Human Rights Watch: Izrael se vzepřel soudu a nechal Gazu vyhladovět

27. 2. 2024

čas čtení 3 minuty
 
Minulý měsíc Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) sdělil izraelské vládě, že musí "přijmout okamžitá a účinná opatření, která umožní poskytování naléhavě potřebných základních služeb a humanitární pomoci" v Gaze. Jednalo se o právně závazný příkaz a Izrael měl do jednoho měsíce podat zprávu o jeho splnění, píše Andrew Stroehlein ve svém každodenním lidskoprávním přehledu.

Dnes, o měsíc později, Izrael příkaz nesplnil.
 
Izraelská vláda nadále brání poskytování základních služeb a vstupu a distribuci pohonných hmot a životně důležité pomoci v Gaze. Ve skutečnosti izraelské orgány v posledních týdnech povolily vjezd do Gazy ještě menšímu počtu nákladních automobilů a misí s pomocí do severní části Gazy než v týdnech před vydáním příkazu Světového soudu.

 
Jak jsme již dříve v tomto zpravodaji zdůrazňovali, hladovění a kolektivní trestání obyvatelstva zbraněmi jsou válečné zločiny.

Soudní příkazy přišly v souvislosti s "žalobou o genocidě" proti izraelské vládě u Mezinárodního soudního dvora, nezávislého soudu se sídlem v Haagu. V prosinci podala žalobu vláda Jihoafrické republiky, která tvrdí, že v důsledku útoků na izraelské civilisty vedených Hamásem ze 7. října se Izrael dopustil zvěrstev vůči palestinskému lidu, která porušují Úmluvu o genocidě z roku 1948.

Závazky vůči civilnímu obyvatelstvu nejsou vzájemné. Skutečnost, že bojovníci vedeni Hamásem spáchali válečné zločiny proti izraelským civilistům - neospravedlňuje izraelské válečné zločiny proti palestinským civilistům.

Konečné rozhodnutí v otázce "genocidy" může trvat roky, ale v lednu soud rozhodl o prozatímních "předběžných opatřeních" k řešení okamžité situace. S odvoláním na "katastrofální podmínky" v Gaze vydal soud právně závazné příkazy, včetně příkazu umožnit poskytování základních služeb a humanitární pomoci.

Mezinárodní humanitární právo zde hovoří jasně: okupační mocnost je odpovědná za situaci okupovaného obyvatelstva. Jako okupační mocnost v Gaze je Izrael povinen zajistit stav obyvatel Gazy a zajistit uspokojení jejich humanitárních potřeb. A v každé situaci ozbrojeného konfliktu jsou válčící strany povinny umožnit rychlé poskytnutí humanitární pomoci civilistům.

Izraelská vláda tyto právní povinnosti ignoruje a zároveň otevřeně ignoruje právně závazný příkaz Světového soudu. Jedná se o přímou výzvu mezinárodnímu systému založenému na pravidlech.

Vzhledem k tomu, že izraelské úřady nadále ignorují své závazky vůči 2,3 milionu Palestinců v Gaze, je jedinou reálnou nadějí, že ostatní země budou na izraelskou vládu tlačit, aby nejen usnadňovala, ale také aktivně poskytovala život zachraňující pomoc.

Vzhledem k tomu, že je v sázce tolik životů, měly by využít všech forem politického a ekonomického vlivu, včetně individuálních sankcí a pozastavení dodávek zbraní, aby přiměly izraelskou vládu k dodržování mezinárodního práva.

Zdroj ZDE

0
Vytisknout
1739

Diskuse

Obsah vydání | 1. 3. 2024