Český helsinský výbor píše Bohuslavu Sobotkovi:

Rádio Svobodná Evropa/Svoboda tvrdě diskriminuje své zaměstnance

28. 3. 2014

Americké vedení RFE/RL umísťuje zaměstnance z jiných zemí než z České republiky a USA do právního vzduchoprázdna, aniž by je v době přijetí do pracovního poměru informovalo o jejich skutečném právním postavení. Ve skutečnosti jsou vydáni napospas "politice Společnosti". Tyto interní předpisy obsahují specifické ustanovení, které není zahrnuto v pracovních smlouvách: "Pracovní poměr u RFE/RL se posuzuje jako zaměstnávání "podle vůle stran", což znamená, že buď zaměstnanec nebo RFE/RL může pracovní smlouvu ukončit kdykoli, z jakéhokoli důvodu, s uvedením či bez uvedení výpovědní lhůty a odůvodnění," (Paragraf 5.18.1, příručky RFE/RL o zaměstnávání -- Policies & Procedures). To znamená bez jakéhokoli důvodu, jak RFE/RL činí v praxi.

Žaloba na RFE/RL, kterou podala arménská občanka Anna Karapetianová, matka tří nezletilých dětí, je v současné době u Ústavního soudu České republiky. Kauza Chorvatky Snjezany Pelivanové versus Česká republika je u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Česká republika, která na svém území hostí americkou RFE/RL, je obviňována z toho, že nezajistila práva Pelivanové na zákaz diskriminace a na spravedlivý proces, jak to garantuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. RFE/RL ukončila pracovní poměr obou žen po mnoha letech bezchybné služby s pozitivními hodnoceními jejich pracovních výkonů bez uvedení jakéhokoli důvodu, bez předběžného upozornění, bez udělení disciplinárních trestů v případě, kdyby byl k takovým trestům důvod, a dokonce bez vyplacení odstupného za odpracované roky, protože obě se odmítly písemně vzdát svého práva odvolat se k soudům -- což je nezcizitelné lidské a občanské právo v jakémkoli demokratickém státě včetně České republiky.

Zdroj: ZDE

0
Vytisknout
7105

Diskuse

Obsah vydání | 3. 4. 2014