Neočekávaná vazba mezi ozónovou dírou a oteplováním Arktidy

28. 2. 2020

čas čtení 3 minuty
Jedna z nejranějších predikcí odvozených z klimatického modelu ukázala, že Arktida se v důsledku lidmi způsobené změny klimatu oteplí dvakrát až třikrát více, než odpovídá globálnímu průměru. O čtyřicet let později byla tato "arktická amplifikace" přímo pozorována, napsala Karen Smithová.


Arktické oteplování lámající rekordy a dramatický úbytek mořského ledu způsobují vážné důsledky pro citlivé ekosystémy v regionu.

Ale proč se Arktida otepluje více než tropy a mírné pásmo??

Nyní víme, že je to zčásti způsobeno malými koncentracemi velmi silných skleníkových plynů - ozón ničících látek jako jsou chlorované fluorovodíky (CFC).

Ozónová vrstva je ochrannou vrstvou ve stratosféře, zhruba 20-50 km nad Zemí, která pohlcuje škodlivé ultrafialové záření ze Slunce. Ozón ničící látky působí jako silné skleníkové plyny, ale jsou známější svými devastujícími dopady na ozónovou vrstvu.

Tyto chemikálie byly vynalezeny ve 20. letech 20. století. Byly označovány za "zázračné plyny" a používány jako chladiva, rozpouštědla a pohonné hmoty - v chladničkách, klimatizačních zařízeních a balících materiálech. Teprve v 80. letech vědci zjistili díru v ozónové vrstvě nad Antarktidou a uvědomili si plný rozsah ozón ničícího charakteru těchto chemikálií.

V roce 1987 se státy dohodly na vyřazení chlorovaných fluorovodíků (freonů) z použití ratifikací Montrealského protokolu. Úspěch této historické mezinárodní dohody omezil emise CFC takřka na nulu; nicméně zotavení ozónové vrstvy bylo pomalejší, protože freony zůstávají v atmosféře po dekády.

S ohledem na dopad ozón ničících látek na ozónovou vrstvu se klimatologové, kteří studují tyto chemikálie a jejich dopady na klima, soustředili na důsledky úbytku ozónu. Klimatický vliv těchto látek byl typicky považován za malý, s ohledem na velmi nízké koncentrace těchto plynů v atmosféře, a zůstal z velké části neprozkoumán.

Já a mí kolegové jsme se snažili zjistit, jak ozón ničící látky mohly ovlivnit oteplování mezi lety 1995-2005. Vybrali jsme si konkrétně toto období, abychom zachytili rapidní vzestup ozón ničících látek v atmosféře během této doby. Od počátku 21. století atmosférické koncentrace klesaly.

Proč ozón ničící látky mají takový silný dopad, navzdory velmi malým atmosférickým koncentracím? Za prvé, tyto chemikálie jsou velmi silnými skleníkovými plyny, což je dlouho známo. Za druhé, na konci 20. století bylo oteplování vyvolané oxidem uhličitým částečně kompenzováno ochlazováním, které pochází z pevných částic v atmosféře, což umožnilo freonům a dalším ozón ničícím látkám významně přispět k oteplování.

Nakonec pokud jde o arktickou amplifikaci, víme, že tento fenomén vychází ze zpětných vazeb v klimatickém systému, které působí zesilování oteplování - a přesně to jsme zjistili při našich simulacích.

Chápání toho, proč jsou pozitivní zpětné vazby v případě freonů silnější než bez nich, je cílem dalšího výzkumu, ale mezitím naše práce jasně ukazuje významný dopad ozón ničících látek na arktické klima.

Bez masivních redukcí emisí oxidu uhličitého v následujících dekádách budou zisky, které dosáhneme díky Montrealskému protokolu, rychle vymazány. K ochraně Arktidy a naší planety je třeba dalších akcí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4408

Diskuse

Obsah vydání | 3. 3. 2020