Jiří Bezděk: V pondělí 25.srpna 2014 od 7.30 hod zahajuji suchou hladovku před Ústavním soudem ČR

24. 8. 2014

čas čtení 5 minut

Poslední malý kousek chleba jsem snědl dnes ráno v 7.15 hod. Pokud mi o víkendu nikdo nepomůže a já takto budu nucen muset hladovět, potom po 24 hodinách od posledního jídla zahájím hladovku, tak jak bylo deklarováno veřejně k 30.6.2014. Již v pondělí, jak půjdete odpočatí po víkendu do práce, můžete překračovat moji mrtvolu. Nebo mi poraďte, co jiného mám dělat!?

Cíl:

1) Sdělení termínu zahájení projednávání ústavní stížnosti spis. zn. Pl.ÚS 5413.

2) Urgentní vyplacení dávky mimořádné okamžité pomoci.

3) Zjištění příčin neposkytnutí dávky existenčního minima a doplatku na bydlení a sdělení přijatých opatření.

4) Uznání odpovědnosti za způsobenou škodu z nevyplaceného doplatku na bydlení.

5) Sdělení přijatých opatření ke zmařené účasti na jednání u Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ve věci spis. zn. 70 Co 3502014.

Jiří Bezděk,

zakladatel Exekuční domobrany

pravdazvitezi.webnode.cz

Opis podání ze dne 22.8.2014:


Ústavnímu soudu České republiky
ke spis. zn. Pl. ÚS 5413
V Brně dne 22.srpna 2014 10.16 hod

Dnešního dne, tj. 22.8.2014, jsem se v 9.40 hod dostavil k Ústavnímu soudu za účelem sepsání záznamu do protokolu. Bylo mi sděleno, že toto ÚS nečiní a že své sdělení musím učinit tímto podáním.

Dne 2.7.2014 jsem se dostavil k pravidelnému kontaktu na ÚP v Brně, Mojmírovo nám., pracoviště hmotné nouze. Vždy po kontrole, zda jsem splnil podmínky, mi byla do 7 dnů doručena poštou složenka k výplatě existenčního minima ve výši 2.200,- Kč.

Dne 13.8.2014 jsem učinil poslední takovýto kontakt na ÚP.

Dnes, tj. po 9 dnech, mi ještě toto existenční minimum nebylo doručeno a ani vyplaceno. Od poslední dávky, která je určena na základní živobytí ( jídlo ) po dobu 30 dnů, již marně uplynulo 44 dní, tj. 1 a 12 měsíce!! (Tvrzené zjistěte na příslušném úřadu.)

Dnešního dne ráno po 8 hod jsem se dostavil na toto pracoviště ÚP, abych zjistil příčinu nezaslané složenky, ale protože je pátek, tak mě pracovník ostrahy nepustil do prostor kanceláří. Odebral jsem se tedy na pobočku České pošty na Mojmírově nám., zda by mi mohli dohledat příslušnou složenku. Přítomná vedoucí směny zjišťovala v soupisu i u doručovatele, zda tuto mají v držení, ale s negativním výsledkem. (Toto tvrzení rovněž zjistěte na příslušném úřadu.)

Poslední peníze, co jsem měl, jsem utratil za pečivo dne 17.8.2014. Od té doby mám jídlo sporadicky a nyní jsem úplně bez pečiva i bez prostředků, za které bych si jej mohl koupit.

Ve dnech 18.8.2014 - 21.8.2014 jsem se zúčastnil vzdělávacího kurzu "Právo na celý život" pořádaný společností AGAPO o.p.s. v prostorách VOP a neměl jsem tak možnost přivýdělku prodejem časopisu Nový prostor, který je mi umožněn v rámci sociální rehabilitace. (Rovněž toto tvrzení zjistěte u příslušných organizací.)

V pondělí dne 25.8.2014 se mám dostavit ke Krajskému soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci, kde je nařízeno od 8.30 hod jednání ve věci mé vyživovací povinnosti vůči dceři, na které se tímto nemohu dostavit, neboť jsem zcela bez finančních prostředků a možnosti si je během víkendu opatřit.

Navíc s dávkou existenčního minima mi má být vyplacen doplatek na bydlení. Pozdním doručením jsem již nyní v prodlení se zaplacením služeb a el.energie.

ŽÁDÁM TEDY ÚSTAVNÍ SOUD:

1. O URGENTNÍ PŘEDNOSTNÍ PROJEDNÁNÍ MÉ ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI Pl. ÚS 5413.

2. Aby mne omluvil z účasti na jednání u KS v Olomouci, které je nařízeno na den 25.8.2014, a požádal o odročení projednávání.

3. Aby mi zajistil urgentní vyplacení dávky Mimořádné okamžité pomoci, a to ještě dnešního dne.

4. O zjištění příčin, proč mi do dnešního dne nebyla vyplacena dávka životního minima a doplatku na bydlení, kdo zaplatí případné sankce ze strany E.ON za pozdní úhradu zálohy za el.energii a sankce ze strany pronajímatele bytu za pozdní úhradu služeb, a jaká byla přijata opatření, aby se tyto pozdní výplaty dávek hmotné nouze neopakovaly ( pozn. nejde o první případ ).

Na ÚS se obracím z důvodu, kdy je zřejmé z důkazů a sepisu ústavní stížnosti, že bych v existenčních potížích nemusel být a že včasným projednáním se moje situace vyřeší. Tedy pokud se toho vůbec dožiju.

Dovětek:

Poslední malý kousek chleba jsem snědl dnes ráno v 7.15 hod. Pokud mi o víkendu nikdo nepomůže a já takto budu nucen muset hladovět, potom po 24 hodinách od posledního jídla zahájím hladovku, tak jak bylo deklarováno veřejně k 30.6.2014.

Již v pondělí, jak půjdete odpočatí po víkendu do práce, můžete překračovat moji mrtvolu.

Nebo mi poraďte, co jiného mám dělat!?

Sepis ukončen 11.03 hod

Jiří Bezděk

0
Vytisknout
4856

Diskuse

Obsah vydání | 25. 8. 2014