Blb po česku. Noam Chomsky v českém rybníčku

12. 6. 2014 / Veronika Sušová-Salminen

Jiní se už na stránkách Britských listů a jinde návštěvě Noama Chomského v České republice věnovali do detailů a trpělivě vyvraceli ty největší bludy kolem něj, jeho názorů v minulosti i reflektovali to, jak se k němu česká společnost či některé její segmenty postavily. Přesto jsem neodolala záplavě kritických (tj. nesouhlasných) textů, které se v této souvislosti objevily v českých médiích posledních dnů, a podívala na jejich strukturu a to, o čem vlastně mohou vypovídat ve vztahu k českým médiím, potažmo ke stavu veřejné debaty v ČR. Nebudu v tomto textu hodnotit či obhajovat názory Noama Chomského, ale zaměřím se jen na formy jeho kritiky ve vybraných textech českých autorů. Pod slovem formy kritiky mám na mysli prostředky a způsoby, jakými byl Chomsky v českém prostředí kritizován, jaká byla strategie argumentace těchto textů, včetně jazyka této argumentace a způsobů tematizování. To znamená, že cílem textu není kritizovat přímo názory samotné ani vnucovat někomu jednu jedinou pravdu či hodnocení N. Chomského. Na to nesouhlasit s ním má každý právo.

POLSKO:

O loupeživé katolické církvi

12. 6. 2014 / Tomasz Oryński

Navzdory všeobecnému mínění není Polsko homogenně katolickou zemí. A kromě toho, dokonce i polští katolíci jsou hluboce nejednotni ohledně mnoha otázek týkající se jejich církve. Téma, které vyvolává zvlášť zuřivé diskuse, je nenažranost církevních činitelů.

Mnoho Poláků se dívá na Čechy spatra a jedná s nimi většinou jen jako s dodavateli dobrého piva a zábavy, avšak zároveň obdivuje Českou republiku jako zemi, v níž je, na rozdíl od Polska, mnoho věcí "normálních". Proto, když se hovoří o předávání majetku od státu církvi, Poláci se zmiňují o České republice jako o příkladu, jak "by to správně mělo být", protože Česká republika katolické církvi nevrátila její majetek, o nějž přišla během komunistické éry. Argument procírkevní strany obyčejně zní, že v České republice platí platy kněží stát, a proto je to celé víceméně vyrovnáno. Proto jsem byl velmi překvapen, když jsem se nyní dověděl, že se Česká republika rozhodla vrátit církvím v restituci její majetek. Takže než to, milí Češi, provedete, pokuste se poučit z chyb druhých a podívejte se, jak si katolická církev "vyžádala, co ji patří" u vašich sousedů.

Psychiatr Höschl se asi zbláznil

11. 6. 2014 / Jaroslav Vávra

Náhodou jsem poslouchal na Dvojce ve středu 11. června dopoledne pana prof. Höschla, psychiatra, který se v první části pořadu "Jak to vidí ... " věnoval svému oboru. Pak jej redaktorka (nevím, jestli to bylo domluvené) navedla na Noama Chomského, a nestačil jsem se divit. Pořad je dostupný z archivu Českého rozhlasu ZDE

Jen vybírám některá polemická tvrzení - troufám si tvrdit až manipulace/propaganda, kterým se shodou okolností Chomský jako vědec věnoval/věnuje. Takže některá tvrzení prof. Höschla (uvádím minuty z archivu českého rozhlasu):

...a plýtvejte časem, energií a zdroji na to, čeho nemůžete dosáhnout

12. 6. 2014 / Karel Dolejší

Anthony Cordesman z Centra pro strategická a mezinárodní studia patřil ke čtyřem Američanům, kteří se ve dnech 23.-24. května zúčastnili Moskevské konference o mezinárodní bezpečnosti (MCIS) pořádané ministerstvem obrany. Šokován tím, co viděl, vypracoval dvaapadesátistránkovou zprávu o prezentacích ruských a běloruských představitelů, kterou si můžete stáhnout. Ačkoliv Cordesman nesouhlasí s tím, co bylo na konferenci předloženo, varuje, že novou optiku Moskvy nelze ignorovat bez velkého rizika komplikací. A co platí pro USA, platí v tomto konkrétním případě i pro ČR. Pokud je ruské vedení přesvědčeno, že proti němu EU spolu s USA vedou válku, představa premiéra Sobotky o návratu k poklidné spolupráci s Ruskem patří do říše cenzurovaných obrozeneckých pohádek.

Ukrajina hlásí přítomnost ruských tanků na východě země

12. 6. 2014

Prohlášení ministra vnitra Avakova, řada svědectví a tři neověřená amatérská videa ZDE, ZDE a ZDE upozorňují na údajnou přítomnost ruských tanků v pohraniční obci Snižne. Jeden z tanků měly ukrajinské jednotky v následných bojích poškodit. Průjezd jiné kolony se třemi tanky byl natočen ve městě Makiivka ve střední části Donbasu ZDE.

O proradnosti ideologů

12. 6. 2014

"Takřka před sedmdesáti lety se z trosek 2. světové války zrodil nový světový řád vystavěný na moci Spojených států a kolem ní." Jenže dnes, naříká Robert Kagan, "tento světový řád vykazuje znaky rozpadu a dokonce snad kolapsu". Kamkoliv se podívá, vidí Kagan důkazy toho, že "něco se mění a možná rychleji, než si dokážeme představit," píše se v New Republic (Supervelmoci neodcházejí do důchodu). Ovšem, "známky rozpadu světového řádu jsou všude kolem nás", cituje Kagana v katolickém časopise Commonweal (veřejný zájem) vojenský historik Andrew J. Bacevich.

Apel o finanční příspěvek na provoz Britských listů

4. 6. 2014

Vážení čtenáři, po roce jsme opět nuceni připomenout se vám s apelem, že bohužel vydávání Britských listů není zadarmo. Prosíme vás, máte-li možnost, abyste na výdaje na jejich provoz přispěli přiměřenou částkou. V současnosti vybereme na finančních příspěvcích jen cca 60 procent výdajů provozu našeho serveru a dlouhodoběji to není udržitelné. Na provoz BL v současnosti přispívá méně než 200 osob, deník má měsíčně přibližně 300 000 čtenářů. Uznáte, že je na tom něco špatně.

Prosíme, pokud můžete, přispěte finanční částkou na náš účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2; prostřednictvím mobilního telefonu nebo úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Deník může fungovat pouze potud, pokud ho budou podporovat čtenáři.

Předem díky

Jan Čulík

šéfredaktor

Na arménsko-ázerbajdžánské hranici vypukly boje

11. 6. 2014

Na vesnici Lakadag v Džulfiském rajónu Nachičevanské autonomní republiky útočí arménské ozbrojené síly, informují ázerbájdžánská média.

"V danou chvíli probíhají boje, obyvatelé vesnice Lakadag jsou nuceni opustit své domy", informoval dopisovatele informační agentury REGNUM jeden z místních obyvatelů Ajnur Serkerov. Podle svědka ázerbájdžánské ozbrojené síly utrpěly ztráty na životech.

Tisková služba ministerstva obrany Ázerbajdžánu nebere telefony.

Nejbližším arménským spojencem je Rusko, které má na území této bývalé sovětské republiky strategickou vojenskou základnu v Gjumri. Ázerbájdžán udržuje nejbližší vojenské vazby s Tureckem, které mu dodává zbraně.

Zdroj v ruštině: ZDE

Ukrajina odhalila fundamentální slabiny v organizační struktuře a fungování EU

12. 6. 2014 / Michael Kroh

Evropská integrace byla kdysi motivována mimo jiné i zajištěním a udržením míru v Evropě. Z Evropy vzešly v minulém století dva nejkrvavější a nejrozsáhlejší konflikty všech dob, což byl jeden z klíčových faktorů evropské poválečné spolupráce. Po dlouhou dobu se zdálo, že EU (předtím Evropské hospodářské společenství) tuto roli plní na jedničku. Pak však přišel pád železné opony a konflikty na Balkáně, kde se Unie postupně dostávala do vleku geopolitických zájmů silných států, především USA a Německa. Vrcholem této krize byl souhlas s osamostatněním Kosova iniciovaný tlakem administrativy Bílého domu. Tím se definitivně podryla evropská poválečná stabilita budovaná na respektování hranic stanovených v rámci jaltského konsensu.

Deset ran asociálně nedemokratických

11. 6. 2014 / Marek Řezanka

Za tragédii sociální demokracie je možno považovat pozbytí smyslu její existence. Po více než sto letech svého bytí totiž nepředstavuje stranu hledající systémovou změnu, ale stala se etablovaným systémovým pilířem. Pilířem, který jde na ruku neoliberální politice a zájmům nadnárodních korporací.

Jakými ranami je stíhána, aby se navrátila ke své podstatě?

Jako bylo deset ran egyptských, našli bychom i deset kauz, na nichž sociální demokracie demonstruje svoji současnou marnost nad marnost:

Jaktože ČSSD nebojuje proti exekutorské mafii a korupci?

11. 6. 2014

K situaci na ministerstvu spravedlnosti jsme od nich [ČSSD] neslyšeli ani o víkendu, kdy se situace vyhrotila, žádný názor, ač korupce hýbe preferencemi. Nezájem o korupci [v ČSSD]je devastující. Lidé volí raději miliardáře, kterému uvěřili, že nemá zapotřebí krást, napsal Karel Hvížďala ZDE
Jak je to možné? (JČ)
 10021

Kaleidoskop reflexí - Vae victis

11. 6. 2014 / Jan Campbell

6. června vzpomínali spojeneckou akci na pláži Omaha, na pozvání francouzského prezidenta Hollande, veteráni světové války a veteráni politiky - Obama, Putin a další. Včetně dvou královen. Vzpomínání vnímám jako příležitost k zamyšlení o světě ve světle kaleidoskopu událostí, které se v posledních dnech dostaly do stínu zpravodajství, nebo na cestu k zapomenutí, nebo budou plnit první stránky bulvárního tisku v průběhu příštích týdnů. Na začátku je na místě si připomenout, že ve stejnou dobu, kdy jedni slaví a vzpomínají, se druzí v EU ve stínu jednacích místností snaží najít prezidenta Evropské komise.

 10020

Jana Posoldu zřejmě systém navzdory nedávné pomoci čtenářů BL přece jen zlikviduje

10. 6. 2014

Jan Posolda je po infarktu.

Je to jeden z mnohých důchodců v České republice, na jejichž existenčním zničení - bez zájmu státních orgánů - si úvěrové firmy v ČR založily svůj byznys. Samozřejmě, že v civilizované společnosti musí být úvěrové bankovnictví regulováno a finanční podnik nesmí poskytnout půjčku občanovi, který žije v takových poměrech, že ji nikdy nemůže splatit. Čtenáři Britských listů již jednou panu Posoldovi finančně pomohli, uhrazení nejvyššího dluhu u firmy Cetelem však nepomohlo. Kolik je takových obětí dluhového průmyslu v České republice?

Co s tím? (JČ)

(Kdyby panu Posoldovi čtenáři chtěli znovu finančně pomoci, použijte prosím účtu Britských listů v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500 a variabilního symbolu 5555. Děkujeme.)

Vážený pane šéfredaktore,

Již po druhé jsem obdržel usnesení Úřadu práce-kontaktní pracoviště Zlín ve kterém mě bylo sděleno, že mám nárok na průkaz zdravotně postiženého ZT.

Již jednou jsem se proti stejnému rozhodnutí odvolával, s tím, že mě manželka musí všude doprovázet a žádal jsem o průkaz ZTP-P.

Manželka mně také musí zajišťovat všechny základní životní potřeby, umývání, jídlo, praní ložního i osobního prádla,prostě vše co jsem si před nemocí zajišťoval sám.

Posudkové komisi to nestačí, ona prostě se rozhodne a proti této byrokracii nemáte žádnou možnost obrany. Přitom vás do současné doby ani nezná.

Nedostal jsem ani žádný jiný sociální příspěvek.

Zato jsem dostal další upozornění od F.CETELEM na zaplacení 3 000 do 10.6.2014.Této firmě jsem již zaplatil více jak polovinu dlužné částky, to bylo ovšem použito na úroky a placení penále, zatímco dlužná částka zůstává skoro stejná.

Takže přes veškerou pomoc od čtenářů Britských listů jsem pořád tam, kde jsem byl.

Snažím se sehnat nějakou půjčku, kterou bych mohl zaplatit dlužné pohledávky a pak splácel pouze jednu položku, ale jsem pro všechny příliš starý.

Přes veškerou snahu jsem žádné řešení ještě neobjevil.

Posolda Jan

Zlín

Kultura za 300 - proč Amazon a Lego ano a filmové pobídky ne?

11. 6. 2014 / Kateřina Kalistová

V době všeobecného hořekování nad resortními rozpočty by v mizérii ostudného návrhu rozpočtu ministerstva kultury úplně zanikla nesmyslnost rozhodnutí ministerstva financí, které seškrtalo i peníze na tzv. filmové pobídky na 300 milionů Kč z původně resortem kultury navržených 800 milionů. V čem je problém? Nejde mi totiž na rozum, proč se Česká republika dobrovolně vzdává filmových investic ve výši několika miliard korun, díky nimž se za každou investovanou korunu vrací do rozpočtu koruna padesát. Proč Amazon a Lego ano a filmové pobídky ne?

Stanovisko SPaS k finanční ústavě -- co stojí za obratem ČSSD o 180 stupňů?

11. 6. 2014

tisková zpráva

Po roce ČSSD otočila a naprosto změnila svůj původní postoj k finanční ústavě. Připomeňme, že ČSSD tvrdila, že "podle finanční ústavy se vládnout nedá", či případně, že finanční ústava "nemůže zlikvidovat schodky státního rozpočtu."

Rok se s rokem sešel, ČSSD je vládnoucí strana s premiérem v čele a vše je náhle jinak.

Dá se odvodit, že návrh finanční ústavy -- předložený nikoliv náhodou pravicí bývalé koalice vedené de facto M. Kalouskem -- v mysli představitelů ČSSD navazuje na Fiskální kompakt, který je silně neoliberálním materiálem. Vyplývá z toho i to neštěstí, že ČSSD je schopna odsouhlasit cokoliv, co z EU vzejde, jelikož je "proevropská". Tímto způsobem nejenže popírá vlastní sociální kořeny, ale sama se staví do nesmírně nebezpečné, sebedestruktivní pozice.

Chomsky toho pro československé disidenty udělal mnohem více než jeho čeští opovrhovatelé

10. 6. 2014 / Daniel Veselý

Jak již bylo na BL napsáno, Noam Chomsky se v otevřeném dopise postavil za českého matematika Karla Čulíka, kterého spolu s jeho manželkou perzekvoval československý normalizační režim. Americký akademik tehdy apeloval na veřejnost, aby vyjádřila solidaritu s těmito perzekvovanými a aby protestovala na československé ambasádě či aby se přímo obrátila na prezidenta Husáka. Nejde však o ojedinělý případ, kdy se českým intelektuálním biedermeierem opovrhovaný Chomsky postavil za práva východoevropských disidentů.

 10022

Pár poznámek

11. 6. 2014 / Miloš Kaláb

V kanadské televizi pravidelně ukazují, jak si vedou někteří stáří lidé a dnes jsme se dozvěděli, že nějaký darebák okradl na ulici stočtyřletou paní a kromě ní v jiných dnech další dvě penzistky. Vlastně ani nevím, je-li v angličtině výraz pro "přestárlé občany" jako pro "přezrálé ovoce". JENŽE: V Kanadě se naoko chovají ke starým lidem pěkně a potom se stane, že si osmdesátiletý farmář zlomí při práci s traktorem nohu, v nemocnici mu ji operují a sotva se probudí z narkózy, dávají mu test kognitivních znalostí, na jehož základě mu odeberou řidičský průkaz.

Společnost organizovaného soucitu

10. 6. 2014 / Erik Odvářka

V záplavě analýz nedávného vítězství strany UKIP v britských volbách do evropského parlamentu převládlo klišé o vzrůstajících antiimigrantských náladách v britské společnosti, které mohou potenciálně sklouznout k radikálnějším formám projevení odporu k měnící se sociální struktuře země. Avšak příčiny této změny v chování v tradičně otevřené společnosti v sobě spojují nejen samotnou přítomnost imigrantů na britských ostrovech v pro mnohé nepřijatelných milionových počtech, ale především jaké životní perspektivy má před sebou většina britské, potažmo evropské, společnosti.

Chomsky v Česku, aneb O ranách morových

10. 6. 2014 / Lubomír Brožek

To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou!

Otto Katz, feldkurát

Česko je vnitrozemský stát ležící ve střední Asii. Sousedí na západě s Německem, na východě není daleko do Ruska.

Necyklopedie

Invaze "odborníků" ekonomů, byznysmenů, politologů atd. do společnosti připomíná invazi potkanů ve středověku, jejímž výsledkem byl mor, který vyhubil třetinu obyvatel Evropy.

Vox populi

Noam Chomsky navštívil Česko. Pro někoho cosi jako rána morová, pro jiného ikona, k níž třeba vzhlížet s úctou, pro dalšího - jeden z těch odborníků, co ztratili balanc neb se zapomněli držet svého kopyta. Pro Česko tak či onak dobrá zpráva: Svět si alespoň na chvíli uvědomil, že se nacházíme v Evropě a místní obyvatelstvo netvoří Čečenci. Nicméně tvrdit, že americký disident vzbudil vášně, je poněkud přehnané. Ty jsou totiž v této zemi oplývající spíše nežli mlékem, strdím a medem, neovladatelnou tlachavostí, už dávno vzbuzené. Většina domorodců zde působí sice na pohled apaticky, avšak per verba... kabrňáci, vášnivci a desperáti par excelence.

Potřebujeme mladé Chomské?

9. 6. 2014 / Jan Samohýl

"Vyberte si, co chcete, a na základě toho zvolte nejlepší strategii," řekl Chomsky. Já si to dovolím interpretovat jako "ovládněte svoje emoce a použijte rozum". Emocionální kontrole dá naučit. Je to jeden z rysů úspěšných lidí. Chomskému bylo lhostejné, jestli někoho urazí, když prohlásí o nějaké teorii, že je nesmyslná, pokud fakta ukazují na něco jiného. Právě tato chladnokrevnost vůči názorům a teoriím je podstatným prvkem kritického myšlení. Hodně lidí mylně interpretuje kritické myšlení jako kritiku odlišných názorů. Naopak - jde o schopnost kriticky se postavit k vlastním názorům, a chovat se k nim zcela "sociopaticky". To je to těžké, co se musíme jako lidé učit; naopak cizí názory se kritizují snadno, to nám jde samo. Ze schopnosti a priori nedůvěřovat svým vlastním myšlenkám pak vyplývá důraz na logické (reprodukovatelné) zpracování faktů a vlastně celá vědecká metoda.

Rád bych zareagoval na článek Borise Cveka "Potřebujeme mladé Chomské". Byl jsem účastníkem úterní diskuse s Noamem Chomským, jelikož jsem taky cítil, že si to nemohu nechat ujít (nejcitovanější intelektuál!), a ačkoli pondělní článek Lukáše Stříteského mi připadal také trochu legrační. Ale musím přiznat, že jsem cítil pohnutí (a také mrazení), když Chomsky vyprávěl o své disidentské minulosti a o studené válce. Opravdu se zdráhám smířit se emocionálně s tím, že jsou Spojené státy co do imperialismu (a používaných metod) srovnatelné nebo horší než Rusko. Přitom Chomského racionální argumenty jsou velice silné.

Je to vůbec možné? A aby to takto pokračovalo?

11. 6. 2014 / Miloš Dokulil

Došlo k tomu -- pro naše vnímání času -- těsně před svatodušními svátky. Až v Indii. Ta je pro nás běžně daleko. Jak místně, tak kulturně. Došlo k znásilnění dvou dívek. Jedna měla 14 let a ta druhá jenom pouhých 12. Byly tu sestřenice. Nejenže k tomuto zcela obludnému činu došlo. Potom je pachatelé ještě navíc pověsili; oběsili je na stromě...

Stanovisko SPaSu k přítomnosti vojenských jednotek NATO v ČR

Mluvčí SPaSu podpořili postoj premiéra Bohuslava Sobotky

11. 6. 2014

Spojenectví práce a solidarity (SPaS) sdružuje téměř dvě desítky nevládních organizací, jejichž členové jsou vesměs kritičtí ke všem etablovaným politickým stranám a především k politikům v mocenském postavení. Je proto pochopitelné, že SPaS ve svých prohlášeních nejčastěji kritizuje ten či onen špatný politický krok vládnoucích politiků bez ohledu na to, ke které politické straně chybující politik patří. Dnes jsme se naopak rozhodli vyzdvihnout postoj vládnoucího premiéra, což děláme zcela ojediněle. Důvodem je článek premiéra Bohuslava Sobotky "Nechceme novou železnou oponu", jehož obsah považujeme za průlomový.

Zločinně zachráněni?

11. 6. 2014 / Karel Dolejší

Největšíma válečnejma štváčema jsou vždycky tydle vobránci. Kdyby se nechali podříznout rovnou, k žádnejm válkám by na světě nedocházelo.
Josef Švejk o svém studiu Carla von Clausewitze
Merde. Voilà, les Belges!
Poručík Gausseres, 20. května 1978, Kolwezi, Zaire

11. května 1978 překročila skupina Kubánci v Angole vycvičených ozbrojenců náležejících ke skupině Národní fronta pro osvobození Konga (FNLC) hranice ze Zambie a provedla v pořadí druhou invazi do Katangy, jižní provincie Zairu (dříve Kongo, později Demokratická republika Kongo). 13. května větší část sil FNLC, 2 000 - 4 000 vojáků, útočí na strategicky důležité hornické město Kolwezi. 14. brigáda Severokorejci vycvičené zairské divize Kaymanyola pověřená obranou města se rychle rozpadá. FNLC verbuje do svých milicí mezi místními a také některé přeběhlíky z řad rozprášených zairských jednotek. Především tito noví "bojovníci za svobodu", i když nikoliv jen oni, se o den později pustí do drancování, vraždění místních obyvatel a také rukojmích z řad evropského personálu zajišťujícího provoz kobaltových a měděných dolů.

Zpráva z letošního sudetoněmeckého dne

11. 6. 2014 / František Řezáč

Jelikož jsem do této chvíle nezaznamenal na internetu žádnou zprávu o víkendovém Sudetoněmeckém Dni v Augšpurku, pokusím se informovat alespoň čtenáře Britských listů a ty, kteří, tak jako já, za pomoci sítě -- webu tuto zprávu hledají.

Předem podotýkám, že účelem této zprávy je pouze informovat. Případné kritiky, a oni se najdou, odkazuju na Česko -- německou deklaraci z roku 1997.

Policie dala za pravdu squatterům, chrání spekulanty

11. 6. 2014

Tisková zpráva iniciativy Obsaď a žij

Večer 7.6. skupina squatterů z iniciativy Obsaď a žij demonstrativně obsadila prázdný dům v Hálkově ulici, aby upozornila na konkrétní spekulantské praktiky.

Policie, která dům okamžitě vyklidila a squattery vyvedla, provedla zásah bez vědomí majitele domu, protože jak sama přiznala, v době zásahu nevěděla, komu dům patří a jaký vztah k domu mají lidé uvnitř. Přestože policie tvrdí, že jednala na základě volání na tísňovou linku, které obdržela kolem deváté hodiny, na místě již zasahovala o téměř hodinu dříve, po osmé hodině. Jako důvod ji postačila skutečnost, že squatteři svoji akci veřejně deklarovali a na dům vyvěsili transparenty. Po vyklizení domu navíc policie odstranila i transparenty, které kritizovaly spekulantské praktiky s nemovitostmi.

Agresoři, nebo krotcí barbaři?

11. 6. 2014 / Pavel Gajdošík

Navzdory velké publicitě věnované některým násilným excesům není dnešní mládež ani zdaleka tak agresivní a bojovná, jak by se mohlo zdát.

Podle části sociologů představuje každá nová generace invazi mladých barbarů, které musí společnost co nejrychleji zcivilizovat, aby se jim nenechala rozvrátit v základech.

K poplatkům za hospitalizaci

10. 6. 2014 / Oldřich Průša

Každý má tu svou jen za jedinou

(B. Smetana, K. Sabina -- Prodaná nevěsta)

Ano, kasa může být dost prázdná, ale kasa ministra financí sestává z mnoha kasiček, do kterých se dá přidat nebo z nich ubrat. Na rozdíl od ministra vlády má občan kasu jen tu jedinou. Občan důchodce má po celoživotní práci povětšinou jen jeden příjem -- důchod. Mnozí důchodci (ti ve vyšším věku) neměli příliš možností si během zaměstnání za minulého společenského řádu příliš k důchodu přispořit.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2014

4. 6. 2014

V květnu 2014 přispěli čtenáři finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 33753 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v březnu 2014 částkou 3723,37 Kč. Příjem z reklamy byl v květnu 2014 celkem 20 651 Kč.

Zůstatek byl koncem května 2014 263 680,19 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

30976