20851

Karel Köcher

Karel František Köcher

Karl Koecher
* 21. září 1934

Narodil se v roce 1934 v Bratislavě v židovské rodině. Přestěhoval se do Prahy s rodiči v roce 1939. Navštěvoval francouzské a anglické gymnázium, po maturitě studoval v Praze. Členem komunistické strany byl od roku 1958. V roce 1958 také ukončil matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a o tři roky později fakultu filozofickou. V roce 1963 se seznamil s Hanou Pardamcovou (* 1944 v Táboře). Až do roku 1965 učil na vysoké škole, a zároveň začal od roku 1962 spolupracovat s I. správou FMV - československou rozvědkou jako agent PEDRO. Jako důstojník československé zpravodajské služby byl vysazen v USA. Karel Köcher a jeho manzelka Hana přišli do USA přes Rakousko. Manželé Köcherovi přijeli do New Yorku 4. prosince 1965. Od roku 1967 do roku 1969 působil Karel Köcher jako poradce v rozhlasovém vysílání Svobodná Evropa. Ve stejném období pak studoval na Indiana University a posléze na Columbia University, kde dostal v roce 1970 PhD a certifikát Research Institute on International Change. V tomtéž roce dostal i občanství USA. Studia zakončil na dvou fakultách, na filozofickém a ruském institutu, kde byl mimo jiné žákem Zbygniewa Brzezinského. Pak pracoval jako asistent profesor na katedře filosofie Wagner College. Byl členem YMHA (Young Men's Hebrew Association). Od roku 1972 do roku 1976 pracoval v CIA, od 5. února 1973 jako analytik a překladatel s bezpečnostní prověrkou v její kanceláři Foreign Broadcast Information Service v Rosslynu, Virginia. Koncem roku 1975 byl povýšen a přeložen do kanceláře CIA v New Yorku.

V roce 1976 navštívil Prahu pod krycím jménem, kde měl svědčit proti českým disidentům, což odmítl. V roce 1984 byl odhalen kontrarozvědným oddělením FBI a zatčen. On i jeho žena Hana. Po odsouzení a patnácti měsících vězení začal tehdejší šéf KGB Krjučkov na přímý pokyn Michaila Gorbačova s CIA vyjednávat o Köcherově výměně. Událo se to přes právníky Roberta Fiera, Alana Dershowitze a vychodoněmeckého pravníka Wolfganga Vogela. Vzhledem k tomu, že šlo o důležitého československého agenta, nabídla KGB výměnu za prominentního sovětského disidenta Ščaranského, jehož propuštění vyjednávali Dershowitz a Vogel. USA souhlasily a dne 11. února 1986 se celý akt udál na hranicích Západního a Východního Berlína, na mostě Glienicke Brücke. Před výměnou byl Karel Köcher i jeho žena Hana zbaveni amerického občanství a bylo jim zakázáno, aby se kdykoliv mohli vrátit do USA. Po návratu do Československa působil Karel Köcher jako pracovník II. správy FMV, později byl zaměstnán v Prognostickém ústavu. Žije v Praze v Dolních Břežanech.