IPCC: Ve světě se šíří hlad. Avšak půda je kvůli nám a změně klimatu vyčerpaná

9. 8. 2019

čas čtení 2 minuty
Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN v nové zprávě konstatuje silnou souvislost mezi využitím půdy a změnou klimatu. Radikální změna v produkci potravin je klíčem k obživě a zdraví na celém světě.


Obyvatelstvo Země roste a spolu s ním i spotřeba. Tento trend v blízké budoucnosti jedině zesílí, ale zdroje planety jsou omezené a půda v tom není výjimkou.

Zřetelná souvislost mezi využíváním půdy a jeho dopadem na změnu klimatu je předmětem poslední zprávy IPCC publikované 8. srpna. Nezdravá půda a les zhoršují podle ní změnu klimatu, která zase negativně dopadá na zdraví půdy a lesa.

Zjištění IPCC jsou výsledkem dvouletého výzkumu 103 expertů z 52 zemí. Před zveřejněním došlo k diskusi o zprávě s vládami v Ženevě a byla schválena konsensem.

Zpráva nerýsuje slibnou budoucnost: Pokud globální oteplování překročí 2 stupně Celsia, úrodná půda se zřejmě změní v poušť, infrastruktura se rozpadne a sucha a extrémní klimatické jevy ohrozí produkci potravin.

Využití půdy má na svědomí asi 23 % globálních emisí skleníkových plynů. Ty primárně pocházejí z klučení lesů kvůli nové zemědělské půdě a emise metanu od skotu a z rýžových polí.

Pokud emise porostou současným tempem, potravinová bezpečnost bude vážně ohrožena kvůli narušení extrémním počasím, poklesu výnosů a nižšímu obsahu živin ve vypěstovaných potravinách.

Pokud by se nárůst teploty podařilo udržet pod hranicí 1,5 stupně, 178 milionů lidí bude k roku 2050 trpět nedostatkem vody a šířením pouští. Při nárůstu teploty o 2 stupně to bude 220 milionů lidí.

Pokud globální úsilí dosáhnout přechodu k udržitelnějšímu využití půdy, ornice a stromy mohou sehrát rozhodující roli při omezování dopadů změny klimatu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4605

Diskuse

Obsah vydání | 15. 8. 2019