Ukradená galerie v Modřanech

9. 6. 2011

čas čtení 4 minuty

Donedávna by bylo absurdní si takovou otázku pokládat. Kromě Modřanského biografu a dvou kulturních středisek, které na Vánoce nabídnou koncert skupiny Spirituál kvintet a na Velikonoce travesty show, v Modřanech příliš kulturního vyžití nebylo. O výtvarném umění nemluvě, píše Veronika Šubrtová.

Ukradená galerie

Tato situace se však nedávno změnila. Skupina umělců z nově vzniklého občanského sdružení Zvonice, si zabrala nepoužívané nástěnky u bývalé samoobsluhy v Nesvadbově ulici a rozhodla se je využít k prezentaci výtvarného umění. Tento projekt nese název Ukradená galerie (dále UKG) a stal se součástí street artových galerií v duchu DIY založených v Českém Krumlově. Další Ukradená galerie se nachází v rakouském Linci a tyto tři spolu navzájem spolupracují.

Projekt UKG se veze na vlně soudobého trendu prezentovat výtvarné umění v alternativních prostorech. Těmi mohou být výlohy obchodů, opuštěné budovy, podchody nebo domovní dvorky. Takovéto netradiční galerie lze nalézt po celém světě, v Praze například galerii "M.odla", kterou tvoří nástěnka uvnitř činžovního domu, kam se lze dostat po zazvonění na některého z nájemníků -- všichni nájemníci s provozem galerie souhlasili. Dalším netradičním výstavním prostorem v Praze je "F43" -- prázdná urnová schránka na Olšanských hřbitovech, kterou využívají současní umělci k prezentaci svých projektů.

Výstavy a vernisáže probíhají bez finančního přispění zvenčí, umělci ani kurátoři nemají nárok na honoráře. Kromě toho musí umělci počítat s určitým rizikem, že jejich dílo bude poničeno či ukradeno. Na druhou stranu ale mají možnost oslovit i lidi, kteří nenavštěvují "kamenné"galerie.

Organizátoři nabízejí tento prostor každému, kdo chce nějakým způsobem vyjádřit svou myšlenku nebo prezentovat své dílo.

Výstavy v UKG trvají týden. Každý čtvrtek od 21:00 se koná vernisáž spojená s likvidací staré výstavy a instalací nové. Zpravidla bývá součástí vernisáže hudební vystoupení, čtení poezie a malé občerstvení.

Je potěšující zjistit, že Modřany už nejsou pouze gigantická noclehárna, ale že se tu začal rozvíjet i kulturní život.

K Ukradené galerii se lze dostat tramvají č. 3, 17 a 21, do zastávky Čechova čtvrť a dále pokračovat ulicí Na Havránce až k bývalé samoobsluze na rohu Nesvadbovy ulice.

Prague Biennale 5

A aby toho nebylo málo, 19. května 2011 se Modřany na třetinu roku staly centrem mezinárodního současného umění. Kancelářskou budovu Microna na zastávce Belárie si vybrali organizátoři letošní mezinárodní přehlídky současného umění Prague Biennale 5.

Prague Biennale se koná od roku 2003. Během tohoto prvního ročníku se jeho organizátoři, Helena Kontová a Giancarlo Politi, jinak vydavatelé prestižního časopisu Flash Art, dostali do křížku s ředitelem NG Milanem Knížákem (jako ostatně tolik lidí před nimi a po nich). Další tři bienále se proto konala už nezávisle na NG v průmyslové hale v Thámově ulici v Karlíně. Součástí posledního ročníku Bienále byla samostatná sekce Prague Biennale Photo, která je součástí i letos.

Stejně jako hala v Karlíně, nabízí i Microna zajímavé prostory k prezentaci umění. Nejpůsobivějším je podzemní prostor, vybudovaný roku 1988 jako poslední atomový kryt na území Československa. Syrové temné betonové katakomby jsou tak působivé, že přitahují více pozornosti než umění v nich vystavené.

Bienále je rozděleno do tří větších tematických sekcí. První sekce nese název Expanded Painting (Malba v rozšířeném poli), klade si za cíl zmapovat tendence současné malby se zvláštním zaměřením na USA, Portugalsko a Skandinávii.

Druhá sekce Art in General (Umění všeobecně) obsahuje kurátorské projekty zaměřené na současné umění v České a Slovenské republice. Zvláštní výstavní projekt Crossroads: India Escalates (Křižovatky: Vzestup Indie) nabídne pohled na tvorbu 22 současných indických umělců. Třetí sekce zvaná Padiglione je věnovaná současnému italskému umění.

Výstavní projekt Prague Biennale potrvá do 11.9. 2011. Během letních měsíců se snad dočkáme toho, že uměnímilovní lidé nejen z České Republiky budou jezdit do Modřan. Na chvíli nebudou k Modřanům směřovat pouze zraky developerů, kteří na místních pozemcích rozvíjejí šílené megalomanské plány, ale tato zajímavá čtvrť s průmyslovou historií přitáhne i lidi s ušlechtilejšími zájmy.

0
6208

Diskuse

Obsah vydání | 9. 6. 2011