Česká televize ještě nezveřejnila pravidla předvolebního vysílání, hosty už ale cenzuruje

12. 9. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 4 minuty

"Pravidla vydáme po 17. září. Bude v nich přesně definováno, jakým způsobem vybíráme respondenty, na základě jakých čísel a jestli se víc díváme na celostátní kontext nebo regionální kontext," upřesnil generální ředitel ČT Petr Dvořák před několika dny pro HN.

Dnes se ale ozval hejtman Zimola, kterému editor zpravodajství Adam Komers sdělil, že jeho názory ČT nezveřejní.... Kvůli "objektivitě".

Dříve měla Česká televize pravidla před každými volbami zveřejněná - a je to logické. Koncesionáři i politici mají právo vědět, podle jakých pravidel se předvolební vysílání jako služba, mající zajistit zákonem požadované "poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů" (§ 2 odst. 1. písm. a)) , řídí. Co je podle managementu vyváženost, má specifikovat Kodex ČT a speciálně před volbami to mají zpřesňovat právě pravidla. O formulaci se ovšem mezi odborníky vede dlouhodobě spor ("Jeden Hitler a jeden Žid") a protože obdobnou formulací je vybaven i zákon 231/2001 Sb., měla by specifikaci ve finále nakonec vydat RRTV jako orgán zmocněný k vydávání vyhlášek a prováděcích opatření obecné povahy k tomuto zákonu. Případně by měli poslanci změnit formulace příslušných zákonů. Ale smysl úpravy je jasný. Nyní byla vyváženost specifikována i v tiskovém zákoně pro radniční periodika .

29. 6. 2012 bylo ve Sbírce zákonů publikováno rozhodnutí prezidenta republiky č. 224/2012 Sb o stanovení data konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů. Dvořákova Česká televize si dala na čas. Pravidla předvolebního vysílání zveřejnila až 22. 8. 2012. Volby se přitom konaly ve dnech 12. a 13. 10. 2012. Kampaň běžela dva měsíce na diviko. Kritizovanou praxi si ČT zopakovala i letos. Ačkoliv Sněmovna byla už rozpuštěna, pravidla televize stále nemá, ale už podle nich postupuje. Zdá se vám to divné?

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev v roce 2012 ZDE

Cenzura bez vyhlášení pravidel ovšem nyní postihla jihočeského hejtmana Zimolu (ČSSD). Ten na svém facebooku napsal:

Dostal jsem neoficiální zprávu, že mne prý z důvodu neprotěžování kandidátů do předčasných voleb nebude Česká televize vysílat. Nařízení Adama Komerse, jehož jsem oblíbenec. Jen skromně podotýkám, že jsem hejtman a že by bylo dobré, aby se k regionálním záležitostem, kandidát nekandidát, hejtman vyjadřoval. Ptám se, z jakého titulu se v TV objevují pánové Kalousek, Schwarzenberg, Kuba nebo paní Němcová? Takže bývalí poslanci či ministři ANO a současní hejtmané NE?! Pokud je televizní rada opravdu nezávislá, jsem zvědavý na její stanovisko.

Poslanec Stanislav Huml (ČSSD) tvrdí, že se mu stalo totéž:

Stalo se mi totéž co Zimolovi. Dnes jsem měl být u Jílkové k tématu D1. Jsem 12tý na kandidátce a tak šlus. Tento management tam fakt nemá co dělat.

Co k tomu říct?

Hejtman Zimola si či poslanec Huml mohou jako 10 milionů plátců poplatků třebas stěžovat Radě. Jako jsem tak učinil jako občan já několikrát. Rada jim odepíše, že je všechno v pořádku. Jako odpověděla několikrát mně. Do voleb se nic nestane. Rada nezmoudří a generální ředitel také ne.

Rada ani její členové sice nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů (§ 8 odst. 4), ale měli by a musí kontrolovat dodržování zákona a kodexu - dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize (§ 8 odst. 1 písm i.). Po volbách si budeme v nové sněmovně (podle dikce § 4 odst. 5 zákona o ČT) stěžovat na neplnění povinností Radou a žádat její odvolání (podle § 6 odst. 3). Pokud si bude parlament myslet totéž, co my všichni, Radu odvolá a zvolí novou. Nová Rada pak s nejvyšší pravděpodobností odvolá generálního ředitele Dvořáka. A zvolí nového ředitele. Ten odvolá ředitele zpravodajství Šámala a jmenuje nového ředitele zpravodajství. A až pak se bude dít to, co se dít má už teď. Někteří "spacákoví revolucionáři" konečně odejdou, přijdou noví redaktoři a snad pak začne teprve vypadat zpravodajství ČT k něčemu... Zdá se vám to zdlouhavé? Ano, je. Nicméně nikdo neřekl, že demokratické procedury jsou nejrychlejší. I boží mlýny melou pomalu...

0
Vytisknout
7498

Diskuse

Obsah vydání | 13. 9. 2013