3897

Tomáš Pečený

Narozen 1936 v Praze.

Absolvent MFF UK 1959 (Matematicko fyzikální fakulta), obor fyzika pevných látek, RNDr. asi 1966.

Pracoval ve vývoji technologie polovodičových fotoelektronických součástek ve VÚPEF -VÚST a zčásti ve stáži ve Fyzikálním ústavu AV do r.1967, pak pokračování té stáže, od r. 1971 výzkum technologie a měření optických elektronek ve VÚVET ... TESLA Vakuová technika, převážně s využitím počítačové techniky. Po r. 1989 (potíže podniku s placením dodávek z Ruska a odklon od výzkumu) vedoucí výpočetního střediska (administrativního) TESLA Vakuová technika, od r.1992 v České televizi jako analytik Úseku informatiky; tam i práce na použití počítačů v televizní technologii a koloristice. Od. r. 1998 důchodce, spolupracuje s UMCH AVČR na počítačovém řízení experimentů s rozptylem laserového světla a na počítačovém vyhodnocování těch experimentů k určení vlastností velkých molekul, i těch, které se používají jako nosiče léčiv.

Výchovou je velmi citlivý na lži a manipulace lidmi. Mimo svůj obor se jako občan a částečně pamětník nacistické okupace už dlouho zajímá o vztahy s Němci pocházejícími z území nynější České republiky.