Jan Rajlich

Dr.Jan Rajlich, narozen 1954, člen dominikánského řádu od 1.1.1977, studium: Matematicko-fyzikální fakulta a řádové studium filosofie a teologie.

Do roku 1990 pracoval: v INORGA, ÚTZCHT ČAV, Ústav nukl. medicíny a biofyziky 1.LF UK. V té době tajně vysvěcen na kněze, dělal bytové semináře z filosofie a kroužky studentů.

V letech 1990 - 2000 učil filosofii, sociologii a katolickou sociální nauku na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Moderní filosoficko-etické myšlení na Fakultě sociálně ekonomické UJEP Ústí nad Labem, výběrové semináře na Pedagogické fakultě UJEP. V téže době také zároveň pracoval jako duchovní Římskokatolické církve.

Nyní administrátor farnosti sv.Jiljí v Praze.

Zájmy - Spiritualita, filosofie, teologie, programování a společenské vědy.