Polský Ústavní soud rozhodl, že zákony EU jsou "neslučitelné s polskou ústavou"

8. 10. 2021

čas čtení 4 minuty
 

Navzdory tomu, že 80 procent Poláků si přeje, aby Polsko zůstalo v Evropské unii, polský Ústavní soud, plně v moci kolaborantů s vládnoucí ultrapravicovou stranou Právo a spravedlnost, učinil zásadní krok k právnímu odchodu Polska z EU


V mnoha průzkumech veřejného mínění souhlasí 85 až 90 procent Poláků s členstvím Polska v EU. Je asi načase, aby tento svůj názor začali jasně prosazovat.

Poslký Ústavní soud vydal verdikt, že některé zákony Evropské unie jsou "v rozporu s polskou ústavou". Tím učinil podstatný krok směrem k právnímu "polexitu", což hrozí dalekosáhlými důsledky pro velké evropské dotace, určené pro Polsko a pro budoucí vztah Polska s EU.


Polský Ústavní tribunál, jehož legitimita je zpochybňována poté, co do něho bylo jmenováno množství soudců loajálních vládnoucí nacionalistické straně Právo a spravedlnost, vydal verdikt, podle něhož jsou některá ustanovení dohod Evropské unie a některé rozsudky soudů EU v rozporu s polskou ústavou. Instituce EU prý "jednají mimo své kompetence".

"Toto je právní revoluce," řekl René Repasi, profesor mezinárodního a evropského práva na Erasmově univerzitě v Rotterdamu. "Jistě, ten Ústavní soud je přímo podřízen vládě PiS, avšak toto je největší krok vůči právnímu exitu z EU, jaký kdy učinil národní soud."

V prvotní, velmi ostré reakci konstatovala Evropská komise, že toto rozhodnutí učiněné ve čtvrtek vyvolává "vážně znepokojení". Evropská komise znovu zdůraznila, že "Právo EU je nadřazené národnímu právu, včetně ústavních ustanovení".

Evropská komise dodala, že verdikty Evropského soudního dvora jsou "závazné pro úřady všech členských států, včetně národních soudů" a zdůraznila, že "nebude váhat použít svých pravomocí podle platných dohod na ochranu jednotného uplatňování a integrity unijního práva".

Navzdory tomu, že z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že více než 80 procent Poláků podporuje členství Polska v EU, vláda strany PiS vede dlouhé a stále drsnější spory s Evropskou unií ohledně své tzv. "soudní reformy" (tj.podřízení polských soudů straně PiS), omezování svobody sdělovacích prostředků a potlačování práv komunity LGBT.

Nadřazenost evropského práva národnímu právu je klíčovým principem evropské integrace a polští opoziční politikové opakovaně upozorňují, že zpochybňování tohoto principu ohrožuje dlouhodobou budoucnost Polska v EU a také stabilitu Evropské unie.

Toto rozhodnutí polského Ústavního soudu zvyšuje napětí ohledně 57 miliard euro, která má Polsko dostat od EU pro postcovidové ekonomické oživení. O tom teprve musí rozhodnout Brusel."Evropské země nesmějí stát v nečinnosti, když polská vláda likviduje zákonnost," konstatoval Jeroen Lenaers z Evropské lidové strany, středopravicového bloku v Evropském parlamentě.

"Ani Evropská komise to nemůže tolerovat. Naše peníze nemohou financovat vlády, které zesměšňují a negují naše společně dohodnutá pravidla. Vyhlášením, že dohody EU nejsou slučitelné s polským právem, postavil nelegitimní ústavní tribunál v Polsku zemi na cestu k polexitu," řekl Lenaers.

Daniel Freund, německý europoslanec za Stranu zelených, který zasedá v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu, také zdůraznil, že Polsko "se loučí s evropským právním pořádkem". EU "nemůže poskytnout miliardy členskému státu, aniž by právně zajistila, že ty peníze se dostanou těm, pro něž jsou zamýšleny," uvedl.

Laurent Pech, profesor evropského práva na univerzitě v Middlesexu, konstatoval, že polské úřady "zorganizovaly ústavní polexit z právního řádu Evropské unie s cílem vytvořit soudnictví sovětského stylu, aby mohlo posilování autokracie v Polsku dál pokračovat nerušeně."

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

1
Vytisknout
6264

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2021