Výčitky iniciativy ProAlt míří nesprávným směrem

2. 7. 2013 / Jan Potměšil

Musím reagovat na otevřený dopis iniciativy ProAlt adresovaný primátorovi Českých Budějovic, jemuž je vytýkáno, že shromáždění ohlášené na 29.6.2013 nebylo předem zakázáno, jak připouští příručka Ministerstva vnitra. Pomíjím, že po bitvě je každý generálem, především ale Iniciativa pláče na špatném hrobě. Předem je třeba upozornit, že primátor je zejména představitel samosprávy, zatímco agenda práva shromažďovacího je výkonem státní správy a primátor (starosta) do ní nemá nijak zasahovat. Iniciativa ProAlt se tak obrací na nesprávnou osobu a zároveň přispívá k neblahé praxi, kdy představitelé obcí bez ohledu na své kompetence tlačí na úředníky, aby to které shromáždění zakázali, jakkoliv pro to nejsou zákonné důvody, a to jen z obavy, že starosta bude terčem kritiky médií či nevládních organizací, "jaktože to povolil", cože to dopustil, jestli není rasista apod.

Dále je třeba upozornit, že příručka Ministerstva vnitra sice připouští (nikoliv doporučuje) možnost zakázat shromáždění v případě, že jeho skutečným účelem (na rozdíl od oznámeného účelu) je páchat nezákonnosti, takový skutečný účel je však třeba bezpečně prokázat, důkazně podložit a přesvědčivě odůvodnit, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů. Nestačí ani to, že svolavatel je známý neonacista (což zde navíc neplatí), nestačí diskuze jednotlivců na facebooku, nestačí obavy, že se shromáždění "zvrhne", ani odkazy na předchozí podobná shromáždění. Zákaz je dále krajním opatřením, výjimkou z ústavního ohlašovacího principu, obecně se nedoporučuje, a to i ze strany Ministerstva vnitra. Už jen z praktického důvodu, že prakticky všechny takové zákazy nejpozději u Nejvyššího správního soudu neobstojí.

Sporná je i účinnost takového zákazu - následuje buď shromáždění "spontánní" (a nekontrolované), nebo shromáždění s jiným formálním účelem nebo nejlépe celá série akcí. Proto je preferován přístup "akceptovat oznámení, a připravit se na případné rozpuštění". Na stránkách Ministerstva vnitra k tomu jsou ostatně vzory. Rozpuštění shromáždění může být dalším problémem. V nepřítomnosti zástupce úřadu (primátor zde opět nemá co dělat) může shromáždění rozpustit i Policie ČR (za niž už primátor vůbec neodpovídá - nerozumím proto, proč se Iniciativa s otázkami na postup policie obrací na primátora). Na druhé straně je úkolem policie především zajistit bezpečnost, a nemusí tak být zrovna taktické při prvních rasistických výkřicích rozpustit shromáždění, rozehnat jeho účastníky, a ty pak po skupinkách honit po městě. Lze pochopit, pokud chce mít policie výtržníky v obavě o zdraví občanů raději "pěkně pohromadě" a v mezích možností pod kontrolou. Každé takové shromáždění s účastí neonacistů, zde ovšem výrazně přečíslených "slušnými občany", lze jistě zvládnout lépe. Nelze však zabránit tomu, aby se občané shromažďovali či projevovali svoji frustraci. Lze se na druhé straně snažit o minimalizaci škod. Zda se to podařilo ke spokojenosti všech zúčastněných (asi ne), může být předmětem sporu. Výčitky Iniciativy ProAlt však z výše uvedených důvodů tentokrát míří nesprávným směrem.

0
Vytisknout
3252

Diskuse

Obsah vydání | 2. 7. 2013