Proč byrokrati ignorují klesající výnosy zavedených postupů a chovají se jako idioti?

11. 11. 2013

čas čtení 2 minuty

KD│ Charles Hugh Smith shrnul důvody, proč byrokraté tak často ignorují klesající výnosy kdysi úspěšných postupů a zarytě je opakují ještě i tenkrát, když prokazatelně nefungují, ba vedou k naprosté katastrofě.

Hlavním hnacím motorem je pochopitelná snaha pokračovat v tom, co se jednou osvědčilo. Pokud výnosy vyzkoušeného postupu začnou klesat, lidé zdvojnásobí své úsilí a mají sklon věřit, že se úspěch opět dostaví, jen když investují více práce, energie a kapitálu. Postupují tak často až do chvíle, kdy jsou výnosy nulové, nebo dokonce záporné. Jedním z příkladů může být dluhové finacování státních výdajů, jehož účinnost již dlouho všude rapidně klesá, ale přesto se jej vlády tvrdošíjně odmítají vzdát.

Za další faktory označuje Smith náklady utopené ve stávající strategii, institucionální kulturu a nátlak okolí. Utopené náklady reprezentují investice, které byly nasměrovány do nefunkčního postupu v minulých letech či dekádách a není možno je získat nazpět. Institucionální kultura zase konzervuje určité procedury a priority a brání se změnám. Opuštění starých investic kromě jiného znamená radikální transformaci stávajících institucí, což je vnímáno jako potenciální hrozba; proti tomu prosté pokračování v tom, co už existuje, vystupuje jako nejméně riskantní postup. Proto jsou dostupné prostředky raději hozeny do černé díry a nejsou pak dostupné pro alternativní programy. Kromě toho skrytě narůstá vnitřní křehkost systému, protože skutečně produktivní investice v důsledku plýtvání stagnují nebo klesají.

Tato dynamika postupně vede do fáze, kdy se ve stále větší míře pokračuje v tom, co spektakulárně selhává.

Řešením zde tedy v žádném případě nemůže být "více toho samého". Místo toho je třeba především připustit experimenty a zkoušet v malém měřítku různé dosud netestované postupy. Pokud k tomu totiž nedojde, nakonec se celý systém v důsledku obrovské a dále narůstající neefektivity zhroutí.

0
Vytisknout
7249

Diskuse

Obsah vydání | 13. 11. 2013