Nová publikace o předsmrtných zážitcích - nedokáže vysvětlit nic

11. 3. 2021

čas čtení 8 minut
 
Psychiatr Bruce Greyson hovořil dlouhá desetiletí s lidmi o jejich zážitcích těsně před smrtí - které na poslední chvíli unikli.

Když bylo Greggu Nomeovi 24 let uklouzl a padl do víru pod vodopádem. Začal se topit, voda bušila do jeho těla na písečném dnu řeky. To, co najednou viděl, ho překvapilo. Najednou viděl zářivé scény ze svého dětství, události, které už většinou zapomněl, a pak okamžiky z rané dospělosti. Zážitky byly živé a ostré. Přicházely velkou rychlostí, téměř najednou, ve vlně. A přesto je dokázal zpracovat individuálně. Byl zároveň schopen vnímat všechno kolem sebe: proudění vody, písečné dno řeky, všechno bylo brilantně jasné. "Slyšel a viděl tak dokonale, jako nikdy předtím". A přestože uvízl pod vodou, měl pocit klidu a uvolněnosti. Uvědomil si, že doposud zřejmě musely být jeho smysly tupé, protože teprve nyní dokázal plně chápat svět, možná pravý smysl vesmíru. Nakonec obrazy zmizely. Byla už jen tma a pocit krátké pauzy, jako že se teď něco stane."

Psychiatr Greyson poslouchá takovéto příběhy dlouhá léta. Měsíc poté, co začal studovat v šedesátých letech psychiatrii, mu pacientka řekla, že když byla v bezvědomí na nemocniční posteli, opustila své tělo, a později přesně popsala události, které se odehrávaly v jiné místnosti. To Greysonovi nedávalo smysl.

 "Vychovali mě ve vědecké rodině. Byl jsem si jist, že pacientce někdo musel říct, co se dělo v té vedlejší místnosti."

Když v roce 1975 vydal psychiatr Raymond Moody svůj bestseller Život po životě, označil tyto epizody za "těsně předsmrtné zážitky". "Poprvé mi tehdy napadlo, že se to netýká jen jedné pacientky," říká Greyson. "Byl to běžný jev." Začaly ho fascinovat vlastnosti těchto epizod a otázky, které z toho vyplývaly. "A tady jsem o padesát let později, snažím se tomu porozumět."

Greysonovi je nyní 74 let. Během let nashromáždil stovky těsně předsmrtných zážitků. Ptá se lidí: "Co bylo tou poslední věcí, co si pamatujete, než jste upadl do bezvědomí?" a pak "Co si pamatujete dalšího?" Většina lidí se na  něho dívá tupě. Ale asi každý pátý řekne: "No, víte, zdálo se mi, že vidím svého otce, který zemřel před dvaceti lety."

Grayson prezentuje svůj výzkum v knize nazvané After (Poté), pospojované sérií případových studií. Ta svědectví jsou mystická, avšak jsou v nich společná témata. Po zlé reakci na umrtvení jeden pacient svědčil: "Zjistil jsem, že jsem na louce, mysl jasná, má identita neporušená. Louka byla osvětlena tímhle nádherným, zářícím světlem, jaké jsme nikdy neviděli a z každé rostliny svítilo jemné vnitřní světlo".

Většina takovýchto epizod popisuje zážiky úžasu, duševního jasu a blaženosti. Někteří lidé zaznamenávají, že byli mimo své tělo, jiní mluví o tom, že letěli dlouhým tunelem, jiní se setkali s osobnostmi, o nichž si myslí, že to byl Bůh nebo Allah nebo dávno mrtví příbuzní, někteří zažili, že se čas ohýbal a bortil. Jeden policista, který téměř zemřel při operaci, řekl Graysonovi: "Jak vám mám popsat stav bezčasí, kde je tam prostě VŠECHNO, a vy jste do toho totálně ponořen?" Jiný člověk řekl: "Energie mého ducha jak se zdálo plula jako velká velryba mořem tiché euforie."

Mnoho lidí říká: "Já to neumím vyjádřit slovy." Jedna žena vysvětlila, že to nelze popsat, protože žijeme v trojrozměrném světě, a to, co zažila na hranici mezi životem a smrtí bylo nějak větší. Někdy se to lidi snaží vyjádřit hudbou. Jeden člověk jednou Greysonovi řekl, že popsat jeho předsmrtnou zkušenost je jako "snažit se nakreslit vůně pastelkami", což je vlastně nemožné.

Vzhledem k tomu, že k předsmrtným zážitkům dochází náhle, je téměř nemožné je otestovat.

Greyson vysvětluje, že se rozhodl knihu After zveřejnit nyní, po tolika letech, protože "museli jsme počkat, až budeme mít dost znalostí o předsmrtných zážitcích, abychom dokázali porozumět tomu, co se děje". Tím chce říci nikoliv to, že víme, co se děje, ale že pokrok vědy nám umožnil vyloučit množství věcí, které tyto zážitky nejsou.

Neurolog Kevin Nelson z University of Kentucky si myslí, že jde o smíšení dvou stavů vědomí - bdění a spánku REM - během doby velkého fyzického a emocionálního nebezpečí - a argumentuje, že to jsou jako "snové stavy", existující v neurologickém "hraničním pásmu". Jiní neurologové si myslí, že je to něco jako nesmírně složité halucinace.

V osmdesátých letech vypracoval Greyson tzv. Greyson Scale, Graysonovu stupnici ("Zdálo se vám, že najednou všemu rozumíte? Měl jste pocit harmonie či jednoty s vesmírem?) A publikoval široce v respektovaných lékařských časopisech. "Beru vážně možnost, že předsmrtné zážitky jsou způsobovány fyzickými změnami v mozku," říká Grayson, ale také akceptuje, že je možné, že mysl funguje mimo mozek. Existují zprávy o lidech, kteří zažili předsmrtné zážitky v době, kdy jejich mozek nebyl aktivní, a přesto říkají, že to byla nejživější zkušenost jejich života. "Jsou to poslední okamžiky vědomí? Anebo je to začátek posmrtného života?"

S těmito argumenty má Greyson problém u neurovědců, kteří většinou souhlasí, že mysl je produkt mozku.

Greyson ví, že předsmrtné zážitky je nemožné potvrdit či dokázat. "Výzkum Boha se provádět nedá," říká suše. Přesto však nedokáže úplně odmítnout výstřednější teorie, i když pro ně nemá data. Na otázku, jaké je jeho nynější logické porozumění těmto věcem, vypadá rezignovaně. "Zdá se mi, že nejpravděpodobnější je, že mysl je jaksi oddělená od mozku. A jestli je to pravda, pak může fungovat i poté, co mozek odumřel." Pak dodává: "Ale jestliže mysl není v mozku, tak kde je? A CO je to?"

Nejpřekvapivějším objevem pro Greysona je, jak obrovský vliv mají předsmrtné zážitky na další život lidí. "Jsou to zážitky, které, někdy jen za pár sekund, dramaticky změni postoje lidí, jejich hodnoty, jejich víru a jejich chování." Často trvají tyto změny pak dlouhá desetiletí.

Většinou si lidé, kteří předsmrtný zážitek zažili, uvědomují, že se už nebojí umřít, což "má hluboký dopad na to, jak dál žijí svůj život", protože "přestanete se bát i života - nebojíte se už riskovat". Greyson někdy žádá lidi, aby popsali své partnery před předsmrtnou zkušeností a po ní, a lidé říkají, "Ano, tohle není ten člověk, kterého jsem si vzal(a), je to někdo jiný. Oni najednou vnímají smysl života, který neviděli předtím. Nevím o ničem jiném, co by bylo tak silné."

Příklady: "Mluvil jsem s lidmi, kteří byli policisty, anebo kariérními vojáky, a nemohli se vrátit zpět do svého povolání, nemohli snést myšlenku násilí." Proč? "Myšlenka, že by mohli někoho zranit, jim byla nyní absolutně odporná." Greyson pokrčí rameny. "Ti lidé přecházejí do profesí, kde druhým pomáhají. Stávají se učiteli, zdravotníky, sociálními pracovníky."

Změnily tyto zkušenosti způsob, jak Greyson uvažuje?

"Nemyslím, že by mě to změnilo ve vztazích k jiným lidem," odpovídá, "až na to, že jsem více schopen přijímat  nezvyklé myšlenky.

"Vyrostl jsem bez jakéhokoliv duchovního zázemí," vysvětluje. "A stále si nejsem vůbec jistý, co 'duchovno' znamená. Poté, co tohle zkoumám 40 - 50 let,  jsem teď přesvědčen, že život je něčím víc než jen naše fyzické tělo. Uznávám, že existuje naše nehmotná část. Je tohle duchovno? Nejsem si jist. Duchovno obyčejně znamená hledání něčeho většího, než je člověk sám, hledání významu a účelu ve vesmíru. No, to tedy já mám."

Kniha After: A Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond od Bruce Greysona, vyšla 11. března 2021. K dispozici je se slevou v guardianbookshop.com

Podrobnosti v angličtině ZDE  

1
Vytisknout
4225

Diskuse

Obsah vydání | 16. 3. 2021