DESTABILIZACE EVROPY:

Maďarsko bylo varováno, že jeho demokracie bude podrobena mezinárodnímu prověřování

28. 4. 2013

čas čtení 2 minuty

Maďarsko bylo varováno, že se zřejmě stane první zemí v Evropské unii, kvalita jejíž demokracie bude mezinárodně prověřována. Vlivný výbor v Radě Evropy, štrasburský výbor pro lidská práva (není součástí EU), navrhl, aby bylo Maďarsko podrobeno "sledovací proceduře". Mezinárodní panel odborníků má zkoumat, do jaké míry jsou v Maďarsku dodržována demokratická práva a svobody. Nic takového se dosud v sedmadvaceti členských zemích EU nikdy nestalo.

Konečné rozhodnutí, zda bude toto monitorování Maďarska zahájeno, bude muset učinit parlamentní shromáždění Rady Evropy, v němž působí právníci ze 47 členských zemí této organizace. Deset zemí mimo Evropskou unii, které jsou však členy Rady Evropy, včetně Ruska a Turecka, je v současnosti takto monitorováno.

Monitorovací výbor Rady Evropy obvinil maďarského premiéra Viktora Orbána, že se snaží ovládnout nezávislé instituce v Maďarsku, přepisuje ústavu, aby posílil moc své vlastní strany, Fidesz, a ignoruje maďarský Nejvyšší soud.

Mezi Budapeští a Bruselem zuří už dlouhé měsíce konflikt ohledně toho, že maďarská vláda omezuje svobodu sdělovacích prostředků, vyvíjí tlak na soudce a ovládá ústřední banku. Orbán systematicky a energicky odmítá veškerá obvinění, jeho vláda a diplomaté vedou hlasitou a podrobnou kampaň ve prospěch jeho vlády, jejímž cílem je dokázat, že veškerá kritika je bezpodstatná.

Výbor Rady Evropy poukazuje na to, že Orbán jednal zbrkle a nejasně, že porušuje demokratické principy, že ignoruje maďarský ústavní soud a neustále mění základní zákony a ochromuje ústavu ve prospěch "úzkého stranickopolitického zájmu".

Orbánova strava Fidesz má v budapešťském parlamentu dvoutřetinovou většinu. Orbán toho za posledního půldruhého roku využil čtyřikrát k prosazení změn v ústavě. Tyto právní změny zkoumají také právníci v Evropské komisi a v jiné instituce v Radě Evropy.

"Všechna znepokojení, popsaná v tomto rozhodnutí, jsou svou podstatou vážná a ohrožují demokracii, zákonnost a respekt pro lidská práva," praví se v prohlášení. "Už každý z nich sám o sobě by měl vyvolat podrobné zkoumání monitorovacího výboru. Šokující je obrovská akumulace reforem, jejichž cílem je získání politické kontroly ve většině klíčových institucí a zároveň oslabení systému nezávislé kontroly a mocenské rovnováhy."

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
8235

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2013