Studium či pracovní stáže v zemích EU?

1. 11. 2013

čas čtení 5 minut

Tisková zpráva

Studijní a pracovní zkušenosti ze zahraničí, získané již během studia, jsou na trhu práce velkou konkurenční výhodou. Zastoupení Evropské komise v ČR se účastní nejvýznamnějších českých veletrhů práce a vzdělávání, seznamuje s možnostmi, jak vycestovat za studiem či praxí, a radí, jak obstát v silné konkurenci.

Evropský veletrh Gaudeamus® (Brno, 5.--8. listopadu) je tradiční akcí s dlouhou historií prezentující komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání. Veletrh každoročně navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol i zájemci o další vzdělávání z různých věkových kategorií. Důležitou součástí veletrhu jsou i přednášky a semináře, které proběhnou v přednáškových sálech přímo v prostorách veletrhu.

Návštěvníci letošního ročníku budou mít příležitost seznámit se i s možnostmi studia, stáže nebo práce v členských státech EU. Tyto informace získají zájemci na stánku č. 133, kde na ně budou čekat pracovníci Zastoupení Evropské komise v ČR, Informačního střediska Europe Direct Brno a Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity s projektem Občanem v EU.

Přednášky jako zdroj informací

Instituce EU nabízejí studentům možnost atraktivních stáží a absolventům zaměstnání. Odborníci ve svých přednáškách studentům poradí, jaké náležitosti je třeba pro přijetí splnit a jak maximalizovat své šance na úspěch ve velké konkurenci zájemců z celé Evropy.

6. 11. Přednášková místnost B, 15:00--15:20, Vítězslav Zemánek, Generální ředitelství pro překlady Evropské komise

Překlady pro EU -- specifika překladatelské práce a možnosti stáží i pracovního uplatnění v Evropské komisi

Baví vás jazyky? Chtěli byste je po maturitě studovat na univerzitě? Kvalitní jazykovou vybavenost dnes vyžadují téměř na každé pracovní pozici, o to více, pokud se rozhodnete pro práci v zahraničí. Na získání pracovních zkušeností přitom není nikdy příliš brzy. Na přednášce se dozvíte, jak fungují překladatelská oddělení v institucích EU a jak lze získat zaměstnání nebo místo stážisty v Evropské komisi.

7. 11. Přednášková místnost B, 14:35--14:55, Klára Hendrychová, Europe Direct Brno; Mgr. Lenka Navrátilová, Eures

Informační sítě podporující mobilitu pracovníků a studentů Europe Direct a Eures

Europe Direct Brno je součástí celoevropské sítě regionálních informačních středisek. Nabízí všeobecné informace o EU, pořádá besedy pro školy a veřejnost, osobně, telefonicky či po e-mailu řeší dotazy veřejnosti a poskytuje rady v praktických otázkách života v EU.

Základním posláním sítě Eures je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil nejen ve všech 28 členských státech EU, poskytovat služby pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům -- zkrátka všem, kdo mají zájem využívat práva žít a pracovat v členských zemích EU.

Jak Vám mohou tyto dvě instituce usnadnit cestu za studiem či prací v zahraničí? Zjistíte na přednášce.

8. 11. Přednášková místnost B, 11:15--11:35, Mgr. Milan Hrubeš, DiS., Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita

Občanem v EU: Výuka o Evropské unii

"Občanem v EU: budoucnost a výzvy" je společný projekt Zastoupení Evropské komise v ČR a Centra občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě, který se snaží přispět k tomu, aby se čeští středoškolští studenti začali více zajímat o evropské dění, kriticky zvažovali vývoj EU a podíleli se na její budoucí podobě jako aktivní občané. V rámci projektu bylo vytvořeno osm interaktivních vzdělávacích modulů věnovaných aspektům EU a výchovy k občanství, jejichž obsah byl vybrán přímo na základě rozhovorů se studenty středních odborných škol a gymnázií. V přednášce Centra občanského vzdělávání budou učitelům představeny vzdělávací moduly, které v rámci projektu Občanem v EU vznikly a také webové stránky, kde mohou nalézt různé výukové materiály vztahující se k občanskému vzdělávání.

"Veletrh Gaudeamus navštěvují především studenti středních škol, kteří uvažují o studiu vyššího stupně. Je totiž skvělou příležitostí, jak snadno a na jediném místě získat ucelené informace o nabídce studia v České republice, které by jinak bylo nutné dlouze shromažďovat z mnoha různých zdrojů. Mladé lidi považujeme za nesmírně důležitou cílovou skupinu, která bude brzy nejen vstupovat na pracovní trh, ale i rozhodovat o naší budoucnosti. Nemůžeme proto vynechat takovouto mimořádnou příležitost studenty oslovit. Chceme jim na našem stánku a během přednášek představit možnosti absolvování studia či stáže v zahraničí. Přiznávám, že naše cíle nejsou zcela nesobecké -- těm nejlepším z nich bychom rádi nabídli práci -- také instituce Evropské unie totiž nabízejí studentům stáže a absolventům trvalá zaměstnání," komentuje účast Evropské komise na veletrhu Martin Stašek, tiskový mluvčí Evropské komise - Zastoupení v České republice.

0
Vytisknout
5840

Diskuse

Obsah vydání | 1. 11. 2013