Ultrazpracované potraviny jsou spojeny s 32 škodlivými účinky na zdraví

29. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

Nejrozsáhlejší světová analýza dosavadního výzkumu zjistila přímé souvislosti s vyšším rizikem rakoviny, srdečních onemocnění a předčasného úmrtí

 
Podle nejrozsáhlejšího světového přehledu dosavadních studií jsou ultrazpracované potraviny (UPF) přímo spojeny s 32 škodlivými účinky na zdraví, včetně vyššího rizika srdečních onemocnění, rakoviny, cukrovky 2. typu, nepříznivého duševního zdraví a předčasného úmrtí.

Závěry prvního komplexního souhrnného přehledu důkazů přicházejí v souvislosti s rychle rostoucí celosvětovou spotřebou UPF, jako jsou cereálie, proteinové tyčinky, šumivé nápoje, hotová jídla a rychlé občerstvení.

 
Ve Velké Británii a USA tvoří nyní více než polovinu průměrné stravy ultrazpracované potraviny. Pro některé lidi, zejména mladší, chudší nebo ze znevýhodněných oblastí, je typická strava, která obsahuje až 80 % UPF.
 
Zjištění zveřejněná v BMJ naznačují, že strava s vysokým obsahem UPF může být škodlivá pro mnoho zdravotních prvků. Výsledky přehledu zahrnujícího téměř 10 milionů lidí zdůraznily potřebu opatření zaměřených na cílenou expozici UPF a její snížení, uvedli vědci.

Na přezkumu se podíleli odborníci z řady předních institucí, včetně Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v USA, University of Sydney a Sorbonne University ve Francii.

V časopise BMJ dospěli k následujícím závěrům: "Celkově byly zjištěny přímé souvislosti mezi expozicí ultrazpracovaným potravinám a 32 zdravotními parametry zahrnujícími úmrtnost, rakovinu a duševní, respirační, kardiovaskulární, gastrointestinální a metabolické zdravotní výsledky."

Dodali: "Větší expozice ultrazpracovaným potravinám byla spojena s vyšším rizikem nepříznivých zdravotních výsledků, zejména kardiometabolických, běžných duševních poruch a úmrtnosti.

"Tato zjištění jsou důvodem pro vývoj a hodnocení účinnosti využití populačních a veřejně zdravotnických opatření zaměřených na cílenou expozici ultrazpracovaným potravinám a její snížení v zájmu zlepšení lidského zdraví."

Ultrazpracované potraviny, včetně baleného pečiva a zákusků, perlivých nápojů, sladkých cereálií a hotových jídel, procházejí mnoha průmyslovými procesy a často obsahují barviva, emulgátory, aromata a další přídatné látky. Tyto výrobky mají také obvykle vysoký obsah přidaného cukru, tuku a/nebo soli, ale nízký obsah vitamínů a vlákniny.

Předchozí studie spojovaly UPF se špatným zdravotním stavem, ale žádný komplexní přehled dosud neposkytl rozsáhlé hodnocení důkazů v této oblasti.

Aby tuto mezeru překlenuli, provedli vědci souhrnný přehled - shrnutí důkazů na vysoké úrovni - 45 různých souhrnných metaanalýz ze 14 přehledových článků, které spojují UPF s nepříznivými zdravotními účinky.

Všechny přehledové články byly publikovány v posledních třech letech a týkaly se 9,9 milionu osob. Žádný z nich nebyl financován společnostmi, které se podílejí na výrobě UPF.

Odhady expozice ultraprocesovaným potravinám byly získány z kombinace dotazníků o frekvenci stravování, 24hodinových vzpomínek na stravu a anamnézy stravování a byly měřeny jako vyšší versus nižší spotřeba, další porce denně nebo 10% přírůstek.

Výzkumníci hodnotili důkazy jako přesvědčivé, velmi sugestivní, naznačující, slabé nebo žádné. Kvalitu důkazů hodnotili také jako vysokou, střední, nízkou nebo velmi nízkou.

Celkově výsledky ukazují, že vyšší expozice UPF byla konzistentně spojena se zvýšeným rizikem 32 nepříznivých zdravotních následků, uvedl The BMJ.

Přesvědčivé důkazy ukázaly, že vyšší příjem UPF byl spojen s přibližně o 50 % vyšším rizikem úmrtí v souvislosti s kardiovaskulárními chorobami, o 48 až 53 % vyšším rizikem úzkosti a běžných duševních poruch a o 12 % vyšším rizikem cukrovky 2. typu.

Velmi přesvědčivé důkazy také ukázaly, že vyšší příjem UPF byl spojen s o 21 % vyšším rizikem úmrtí z jakékoli příčiny, o 40 až 66 % vyšším rizikem úmrtí v souvislosti se srdečními chorobami, obezitou, cukrovkou 2. typu a poruchami spánku a o 22 % vyšším rizikem deprese.

Existovaly také důkazy o souvislostech mezi UPF a astmatem, gastrointestinálním zdravím, některými druhy rakoviny a kardiometabolickými rizikovými faktory, jako je vysoká hladina krevních tuků a nízká hladina "dobrého" cholesterolu, ačkoli vědci upozornili, že důkazy o těchto souvislostech zůstávají omezené.

Výzkumníci uznali několik omezení souhrnného přehledu, včetně toho, že nemohli vyloučit, že jejich výsledky mohly ovlivnit další neměřené faktory a rozdíly v hodnocení příjmu UPF.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
2379

Diskuse

Obsah vydání | 1. 3. 2024