Stát se klientem a zkusit si to slušné, úřední, brutální, neemoční ponížení na vlastní kůži…

14. 3. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 7 minut
"My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem!"
(Jiří Voskovec a Jan Werich, Osvobozené divadlo, Robin zbojník, 1932) 

Sociální oblast je v každé společnosti lakmusovým papírkem pro politiky, který těm osvícenějším ukazuje, kam se všichni společně řítíme. A jelikož nejtěžší následky masivního chudnutí (totální propad systémem se všemi patologickými následky) - má vždy několikaměsíční dojezd - to horší nás ještě čeká a funkční nástroje k výkonu sociální práce - absolutně chybí.

Vždyť máme přece předcházet sociálnímu kolapsu s následky, které budou nejen lidskými tragediemi, ale i finančně nakonec daleko nákladnější pro stát.  A lidé ve vedoucích pozicích opět alibisticky a účelově mlčí, nespojují se, nevytvářejí tlak na politiky nezkreslenou sociální pravdou o současnosti, vlastně raději ani nemluví a spokojí se s naučenými, byrokratickými postupy, které se za více než čtvrt století naučili. Přežil jsem zde desítky politiků a svými osvědčenými mechanismy přežiji i toto. Jenže, teď se opravdu sociální společnost definitivně láme, číst dobu nejen ze svého individuálního, pragmatického účelu - to schází výkonnému managementu.  

Nejde opakovat v oblasti sociální práce v době takovéto krize stále stejné mechanismy, které praktikujeme v dobách klidných:  Komunitně plánovat, dělat sociální veletrhy, tisknout tuny letáků a katalogů, stále přepisovat trochu pozměněné věty v tzv. krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých plánech jednotlivých municipalit a alibisticky rozdělovat peníze neziskovým organizacím, které však nemohou také bez aktivních nástrojů sociální práce příliš lidem pomoci. A tak se ty dotace spiše stávají tak trochu politickým výpalným. Hlavně mít vše a všechny pod kontrolou a sebekontrolou a aplikovat zde tolik osvědčenou metodu cukru a biče. A všechnu -  třeba nevhodně vykřičenou, emoční, bez správné formy sdělení a často velmi nespravedlivou pravdu - umlčet. 

Většině byrokratů totiž nejde o věc samu, ale o formu, jak ji sdělíte. Ano, toto stupidní hledisko každého maloměšťáka se stává rozhodujícím kritériem úspěchu a neúspěchu. Mým klientům stačí třeba v zoufalé emoci možného opuštění bytu jen bouchnout dveřmi a jsou posuzování jako lidé, kteří se neumí tzv. ovládat a byl by zde určitě problém v soužití se sociálním okolím. Přitom úředník nikdy takovou emoční zátěž nezažil, většinou žije v úplně jiné sociální bublině.  A sociální odbor k tomuto "povrchnímu, sociálnímu zločinu" mlčí. Teď zase začne pro změnu křičet sám sociální pracovník a stává se v očích svých nadřízených, kolegů a kolegyň - klientem, psychopatem, ale pozor, díky této zkušenosti nálepkování - pochopí bolest svých klientů. Vážení nadřízení, odstraňte ty zdi a mříže řídícího manažerismu a uslyšíte konečně od pracovníků pravdu!  "Hergot, známe se tady často skoro dvacet let - tak na co si to stále hrajem?" 

A tak na základě svých zkušeností z terénu (nikdy nebyla situace za posledních 17 let zoufalejší vzhledem ke stále vzrůstajícímu stresu ve společnosti) a na základě posledních společenských událostí - vzrůstající zoufalá agrese protestujících, kteří jsou často využívány ruským agresorem navrhuji:  

Urychlené vytvoření krizového plánu na rok 2023/2024 pro tři primární oblasti důstojného přežití našich společných klientek a klientů  (potravinová pomoc, ubytování, zdravotně/sociální krizový plán pro nejohroženější skupiny obyvatel sociálním vyloučením).

Jednotlivé kraje a municipality musejí restartovat své myšlení a emoce na úplně jinou situaci a pakliže se nepodaří minimálně do půlky roku vytvořit krizové plány - zažijeme opravdu třeba mezi lidmi bez domova, kterých bude pochopitelně v této děsivé inflaci -  rapidně přibývat - obrovskou frustraci spojenou s agresivním chováním. A jestli nechceme vidět jen tu poslední cestu řešení: Masivní úmrtnost těchto osob, je zde skutečně nutné v širších (multidisciplinárních týmech) vypracovat velmi rychle jednotlivé krizové plány na nejbližší měsíce: 

Pro občany akutně ohrožených chudobou je nutné zajisti tyto tři zásadní okruhy přežití:

1, potravinová a hygienická pomoc - musí mít jasný, sjednocující prvek a být dostupná bez zbytečných byrokratických obstrukcí. Tady opravdu již není možné čekat - například Praha musí mít jednotné řízený model distribuce opravdu důležitých potravin k dlouhodobému užívání pro tři základní skupiny (lidé na ulici, lidé bydlící s přístupem k možnému vaření a rodiny s dětmi) - v balíčku tomu musí odpovídat složení potravin: Dnes vše funguje spíše náhodně, co dům dal, vše je atomizované - v potravinových taškách můžete najít  žvýkačky, brambůrky, hladkou mouku…). Pochopitelně ostatní potraviny, které se rychle kazí - budou individuálně doplňovat výdej 

2, krizové ubytování - v současné době (zejména v Praze a větších městech) - není možné najít volné místo v obecních bytech, ubytovnách, v AD, chráněných bytech, prostě kapacita jednoznačně nestačí a každý ví. že situace se bude zhoršovat. Není možné nechat dlouhodobě klienty bez této základní potřeby, která je klíčová pro veškerou další pomoc - opět musí být co nejdříve vytvořené krizové programy v multidisciplinárních týmech a třeba pomoci dočasných obytných buněk, vytvořit náhradní bydlení…

3, zdravotně/sociální pomezí - vytvořit dočasné krizové, koordinované týmy, jelikož není včasná dostupnost bezplatné gerontopsychiatrie, dětské psychiatrie. dětských psychologů apod. Není možné nemít v terénu žádné jiné nástroje pomoci, než opakovaný odvoz RZS z místa bydliště nemohoucích klientů do zdravotnického zařízení, kdy většinou následuje opětovný návrat do stejného prostředí. Narůstá skokově počet lidí s psychickými a neurologickými problémy a stále tolik doporučována terénní, pečovatelská služba zde není aplikovatelná - bez celodenní přítomnosti další osoby, která není a tak lidé v bytech zůstávají naprosto v žalostných podminkach s bezmocným sociálním pracovníkem 

O funkčním Úřadu práce ČR, který je pro vládnoucí politiky nejdůležitější subjekt v systému funkční sociální politiky ( zvolili tuto cestu) a zejména rychlé distribuci zákonných finančních prostředků ( což se neděje) - jsem se věnoval ve svých minulých textech velmi podrobně a nechci se opakovat.

 Na shledanou v lepších časech!

4
Vytisknout
6887

Diskuse

Obsah vydání | 16. 3. 2023