Britské listy v Jihlavě 4:

Dobrý řidič Smetana

29. 10. 2013 / Sam Graeme Beaton

čas čtení 5 minut

Napsal jsem zde na Britských listech, že úroveň politiky v České republice je obzvlášť nízká, v tom smyslu, že se vůbec nehovoří o politických programech ani o strategii, jen se šíří povrchní rétorika bez jakékoliv podstaty. Pokud se má Česká republika pozvednout jako demokracie, jaké jsou ty činy, na nichž by se měli občané podílet, aby dosáhli změny, kterou chtějí, a aby dokázali sdělovat jiným lidem své argumenty? Doufám, že tohle je debata, v níž budou reagovat čtenáři a přispěvatelé.

Příběh olomouckého řidiče autobusu Romana Smetany, který rád kreslí na politické plakáty není v Britských listech zapotřebí rekapitulovat, ale stojí zato napsat pár slov o nejnovějším filmu Klusáka a Remundy Dobrý řidič Smetana, který měl tento týden v Jihlavě svou celovečerní premiéru. Jde o přepracování dokumentárního filmu České televize Svobodu pro Smetanu!, který se vysílal letos na jaře. K filmu jeho tvůrci přidali asi dvacet dalších minut. Byl to mezi filmovými fanoušky v Jihlavě nejdiskutovanější film. Odrazilo se to i na tom, že na promítání čekalo největší množství lidí. V sále při promítání mnoho lidí stálo a podle očekávání byl film přijat velmi pozitivně.

An English version of this article is in CLICK HERE

Klusák a Remunda se v České republice nyní etablovali jako jeden z nejlepších týmů dokumentaristů. Mají distinktivní styl a techniku, které jsou okamžitě rozeznatelné, a - což je velmi důležité - svůj vlastní druh humorného sociálního komentáře, jemuž čeští diváci většinou velmi dobře rozumějí. Tento film je ukázkou jejich nejlepší práce. Je to velmi dobré strukturované dílo, jehož cílem není jen zaměřit se na Smetanu samotného, ale zároveň i posoudit postoje Čechů k věcem tohoto druhu. Ve filmu je to zjevné od samého začátku. Nové jméno filmu Dobrý řidič Smetana a charakterizace Smetany jako švejkovského hrdiny dokazuje, že si režiséři myslí, že by hrdina jejich filmu měl být postavou, která představuje všechny Čechy. Ve skutečnost jsou postoje mnoha lidí ve filmu zesměšněny, od postojů politických elit až po postoje těch lidí, kteří říkají, že ho osvobodí, ale nakonec neudělají nic.

Čelným terčem posměchu je Ivan Langer, politik z ODS, jehož plakát byl počárán, Zesměšněna je jeho obrana soudního procesu se Smetanou ("Na rozdíl od jiných, já si pamatuju, jaké to bylo před listopadem 1989") i jeho trapný pokus vyhnout se otázce, zda se podílel na korupci ("Odmítám odpovědět, a to je svoboda projevu"). Podobné je to s Petrem Nečasem, který není uražen, že mu nakreslili na hlavě tykadla, ale je přesvědčen, že takzvané "soukromé vlastnictví" volebních plakátů, které jsou během voleb rozmístěny všude, je záležitostí, která musí být respektována.

Na filmech Klusáka a Remundy je příjemmné, že se sami do filmu zahrnují. Během filmu je vidíme a slyšíme oba, většinou jeden režisér filmuje druhého, který klade otázky, a vidíme veškeré filmařské zařízení. Tohle je typické pro jejich styl, který podle mého názoru ukazuje, jak se stavějí k svým tématům, i k tomu, že se na svých filmech podílejí (v tomto případě spáchají podobný čin jako Smetana). Ukazuje to, že není možné je oddělit od díla, které sami vytvořili.

Jde ale o víc než o autorství. Jde o to, že Klusák a Remunda chtějí přijmout přímou odpovědnost za politický komentář, jímž se vyjadřují o české společnosti i za činy, které se odehrávají v jejich filmech. Je velmi zajímavé být svědkem toho, jak příběh vzniká, jako kdybychom stáli za kamerou a sledovali to v reálném čase. Film také obsahuje atraktivní stylistické prvky, zejména montáž pokreslených volebních plakátů, poničených občany, kteří pokračují v tom s čím začal Smetana.

V Britských listech jsou další články o obsahu filmu Svoboda pro Smetanu!, a tedy i o filmu Dobrý řidič Smetana. Nechávám je, aby mluvily za sebe. Avšak jedna velmi aktuální otázka se váže na nedávné volby a na politickou činnost obecně, a myslím si, že bychom se jí měli zabývat.

Na otázku, zda jeho činy podporují apatii, přiznává Smetana, že "něco chybí... je to záporný akt". Takže co se dá dělat namísto toho? Napsal jsem zde na Britských listech, že úroveň politiky v České republice je obzvlášť nízká, v tom smyslu, že se vůbec nehovoří o politických programech ani o strategii, jen se šíří povrchní rétorika bez jakékoliv podstaty. Pokud se má Česká republika pozvednout jako demokracie, jaké jsou ty činy, na nichž by se měli občané podílet, aby dosáhli změny, kterou chtějí, a aby dokázali sdělovat jiným lidem své argumenty? Doufám, že tohle je debata, v níž budou reagovat čtenáři a přispěvatelé.

Dobrý řidič Smetana se bude, pokud vím, promítat v kinech po celé České republice. I když jste viděli předchozí verze, ten film určitě stojí za půldruhé hodiny vašeho času.

0
Vytisknout
16653

Diskuse

Obsah vydání | 31. 10. 2013