Na protest proti vraždění v Gaze se v Praze pokusil upálit mladý člověk. Koho v českých médiích by to zajímalo, že?

26. 2. 2024

čas čtení 5 minut

„Cítím zodpovědnost udělat stejně!“

Prohlášení iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě k pokusu o sebeupálení na propalestinské demonstraci

 

Ve středu 14. února se před izraelskou ambasádou v Praze pokusil během demonstrace solidarity s Gazou „Hands off Rafah“ upálit na protest proti izraelským válečným zločinům a proti bezmezné české podpoře Izraeli mladý člověk. Událost se dostala do médií jen minimálně, zcela v souladu s mediálním pokrytím demonstrací solidarity s Gazou, které v Praze, ale i na jiných místech republiky, jakož i ve světě probíhají již čtvrtý měsíc.

 

I když jsme byli a jsme s dotyčným v kontaktu, nepovažovali jsme za vhodné v prvních dnech událost jakkoliv komentovat. Též jsme vyčkávali, zda se nám potvrdí motivy, jež ho dovedly k pokusu obětovat vlastní život tímto strašným způsobem – sebeupálením. S týdenním odstupem můžeme potvrdit, že jeho jednání bylo vědomým politickým činem, k němuž se odhodlával a připravoval v řádu měsíců. Jeho vzkaz, který chtěl po sobě zanechat a který přikládáme, mluví v tomto směru řečí jasně artikulovaného politického prohlášení.

Vraždění, jehož jsme po dobu čtyř dlouhých měsíců v Gaze svědky a které naše politická reprezentace nejeví ochotu zastavit, může vést i k tak drastickým a zničujícím aktům odpovědi, s níž naše hnutí nepracuje ani k ní žádným způsobem nevybízí, které ale rozumíme jako krajně nešťastné reakci na mlčení a vědomí spoluviny. Několikrát jsme na našich demonstracích zdůraznili, že lhostejnost, cynismus a lež, s níž naše politická reprezentace přistupuje k humanitární katastrofě v Gaze, vyvolané kolektivní mstou Izraele na samé hranici genocidy, se propisuje do smýšlení, přístupů a do celkového morálního i psychického stavu české společnosti. Zatímco v jedné části české veřejnosti může posilovat nihilismus, v druhé naopak probouzí o to silnější citlivost a empatii. Každopádně však dvojí metr české vlády k humanitárním krizím a k okupacím na různých místech na světě povede jen ke zvýšení nedůvěry k její „hodnotové politice“.

Jedinec, který se dostane na samý kraj cesty, kdy si zvolí takto drastickou formu sebeobětování, aby byl slyšen hlas utiskovaných, si zaslouží být vyslyšen. Nikoliv ignorován či dehonestován. Připomeňme, že již v prosinci loňského roku se pokusila upálit na demonstraci solidarity s Gazou protestující v americké Atlantě. Její radikální čin byl zadusen mediálním tichem, které jej obklopilo. A jen před několika hodinami vzplála lidská pochodeň před izraelskou ambasádou ve Washingtonu. Dotyčný o sobě stačil prohlásit: „jako aktivní záloha amerického letectva už nebudu spoluviníkem genocidy“. Po zapálení opakovaně zvolal „Free Palestine“. Aaron Bushnell včera, 25. února, svým zraněním neslučitelným s životem podlehl.

Naše vlastní minulost přitom zná případy jedinců, kteří vnímali pocit hanby a spoluvinu tak silně, že se rozhodli obětovat. Aby svým činem burcovali, aby jím změnili nastavené poměry, aby dali svou obětí druhým šanci začít znovu a lépe. Tito lidé, dnes tolik oceňovaní, měli být svou dobou pohřbeni v zapomnění a jejich čin měl být umlčen či zesměšněn.

Nebyli to však oni, kdo byl zapomenut. Skončily jen režimy, proti kterým se protestně obětovali. Režimy, které si o sobě myslely, že jsou tady napořád, a které se nakonec udržovaly jen setrvačností, jakou sledujeme i v dnešních politických rituálech. Rituálech, které nás dnes ženou do spoluviny za zločiny, jež se nám hluboce příčí a na kterých odmítáme být účastni.

A proti kterým se před týdnem tak drasticky pokusil vzbouřit jeden mladý život.

Dáváme mu tímto hlas, abychom se jednou nemuseli stydět.

Ne naším jménem!

   

V Praze 26. února 2024

https://docs.google.com/document/d/1NuwGieZWBLxOr6lwgGd49xqNt8xGt4o0/edit

https://ism-czech.org/2024/02/25/citim-zodpovednost-udelat-stejne-prohlaseni-iniciativy-ne-nasim-jmenem-za-spravedlivy-mir-na-blizkem-vychode-k-pokusu-o-sebeupaleni-na-propalestinske-demonstraci/

https://ism-czech.org/2024/02/25/vzkaz-mladeho-cloveka-ktery-se-chtel-upalit-konec-pro-izraelske-politice-sankce-proti-izraeli-humanitarni-podpora-palestincum/

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/demonstrace-palestina-izrael-praha-ambasada-policie-zachranka.A240214_190850_praha-zpravy_svm

https://www.newarab.com/news/protester-palestinian-flag-sets-self-fire-atlanta

https://twitter.com/taliaotg/status/1761839190487278038?s=48&t=9w2rXmiFHHTl3VE_ZDE2PQ

https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/middleeast/a-self-immolation-outside-the-israeli-embassy-in-the-capital-leads-to-a-bomb-squad-inquiry-the-police-said.html


Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

http://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/


2
Vytisknout
3546

Diskuse

Obsah vydání | 1. 3. 2024