Vědci vzkazují politikům:

Stále máme možnost zmírnit klimatickou změnu, podstatné a trvalé snížení emisí však musí přijít co nejdříve

3. 11. 2014

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva

Elitní skupina vědců IPCC dnes zveřejnila shrnutí své nejnovější Páté hodnotící zprávy (1). Stalo se tak měsíc po statisícovém pochodu New Yorkem na podporu ambiciózních opatření na ochranu klimatu.

Hlavní poselství je jednoznačné: udržet nárůst globální teploty pod kritickými 2 stupni Celsia je stále možné. Vyžaduje to však postupný přechod na bezuhlíkovou energetiku a co nejrychlejší významné snížení emisí skleníkových plynů. Pokud tak neučiníme, dojde k oteplení okolo 4 stupňů a více -- v takovém případě postihnou kruté a nevratné dopady lidskou společnost i přírodní ekosystémy. Se stoupající teplotou se budou zhoršovat ekonomické škody a zvýší se tlak na migraci lidí. Vědci upozorňují, že opatření na přizpůsobení se klimatickým změnám mají smysl jen spolu se snížením emisí: čím dříve emise snížíme, tím účinnější budou adaptační opatření.

Zpráva přináší i pozitivní sdělení: snížení emisí nemusí být drahé, nezastaví rozvoj ani ekonomický růst.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA řekl:

"Stále máme možnost udržet změnu klimatu v mezích, která je zvládnutelná. Musíme se ovšem rychle začít zbavovat vysoké závislosti na ropě, plynu a uhelných dolech. Máme štěstí v tom, že to je zároveň recept, jak vyřešit stále rostoucí účty domácností za energie. Ostatně česká vláda už při svém vzniku slíbila, že předloží zákon, který stanoví, jak země bude nadměrnou spotřebu fosilních paliv a tedy i emise sklenikových plynů snižovat."

Klára Sutlovičová z Greenpeace komentovala:

"Pokud by život lidí na této planetě skutečně řídil rozum a ekonomický přístup, vyřešení klimatické krize by nepotřebovalo žádné mnohasetstránkové publikace. Debata už dávno není o tom, zda si řešení můžeme dovolit, ale kdo, proč a jak dlouho nám v tom bude bránit. IPCC říká jednoznačně, že otálení si už nemůžeme dovolit."  

Miroslav Prokeš, prezident Přátel přírody ČR, vysvětlil:

"Člověk nemusí být fyzikem, aby pochopil nutnost razantního snížení emisí v krátké době jako nyní již nezpochybnitelný fakt. Změna zažitých vzorců výroby i spotřeby nezahrne jen těžbu surovin, energetiku a průmyslovou výrobu, ale také dopravu zboží i osob. V Česku to znamená mj. přechod na tuzemské výrobky a služby a také domácí cestovní ruch. Pobídky k jejich zlepšení a zlevnění (v řadě měst je již dnes hromadná doprava zdarma) se musí stát naléhavým úkolem vlády i veřejné správy nižších stupňů."

Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice řekla:

"Zpráva jasně ukazuje, že potřebné znalosti a technologie máme k dispozici. Co nám chybí, je politická vůle. Zatímco země jako Dánsko vzaly varování vědců vážně a svůj závazek přejít na stoprocentně obnovitelnou ekonomiku do poloviny století vidí jako příležitost, Česká republika stále tápe bez jasné vize."

Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze dodal:

"Vzkaz od vědců je jasný: vliv člověka na změnu klimatu je evidentní a její omezení vyžaduje zásadní a trvalé snižování emisí skleníkových plynů. Zásadní a trvalá rozhodnutí teď musí být přijata na politické úrovni, a to ve všech státech světa."

ODKAZY

(1) Syntéza shrnuje poznatky předchozích částí Zprávy (fyzikální základy vědy, adaptace, dopady a zranitelnost mitigace). Zároveň syntéza umožňuje autorům zdůraznit rozdíly a srovnat závěry jednotlivých částí. Proces zveřejňování Páté hodnotící zprávy se tím uzavírá a poznatky jsou předány politikům, aby na základě nich rozhodli o o potřebných opatřeních. Jakým způsobem naloží s poznatky IPCC čeští politici, se dozvíte na panelové diskusi v senátu "Klimatická změna: od vědeckých poznatků k politickému řešení" (5.11.2014, 9:30, Senát, Valdštejnské náměstí 17/4).

(2) Syntézu Páté hodnotící zprávy IPCC i její předchozí části je možné nalézt na: www.ipcc.ch

0
Vytisknout
3271

Diskuse

Obsah vydání | 5. 11. 2014