Trvám na tom, že Šabatová zneužila svého postavení zástupkyně ombudsmana

7. 2. 2014 / Ivan David

čas čtení 4 minuty
reakce na stanovisko Anny Šabatové "Doktor David se mýlí" k článku Ivana Davida "Jaký má být ombudsman?"

Neuvedl jsem, že by Mgr. Šabatová obvinila léčebnu ze smrti pacientky, ale protože ke smrti došlo a Mgr. Šabatová byla srozuměna s tím, že zpráva bude předána bulváru, umožnila, aby novináři i matka zemřelé dovodili, že léčebna smrt způsobila.

Mgr. Šabatové jsem odpověděl toto:

ZPRÁVA O ŠETŘENÍ VE VĚCI PANÍ XY – ODPOVĚĎ
Praha 29.9.2006

Vážená paní zástupkyně veřejného ochránce práv,

Na základě Vaší žádosti Vám ve Vámi určené lhůtě 30 dní od obdržení Vaší zprávy zasílám své vyjádření.

Bohužel musím konstatovat, a je mi to velmi nepříjemné, že jste postupovala v rozporu se zákonem o veřejném ochránci práv, a to zejména tím, že jste předala svojí zprávu o svém šetření také panu Zbyňku Svatbovi z „Hnutí za lidská práva“, který zastupuje paní (XY), matku zemřelé (YZ). Takový postup zákon o Veřejném ochránci práv neumožňuje. PL Bohnice zcela jistě není „úřadem“, což by Vám podle § 18 zákona 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv umožnilo zprávu předat stěžovateli, ale i v tom případě až po vyjádření kontrolovaného úřadu. Protože nejsme úřadem, ale zjevně „zařízením“, je nutno postupovat podle § 21a citovaného zákona, který předání zprávy stěžovateli vůbec nepředpokládá. I kdyby předání zprávy umožňoval tak jako v případě „úřadu“, pak až po vyjádření kontrolované právnické osoby, tedy PL Bohnice.

-------

Uvádíte, že jste měla „pocit“, že rozhovory primářky s matkou byly vedeny snahou „matku přimět aby boj vzdala, což nepovažuji za správné“ Máme se zodpovídat z Vašeho „pocitu“ a Vašich představ o tom, co je správné? Máte pro svůj „pocit“ nějaké důkazy? Zřejmě nemáte. Jde z Vaší strany o neopodstatněné a nepřijatelné obviňování a moralizování, pro které Vám Zákon o veřejném ochránci práv nedává žádné zmocnění.

Některé výtky byly opravdu absurdní:

Matka si podle Vašeho zápisu stěžovala, že: „Nikdo neřešil její hormonální změny spojené s dospělostí (frustrace z neuspokojení sexuální potřeby).“

Na konci jednadvacetistránkové odpovědi jsem uvedl:

"Chápu Vaši snahu chránit osoby závislé na institucích. Nevyčítám Vám nedostatek odborné kvalifikace a absenci praxe potřebné k pochopení problémů. Jenže, kdo nerozumí, měl by se ptát, ne protestovat. Ačkoli v úvodu tvrdíte, že se nezabýváte medicínskými problémy, ve skutečnosti všechny Vaše chybné závěry vycházejí z chybného posouzení medicínských problémů a z neznalosti ošetřovatelské praxe. To vše jsme si mohli v klidu vysvětlit výměnou názorů...

Jenže Vy jste byla evidentně od počátku rozhodnuta konstatovat celou řadu „pochybení“. Proto jste nepřezkoumávala premisy, proto jste jednostranně vycházela z tvrzení stěžovatelky. To vše vedlo k vašim chybným závěrům.

Chtěla jste být policistou, prokurátorem a soudcem v jedné osobě. Podezřívám vás, že jste chtěla razantními závěry získat sympatie veřejnosti vždy nakloněné věřit, že se všude děje nějaké svinstvo.

Naprosto nepřijatelné je pro mne ovšem předání zprávy představiteli fanatického antipsychiatrického hnutí panu Svatbovi, který na svých internetových stránkách uvádí nehorázná tvrzení. Tím jste fakticky předala své chybné a druhou stranou nekorigované závěry bulvárním médiím. Tento postup je jasně v rozporu s § 21a Zákona o Veřejném ochránci práv. Jsem přesvědčen, že tímto jednáním jste snížila autoritu Úřadu veřejného ochránce práv. Tím jste zásadně překročila svoje zmocnění. Jsem rád, že jste se vzdala kandidatury na svoji funkci pro příští období.

Svým přístupem jste znevážila obětavou práci zdravotníků v PL Bohnice a poškodila její dobré jméno. Podpořila jste využití smrti jedné nešťastné pacientky k uspokojení perverzních potřeb některých jednotlivců. "

Nerozumím tomu, proč psychiatr, s nímž paní Šabatová své závěry údajně konzultovala, zůstává v anonymitě. Je to škoda, bylo by zajímavé zjistit, který psychiatr zastává takové zvláštní názory...

0
Vytisknout
7705

Diskuse

Obsah vydání | 7. 2. 2014