Vlastní čínské dokumenty ukazují potenciálně genocidní plány sterilizace v Sin-ťiangu

3. 7. 2020

čas čtení 3 minuty
Etnické menšiny se stávají terčem oddělení rodinného plánování, zatímco reprodukční omezení pro chanské Číňany jsou uvolňována, upozorňuje Adrian Zenz.


"Výkonové cíle:

Cíl 1. Cílová populace pro umístění nitroděložní antikoncepce 524 lidí.

Cíl 2. Populace pro sterilizaci 14 872 lidí."

To jsou přímé citáty z rozpočtu na rodinné plánování pro rok 2019 ve městě Chotan, centru prefektury s 2,53 miliony obyvatel na jihu čínské provincie Sin-ťiang. Sousední okres Ku-ma s 322 000 obyvateli stanovil pro tentýž rok podobně přesné "výkonové cíle" umístění 5 970 nitroděložních tělísek a 8 064 sterilizací žen.

Tyto dva okresy, převážně osídlené příslušníky ujgurské etnické menšiny, plánovaly sterilizovat přibližně 14 a 34 % žen mezi 18 a 49 lety - během jediného roku. V přepočtu na obyvatele to představuje více sterilizací, než Čína provedla během 20 let (1998-2018). Dokumenty Sin-ťiangské zdravotní komise indikují, že že jde o část širšího projektu zaměřeného na všechny sin-ťiangské regiony osídlené menšinami v letech 2019 a 2020.

Od roku 2017 se až 1,8 milionu Ujgurů, Kazachů a dalších příslušníků turkických menšin v severozápadní čínské provincii Sin-ťiang stalo terčem zřejmě největšího zatýkání etnonáboženské menšiny od do holokaustu. Exiloví Ujguři a čínští výzkumníci tuto kampaň charakterizují jako "kulturní genocidu". Nyní nový výzkum, který jsem publikoval s podporou Jamestown Foundation, předkládá přesvědčivé důkazy o tom, že akce Pekingu v Sin-ťiangu splňují také kritéria fyzické genocidy uvedená v Oddílu D Článku II Úmluvy OSN o prevenci a trestání zločinu genocidy: "uvalování opatření, které mají zabránit rození v rámci skupiny".

Od roku 2018 rostoucí počet bývalých vězenkyň internačních táborů svědčil, že dostával injekce, které koincidovaly se změnami nebo zastavením menstruačního cyklu. Další hlásily, že byly před uvězněním v táboře nuceně vybaveny nitroděložním tělískem nebo prošly sterilizačními zákroky.

Ve stejném roce publikované údaje o přirozeném přírůstku (počítané jako počet narozených minus počet zemřelých a s vyloučením migrace) v Sin-ťiangu klesly. V Kašgaru a Chotanu, dvou prefekturách, které tvoří jádro ujgurského území, mezi lety 2015-2018 kombinované přirozené přírůstky obyvatelstva klesly o 84 %, z 1,6 % na 0,26 %. V některých ujgurských okresech zaznamenali v roce 2018 více úmrtí než narození. V roce 2019 porodnost dále klesla o 24 %, přičemž regiony etnických menšin zaznamenaly pokles mezi 30-56 %. V kontrastu s tím porodnost v celé zemi mezi lety 2018-2019 klesla jen o 4,2 %.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
2863

Diskuse

Obsah vydání | 7. 7. 2020