Human Rights Watch:

Chcete-li zastavit proud syrských uprchlíků, zastavte barelové bomby

24. 9. 2015

čas čtení 6 minutSyrští žadatelé o azyl jsou největší součástí nejnovější vlny uprchlíků přicházejících do Evropy. Německo se zachovalo neuvěřitelně velkomyslně a poskytuje jim útočiště. Avšak před každodenními zvěrstvy v Sýrii uprchly čtyři miliony lidí a další se k odchodu chystají. Musíme se ptát, jak odstranit situaci, která je vede k útěku, píše výkonný ředitel organizace Human Rights Watch Kenneth Roth.

Koalice západních a regionálních armád bojuje proti samozvanému Islámskému státu a Rada bezpečnosti OSN uvalila sankce na Frontu Nusra, spojenou s al Kajdou. Avšak neexistuje soustředěnější úsilí, jehož cílem by bylo zastavit zvěrstva páchané vládou prezidenta Bašara al Asada.

Ve válkách, kde se dodržují Ženevské konvence, hlavními obětmi války jsou vojáci - bojovníci. To, co činí válku v Sýrii tak odpornou, je skutečnost, že Asadova vláda také útočí na civilisty, kteří žijí v oblastech, které ovládla ozbrojená opozice. Cílem této zločinné válečné strategie je vylidnit tyto regiony a varovat ostatní Syřany, že se stanou obětmi útoků, pokud převezme jejich čtvrť opozice.

Asadova nejničivější zbraň v této válce vedené proti civilistům je "barelová bomba" - kanistr naplněný výbušninami a úlomky kovu. Barelové bomby Asadova armáda shazuje bez rozmyslu z vrtulníků. Dopadají na zem s obrovskými explozemi.

Syrská armáda shazuje do opozicí ovládaných civilních čtvrtí denně desítky těchto barelových bomb, v městech Aleppo, Idlib, Dara i jindě. Těmito bombami rozdrtila celé čtvrti, zničila trhy, školy, nemocnice a četné obytné domy a nechala za sebou obrovské pásy naprosté spouště. Syřané mi líčí naprostou hrůzu čekání na barelovou bombu, aniž by věděli až do jejího dopadu, kde přesně dopadne a bude zabíjet.

Další zbraně, používané volně a bez rozmyslu, také usmrcují civilisty, a za to nesou odpovědnost různé armády, avšak Asadovy barelové bomby hrají zvlášť velkou roli při vyhánění milionů Syřanů z jejich země. Ve většině válek mohou civilisté nalézt určitou míru bezpečí, když se odsunou z frontové linie. Avšak Asadovo volné používání barelových bomb na území ovládaném opozicí znamená, že mnoho lidí nemá kam se skrýt. Mezinárodní společenství by nemohlo učinit efektivnější krok k zastavení vlny uprchlíků než kdyby zastavilo vraždění Asadovými barelovými bombami.

Avšak nikdo o to neusiluje. Dvě vlády s největším potenciálem Asada ovlivnit - jeho hlavní podporovatelé, Rusko a Írán - odmítají ho přimět, aby přestal, a zásobují ho zbraněmi. Západní vlády nejvyvíjejí silný veřejný nátlak, ani nezavedly sankce, protože mají jiné priority - Ukrajinu v případě Ruska a jadernou dohodu v případě Íránu. I v této chvíli, kdy Rusko rozmisťuje v Sýrii své vlastní vojenské jednotky, naléhá Washington na Moskvu, aby spolupracovala z americkou operací proti Isis, avšak USA se nezmiňují o Asadových barelových bombách. Co se týče Evropské unie, hovoří o tom, že bude nutné zabývat se "kořeny" imigrace do Evropy, ale Evropa nedělá nic proti zvěrstvům, které nutí Syřany k útěku.

V únoru 2014 požadovala Rada bezpečnosti OSN ukončení "necíleného používání zbraní v obydlených oblastech, jako jsou barelové bomby", ale pak už nic pro zastavení jejich používání neudělala. Západní vlády vedené Francií navrhují novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, aby OSN monitorovala necíĺené útoky, zejména barelovými bombami, a snad i uvalila sankce, pokud tyto útoky budou pokračovat. Avšak Rusko, které zdvojnásobuje svou podporu pro Asadův vražedný režim, hrozí, že bude tuto rezoluci vetovat, i když odsuzuje necílené útoky všech stran.

Západ by měl učinit toto veto co nejbolestnějším. Měl by tuto rezoluci dát na pořad dne, až bude koncem tohoto měsíce v New Yorku Vladimír Putin, který bude hovořit na Valném shromáždění OSN. Putin nebude chtít, aby bylo vidět, že je mu jedno, že se v Sýrii masově vraždí civilisté.

Pokud Rusko zablokuje tuto další rezoluci Rady bezpečnosti OSN, západní státy, včetně Německa, by měly za to uvalit cenu, včetně pozastavení nových prodejů zbraní Moskvě. Západní státy by také měly dál podporovat důvěryhodné úsilí o shromažďování důkazů o zvěrstvech, které páchá Sýrie, a o komplicitě jejích spojenců. Jestliže bude Rusko blokovat jurisdikci Mezinárodního trestního soudu pro válečné zločiny, měly by se využít jiné možnosti pro průchod spravedlnosti.

Jedním z důvodů, proč Západ nezvýšil tlak na zastavení útoků barelovými bombami, je strach, že by to oslabilo syrskou vládu a umožnilo by to převzít moc Islámskému státu. Avšak barelové bomby jsou tak nepřesné, že je syrská armáda neshazuje u frontových linií, aby nezasáhla vlastní vojska. Jsou používány hlavně k ničení civilních čtvrtí.

Asadovo pohrdání civilními životy je jedním z hlavních verbovacích nástrojů pro extremistické skupiny. Islámský stát a Fronta Nusra získávají na svou stranu Syřany, protože se jim představují jako síly, které bojují proti Asadovým zvěrstvům.

Neměli bychom si plést Asadovu vládu se syrským státem. Jak jsme toho byli svědky v Iráku a v Libyi, fungující stát je nezbytný, má-li se zabránit chaosu v němž si libují extremisté. Avšak změna vládce v Sýrii - ať už vyjednáváním nebo trestním stíháním - nemusí znamenat zničení syrského státu.

Někteří lidé argumentují, že namísto toho, abychom začali bojovat proti zvlášť hrůzné zbrani, nejlepším způsobem jak ukončit používání barelových bomb je dosáhnout míru. To je chvalitebný cíl, ale málokdo si myslí, že vyjednaný mír je nablízku. Mezitím téměř všichni Syřané, s nimiž jsem mluvil, souhlasí, že zabránit bombaradování Asadovými barelovými bombami je nyní nejnaléhavějším úkolem, má-li být sníženo jejich utrpení - a proud uprchlíků.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4924

Diskuse

Obsah vydání | 25. 9. 2015