V sobotu se v Británii konaly celostátní protesty proti vládou navrhované "dani z ložnic"

31. 3. 2013

< Sobotní demonstrace proti "dani z ložnic" ve skotském Glasgow.

Britská vláda, které dominují konzervativci, si vymyslela kontroverzní opatření proti chudším lidem. Lidé, kteří dostávají státní sociální dotace na svou činži, nesmějí mít od 1. dubna ve svém bytě neobývaný pokoj. Menší děti musejí bydlet v jediné ložnici a ztrácejí nárok na samostatný pokoj. Vláda přitom například nezohlednila potřeby invalidních dětí, kdy malý invalida potřebuje pro zdravotní technické zařízení vlastní ložnici, zatímco jeho zdravý sourozenec má ložnici vlastni - podle požadavků vlády musejí děti od nynějška bydlet v jediné místnosti. Rodiny, které mají v sociálním bydlení jednu prázdnou místnost, přijdou o 14 procent sociální podpory na bydlení, rodiny, které mají dvě místnosti, v nichž nikdo nespí, přijdou o 25 procent sociální podpory na bydlení.

Hlavní potíž je, že v Británii nejsou k dispozici menší byty, kam by se rodiny v sociálním bydlení mohly přestěhovat, mají-li v současnosti v bytě volný pokoj. Znamená to tedy, že drtivá většina nájemníků v bytech s "volnou ložnicí" má být od 1. dubna finančně penalizována a bude jim odebrána část vládní sociální podpory. 660 000 britských domácností má podle odhladu přijít o měsíční podporu v průměru kolem 2000 Kč. V sobotu se v řadě britských měst konaly proti nové "dani z ložnic" protivládní demonstrace.

Britská vláda se v této věci octla pod tlakem kritiky i od nezávislé organizace, zastupující 1200 anglických bytových asociací. Ta charakterizovala novou "daň z ložnic" jako špatné politické a ekonomické rozhodnutí, které riskuje zvýšit rozpočet státní sociální podpory na bydlení. Podle plánů vlády by měla nová "daň z ložnic" přimět lidi, aby se přestěhovali do menších bytů a ušetřit vládě ročně asi půl milionu liber na dotacích sociálního bydlení. Avšak kritikové jako National Housing Federation poukazují na to, že kromě toho, že nátlak vlády, aby se lidi vystěhovali z větších bytů, bude nesmírně sociálně ničivý, riskuje zvýšení nákladů na státní dotace na bydlení, protože ve státním sektoru sociálních bytů není dostatečné množství menších příbytků a lidé se tedy vystěhují do soukromého sektoru, který je dražší.

Britské charitativní organizace varují, že zavádějí "daně z ložnic" a další sociální škrty, které mají vejít v platnost v Anglii od 1. dubna, budou znamenat, že rozpočty britských rodin přijdou celkem o 2,3 miliardy liber. Labouristická opozice vypracovala analýzu oficiálních údajů, z níž vyplývá, že průměrná rodina přijde v novém daňovém roce, začínajícím v dubnu, ročně o 891 liber (cca 26 730 Kč).

National Housing Federation poukazuje na to, že v současnosti existuje v Británii 180 000 domácností, které mají "2 prázdné ložnice", ale k dispozici je jen 85 000 bytů s jednou ložnicí. Znamená to, že zbývajících 95 000 domácností bude muset buď přijmout snížení své sociální dotace, anebo si pronajmout dražší byt v soukromém sektoru.

Kdyby se všech 95 000 domácností přestěhovalo do soukromého sektoru, vládní výdaje na sociální bydlení by stouply o 143 milionů liber, a ještě o mnoho dalších milionů liber, pokud by se rozhodlo zbývajících 480 000 postižených rodin také se přestěhovat do soukromého sektoru.

Současná britská vláda, jíž dominují konzervativci, má dlouhodobou pověst silné nekompetence. Od svého vítězství ve volbách se pokusila zavést celou řadu nepromyšlených opatření a ve více než deseti případech byla své "reformy" nucena po vzniku kontroverze zrušit. Je otázkou, zda k témuž dojde i v případě nepromyšlené "daně z ložnic".

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
8472

Diskuse

Obsah vydání | 2. 4. 2013