají..."

Přítel má dle mého naprostou pravdu, když poukazuje na obrovské pokrytectví, které se odehrává před očima světové veřejnosti. Je skutečně naprosto nechutné organizovat akci, která může být díky svým ekologickým dopadům považována za výkladní skříň "ničení planety" a zároveň se alibisticky "podílet" na změně paradigmatu tím, že pozvu mladou aktivistku, aby na takovém fóru promluvila.

Vyčítat to jí samotné je ovšem omyl. Mně skutečně nevadí, pokud děti nebudou chodit v pátek do školy a místo toho budou vyhrabávat z nánosu plastů svědomí starších generací a budou jim dokonce vyčítat, že jim ničí planetu. Dlouhodobě se domnívám, že kdyby děti a mladí lidé na základních a středních školách trávili méně času ve škole a kdyby se více času věnovaného vzdělávání pohybovali v reálném světě, prospělo by to všem, zejména jim. Fyziku, chemii i biologii se naučí od pondělí do čtvrtka. 

Určitě budou muset časem přistoupit na to, že ty technologie, bez kterých si nedokáží představit svůj vlastní život, jsou nedílnou součástí problému. Stejně jako ten obrovský životní standard, který žádná předchozí generace nezažila a který je tak těžké omezit. Budou muset připustit, že jejich vlastní život je až příliš závislý na tom, o co se se nažily předchozí generace. 

Nebojím se dogmatické poblouzněnosti Savonaroly. Bojím se pokrytectví a naprostého cynismu elit, které se nechají pobavit patnáctiletou bojovnicí za udržitelný život a pak budou v klidu dál konzumovat perspektivu mnoha jiných naprosto zbytečnými a směšnými privilegii, která považují za svou výsadu... 


0
Vytisknout
12896

Diskuse

Obsah vydání | 26. 2. 2019