Vědomá cesta k nespravedlnosti, ale mohou za to jen "ti" důchodci?

12. 9. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 5 minut

"Stěžujete si, že proti jiným seniorům máte malý starobní důchod? Tak to jste neměli místo řádného zaměstnání melouchařit," vzkazuje lidem opakovaně Česká správa sociálního zabezpečení. Nebo také: "Dobře vám tak!" Tak nějak je míněn fakt, že především řada zaměstnanců pobírala část platu na ruku, druhá část v základní, tj. minimální výši (cca 8000 Kč) byla přiznávána pro potřeby úhrady zdravotního a sociálního pojištění. Z této minimální (základní) výše pak byla zcela logicky vypočítávána i dávka na starobní důchod. Totéž platí pro OSVČ, které rovněž vědomě (mnohdy záměrně) přiznávaly jen minimální možnou, tedy základní výši příjmu.

To je sice svatá pravda, jenže konstatování resp. výtka ČSSZ, směřující k těmto lidem je zcela nepatřičná a nespravedlivá, protože viníkem nejsou ani tak zmínění (postižení) lidé, ale MPSV, resp. poslední koaliční vláda s drakonickým ministrem Drábkem. Pokud něco takového současní představitelé ČSSZ konstatují, je to důsledek Drábkem nastavené úsporné a reformní politiky. Abychom si rozuměli, konstatování ČSSZ je sice pravdivé, ale vytýkat to samotným zaměstnancům nebo OSVČ je nespravedlivé. Prostě proto, že tito lidé, především zaměstnanci, za to de facto, nemohou. Vysvětlení je nasnadě: takové podmínky si za a) stanovují sami zaměstnavatelé, zaměstnanec má na vybranou -- buď takové podmínky přijme, nebo může jít "o číslo dál", za b) k takovým postupům byli zaměstnavatelé, resp. OSVČ donuceni Drábkou úspornou a reformní politikou!

Je proto až skandální, když ČSSZ takto dehonestuje nemalé úsilí lidí, hledající a nalézající práci, aby z důvodů nalezené práce ji odmítali jen proto, že budou požadovat celý plat legálně vykázaný a potažmo z něj platili všechny potřebné dávky, jak to stanoví zaměstnavatel. Posedlost exministra Drábka, který ve snaze různými opatřeními co nejvíce "ušetřit" donutil jak malé podnikatele, tak potažmo zaměstnance k takovým praktikám.

Že se to pak projevuje na nedostatečně vybraných daních, v krácení dávek na důchod a jiných nevýhodách a ztrátách, to už nikoho z Nečasovy vlády, tím méně topáckého Drábka, nezajímalo.

Černý Petr zůstává na zaměstnancích, kteří toho musí později (odcházejíce do důchodu) litovat. Zda toho také litují na ministerstvu financí, je otázka. Nicméně, jaké možnosti se jim nabízely, resp. dosud nabízejí? Stáleplatí, že se zájemce o práci buďto podřídí (nevýhodným) podmínkám stanovených zaměstnavatelem, nebo bude dál bez práce.

Je sice pravda, že část platu či mzdy dostávali zaměstnanci tzv. "na ruku", ale také by se dalo říct, že si tyto skutečnosti měli a mohli lidé uvědomovat. Také pravda, nicméně podmínky pro život jsou stále těžší a chtít po lidech, aby si z toho "mála" šetřili na důchod, je dost problematické.

Vždyť mnohdy tito lidé byli rádi, že vyjdou s tím, co i za takových nevýhodných podmínek dostávali. Vždyť i ze samotného příkladu (viz článek zde: http://www.novinky.cz/finance/313000-berete-penize-na-ruku-tak-si-pak-nestezujte-na-maly-duchod-rika-socialka.html), tj. příjmu 15 tisíc korun, nelze konstatovat, že by si takový zaměstnanec "žil nad poměry". Jenže chtěl-li tyto peníze dostat, musel přistoupit na podmínku, že jen 8 tisíc Kč mu bude účtováno jako oficiální mzda, ze které jsou hrazeny všechny dávky vč. sociálního pojištění, 7 tisíc pak dostal na ruku. Ve skutečnosti takto mohl zaměstnanec později přicházet cca o 3 tisíce Kč měsíčně na důchodu.

Je tedy skutečně opodstatněné vinit tyto lidi z toho, že "neměli brát peníze na ruku"? Zamyslel se někdo z ČSSZ, potažmo z MPSV nad těmito "praktikami" také z pohledu zavedených opatření, které jsou dílem umanutého a posedlého reformátora Drábka? Zamyslel se také někdo z těchto míst nad tím, jaké to má dopady jak na samotné postižené, ale také na státní rozpočet, jsou-li takto kráceny daně?

Chápu, že každé další zvyšování daní může de facto situaci jen zhoršovat, protože o to víc bude snaha placení daní obejít. To ovšem za předpokladu, že se takové opatření nebude odpovědně vyžadovat a důsledně kontrolovat.

Pracovníků na MPSV, ČSSZ a jiných kontrolních orgánech je dost a dost. Notabene, postihy za porušování těchto povinností by měli být natolik důrazné, aby to od podobných praktik lidi odrazovalo. Evidenční pokladny, kromě jiného, by měly být jedním z prvních kroků! Čím dříve, tím lépe!

0
Vytisknout
7009

Diskuse

Obsah vydání | 13. 9. 2013