Především je šílené mlčet ke korupci na všech úrovních

21. 6. 2013

čas čtení 6 minut

Vážení, je sice pěkné, že Karel Dolejší ve své poznámce k názoru Jana Čulíka upozorní na naprostou zvrácenost mnohých "demokratických zástupců amerického lidu" v kauze ALEC, a upozorní nás tak na jinou úroveň defraudace moci, avšak to nic nemění na faktu, že soudobá ČR je korupcí prolezlá "od suterénu až do nejvyšších pater", píše Martin Míček

A bohužel to nic nemění na faktu, že velká většina občanů je s tímto stavem nejspíše smířena... A to je vskutku ne periferní - ale centrální!

Myslím, že jsem pochopil to, nač z principu Jan Čulík upozornil již nejednou: že se k tomu všemu mlčí! A to je vskutku náš a šílený nepořádek!

Nahlížení na funkci či úřad jako na "bumážku" ke smlouvání "co za to" je u nás doslova systémovým základem "funkce státních ale mnohde i soukromých firemních struktur"...

Například praxe rozhodování stavebních úřadů "povolných vůči investorům jako pracovnice onoho "bordelu"-bez ohledu na zájmy občanů - má při neexistenci kvalitního zákona o státní službě, v praxi smíšeného modelu státní správy "zelenou" - a pro občany katastrofální následky...

A "demokracie"? Uvedu jeden jediný příklad "ze života":

Jako "rebel proti soudobému systému" který mám nikoliv za demokratický - ale zločinný - jsem se pokusil pomoci starší ženě obhájit její právo na přístup k historické studně - která je jejím jediným zdrojem v lokalitě. Případ se vleče již cca sedm let, od doby kdy "naše" obec pozemek i se studnou (o níž údajně naše starostka nevěděla) prodala jednomu z místních rekreantů. Paní podávala žaloby, neúspěšně - vždyť naše justice - pro tu je "vlastnické právo svaté" - bez ohledu jak jej ten či onen nabyde a zda nebyla spáchána křivda jiným... Bez znalosti místa a hydrogeolgického posudku na stav a technické řešení odběrného místa je paní doporučována přípojka trubkou... Přitom při zásahu do zdroje může dojít k nevratnému poškození kvality vody průsakem vody z nedaleké řeky...

Stejně tak je podporována stavba plotu 1,7 m podél jejího domu... Jedině díky neústupnosti oné paní, a díky pomoci vyhlášeného "rebela ve vyhnanství" se paní zatím úspěšně bránila ve správních řízeních... Ale co se v nich nedozvíte: například to, že podle mínění vedoucí stavebního úřadu (která nakonec případ převzala osobně k vyřízení) má paní v horských podmínkách zajistit, aby sníh z její střechy nepadal na "cizí pozemek" a majetek - budoucí plot... Dokonce je paní tvrzeno, že není omezován vstup do jejího domu - ač sníh se v silné námrazové oblasti, kde ho běžně napadne přes metr - bude o plot odrážet na její dům, nebude jej moci odklízet technikou, ale vždy jen ručně, a stavební úřad ji taky sděluje, že má ještě zadní vchod do domu ze zahrady...

Zkrátím to: zneužívání stavebního zákona a vyhlášky 501/2006 Sb., ignorace práv daných občanovi Ústavou a Listinou základních práv a svobod, ignorace občanského zákonníku a další... Pro stavební úřad je posuzování těchto základů našeho právního řádu "subjektivní"... Takže překroutí znění zmíněné vyhlášky a ostatní ignoruje...

Na veřejném zasedání zastupitelstva mi byl odebrán hlas, další odborník na problematiku měl zakázáno vystoupit a paní samotné bylo po zinscenovaném a alibistickém hlasování (které ostatně starostka původně nechtěla ani připustit) sděleno, že pokud se bude snažit ještě o případu mluvit, "nechají ji vyvést"... Ano vážení, to je demokracie a státní správa po česku - v provedení zastrčeného Rýmařovska na Bruntálsku...

Ironií osudu došlo při starostkou prosazovaném projektu "revitalizace starých důlních děl" (za účelem jejich využití pro turismus) k částečnému závalu staré štoly, která je přívodním kolektorem podzemních vod i k oné paní odpírané studně. Na trase štoly si za socialismu jeji soused načerno vybudoval studnu, kterou nedávno legalizoval... Z ní má trubkovou přípojku i onen rekreant, který oné paní odpírá právo přístupu k historické studně, která se nachází o cca 20 m níže po svahu a neleží přímo na oné štole, ale na vývěru nejpíše vedlejší pukliny... Voda ve studní oněch sousedů je tak přímo vodou z důlních prostor, zatímco v oné historické studně je vodou podzemní a navíc filtrovanou cca 15 m zeminy... Při "revitalizaci" oněch starých důlních děl se ovšem údajně angažuje firma, která tyto s oblibou zasypává toxickým elektrárenským popílkem... Do spodních vod v celém prostoru se tak může dostat znečištění... Ač tedy paní v zoufalé snaze prosoudila 100 000 ,- Kč bezvýsledně, tak nyní snad dojde ke spojení všech ohrožených tváří v tvář společnému ohrožení...

A co zodpovědnost zůčastěných úřadů, obce, soudů?!

Paní se v zoufalství obrátila i na televizi, ale pokud, tak snad až "po prázdninách"...

Pomůže někdo?!

Takže vážení redaktoři, šéfredaktoři a bývalí redaktoři: přestaňte se již přít o to, "kdo ho má...", a začněte spolupracovat na vymetení toho svinstva!

Čiňme se na všech úrovních v duchu průpovídky z jedné francouzské filmové pohádky: "Není na světě hodnost, za kterou by se člověk musel stydět žije-li čestně. Někteří lidé, třebaže se holedbají vysokými úřady - žijí nízce a podle! Jsou to jen ubozí šašci!"

Jinak u nás budou nadále "vážení korupčníci"- a skutečně ubozí budou naále prostí občané...

Vážení, tato země bude naší až když ji korupčníkům na všech úrovních od centra po periférie začneme každý den svou vlastní aktivitou brát! Ne dříve!

A zkuste prosím prakticky pomoci těm z nás, kdož ke korupci nemlčeli a nemlčí - a dnes kvůli tomu často už jen dožíváme.

To bude daleko více, nežli filozofické disputace co je důležitější - zda úroveň parlamentní, městská či světová...

Pro nás prosté a čestné lidi je totiz nejdůležitější, abychom mohli důstojně žít v důstojných podmínkách - a to v této zemi prolezlé korupcí již skoro nejde.

0
Vytisknout
5369

Diskuse

Obsah vydání | 21. 6. 2013