Jak může parlament jednat v nejlepším zájmu země, když ji nezastupuje?

30. 10. 2014

čas čtení 7 minut

Jak proboha můžeme jednat v nejlepším zájmu Skotska nebo v nejlepším zájmu Británie, když parlamenty nevypadají tak, jak vypadají jejich země?

Po zveřejnění drastických informací o genderové nerovnosti v mnoha zemích světa se v Británii, na rozdíl od České republiky, o tomto problému vážně diskutuje. Británe je na 26. místě, Česká republika na místě 96, co se týče rovnosti politické moci mezi muži a ženami, dokonce až na 109. místě. V ČR tato drsná nespravedlnost nikoho nezajímá. Vyjímáme z diskuse v rozhlase BBC ve čtvrtek dopoledne:

Jenni Murray: Začátkem tohoto týdne zveřejnilo Světové hospodářské fórum svůj Gender Gap Report, zprávu o nerovnosti mužů a žen. A Británie, obávám se, poklesla. Posledně jsme byli na 18. místě ze 142 zemí světa, nyní jsme na 26. místě. A co se týče počtu žen v parlamentě, jsme dokonce ještě níže: 63. Jsme dokonce níže, než země jako Rwanda, Nikaragua a Alžírsko. V současnosti je v britském parlamentě více mužů poslanců, než kolik v něm kdy zasedalo poslankyň dohromady v celé jeho historii. Tak co se proti tomu dá dělat? Irsko zavedlo kvóty a ve Skotsku sílí požadavky pro obdobné opatření. Kezia Dugdale je labouristická poslankyně skotského parlamentu a hovoří s námi z Edinburku, Fiona Buckley pracuje na univerzitě a je zakladatelkou irské organizace 50:50 group. Hovoří s námi z Corku. Fiono, jak jste realizovali svou kampaň?

Fiona Buckley: Naše organizace byla založena na University College v Corku, po konferenci v září 2010. V té době jsme v Irsku zažívali ekonomickou krizi a před vstupem MMF došlo k zásadním politickým reformám. Občané se ptali, proč politika nefunguje, je možné politický systém změnit, a v rámci té diskuse jsme zkoumali i roli žen v politice. Lidé říkali, nebylo by možné politiku nějak diverzifikovat? Bylo by možné přivést do politiky více žen? Protože fakta ohledně reprezentace žen v irské parlamentě jsou hodně deprimující. V současnosti je v irském parlamentu 27 žen ze 166 poslanců. Jen 95 žen bylo kdy do irského parlamentu zvoleno. Můžů více než 1100. A v současnosti jsme na 96. místě v žebříčku zastoupení žen v parlamentě.

V září 2010 jsme měli tu konferenci, která zkoumala postavení žen v politice, a řekli jsme, Podívejte, je načase zahájit kampaň za opatření, která by přivedla ženy do politiky.

Jenni Murray: Kezia, irské kvóty vejdou v platnost při příštích volbách. Co požadujete ve Skotsku?

Kezia Dugdale: Já se podílím na kampani jménem Women 50:50, která vznikla po skotském referendu. Zažili jsme obrovskou vlnu demokratické angažovanosti, 85 procent voličů šlo volit při referendu, a je tady ve Skotsko obrovská poptávka po politických reformách. Kampaň Women 50:50 vedou dvě strany, které podporovaly skotskou nezávislost, Strana zelených a skotští nacionalisté, i dvě strany, které hlasovaly proti nezávislosti, liberální demokraté a labouristé. Dáváme stranou své ústavní neshody a hovoříme o zastoupení žen v politice. Myslíme si, že se to musí udělat zavedením genderových kvót.

Jenni Murray: Ale ve Skotsku to vypadá docela dobře. Budete mít ženu ve funkci První ministryně, a až do minulého týdne tam stály ženy v čele všech tří hlavních politických stran, konzervativců, labouristů i skotských nacionalistů. Proč potřebujete kvóty?

Kezia Dugdale: Je fantastické mít ve Skotsku v čele všech tří hlavních stran ženy, Nicola Sturgeon, šéfka skotských nacionalistů, je velkým vzorem pro ženy v politice, ale totéž se dalo říct o Margaret Thatcherové v osmdesátých letech. To nutně nevede k pokrokové politice. Já bych chtěla vidět, aby předsedkyně stran přiváděly víc žen do politiky. A důsledkem skotského referenda musí být zajistit, aby náš parlament zastupoval voliče skutečně rozrůzněným způsobem a pořádně.

Jenni Murray: Fiono, jak budou ty irské kvóty fungovat?

Fiona Buckley: V příštích všeobecných volbách v Irsku budou politické strany muset mít nejméně 30 procent mužských a nejméně 30 procent ženských kandidátů. Pokud tento předpis poruší, budou finančně penalizovány. Politické strany přijdou o polovinu svého ročního státního finančního příspěvku. Podle volebního zákona dostávají irské politické strany od státu ročně asi 5,5 milionů euro, kdyby přišly o polovinu této částky, byla by to tvrdá rána. Tato tvrdá finanční pokuta myslím zajistí, že politické strany dodrží ten předpis o genderových kvótách.

Jenni Murray: V jiných zemích se zkoušejí jiné typy kvót. Jsou s tím nějaké problémy?

Fiona Buckley: V legislativních kvótách v zemích, jako je Belgie a Francie, Španělsko a Portugalsko, z nich získáváme určité poučení. Nestačí dát ženy jen na volební kandidátku. Je nutno umístit ženy do volitelných pozic. V evropských zemích, jako je Belgie nebo Španělsko, máte umístitelné mandáty. Tam přesně předpisy určují, kde na kandidátce musí být žena umístěna. Například, že na nejméně druhém místě kandidátky musí vždycky být žena, anebo že se na kandidátce mprvníich tří kandidátů musí být aspoň jeden žena. Ženy musejí být umisťovány na kandidátku tam, kde mohou zvítězit.

Irské kvóty platí jen v celostátních volbách. V jiných zemích mají ale také kvóty i v komunálních volbách. Finsko například nemá vůbec genderové kvóty na celostátní úrovni, ale má je na komunální úrovni. A zastoupení žen ve Finsku v parlamentě je v současnosti více než 42 procent.

Jenni Murray: Kezio, vždycky se vyskytují ty námitky, "Ona udělala kariéru v politice, protože to byla ženská." Jak reagujete na tuto kritiku?

Kezia Dugdale: Nevím, kolikrát jsem už slyšela ten "meritokratický" argument: "Všichni by měli být voleni podle svých schopností." Jako kdyby dnešní poslanci parlamentu tam zasedali na základě svých schopností! A jako by neexistovaly žádné bariéry bránící ženám dostat se do politiky. My prostě víme, že to není pravda. Vždy se podívejte na parlamenty, ať už v Londýně nebo v Edinburku. Vidíte tam nekonečné řady mužů, často bělochů, středního věku. Jak proboha můžeme jednat v nejlepším zájmu Skotska nebo v nejlepším zájmu Británie, když parlamenty nevypadají tak, jak vypadají jejich země? Čas nastal teď. Existuje nyní obrovská poptávka po změnách. A poučením z Irska je, že když máte obrovskou poptávku po změnách, když vás podporuje občanská společnost, jediné, co potřebujete, je, aby to podpořily i elity. A proto apeluji na lidi u moci ve Skotsku, aby zavedli genderové kvóty.

Zdroj v angličtině (audio, od minuty 33'55") ZDE

0
Vytisknout
4777

Diskuse

Obsah vydání | 3. 11. 2014