Tragikomické dopady davové hysterie na českou společnost

Do maďarských lázní nepojedeme, jsou tam uprchlíci!

28. 9. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minutyČeská společnost se stává obětí své vlastní hysterie. Absurdní případ se stal jedné malé cestovní kanceláři z Kojetína, která organizovala zájezd do lázeňského centra v maďarském městě Harkány. Zájezd, který byl zorganizován řadu měsíců předem, postupně přišel o drtivou většinu původních klientů. Důvodem jejich odmítnutí zúčastnit se již zaplaceného zájezdu byl strach o vlastní bezpečnost. Harkány totiž leží poblíž maďarsko - chorvatské hranice a klienti se obávají, že budou napadeni uprchlíky, kteří se snaží přes Chorvatsko a Maďarsko dostat do zemí západní Evropy, především do Německa. Lze předpokládat, že tento případ nebude ojedinělý.

Davová hysterie, způsobená především demagogickou a manipulativní aktivitou některých českých médií, stejně jako internetovou "infekcí" šířenou především sdílením obecně sdílených xenofobních názorů na sociálních sítích, vyvolala postupné odhlašování klientů. V konečné fázi zůstalo pouze 5 lidí, kteří byli ochotni se zájezdu zúčastnit. Vrcholem celého paradoxu je fakt, že majitel hotelu je Čech a několikrát organizátory zájezdu ujistil, že se ještě s žádným uprchlíkem nesetkal. Nehledě na to, samotná obava z uprchlíků a jejich údajného násilí je zcela prokazatelným selháním dovednosti myslet v elementárních souvislostech: uprchlíci nemají žádný zájem na tom napadat hosty lázeňského města v Maďarsku a ohrozit tak vlastní nebezpečnou, strastiplnou a zoufalou cestu do bezpečí. 

Je patrné, že vliv českých médií a českého internetu na místní společnost, z většiny neschopnou získávat informace z jiných zdrojů, je zcela fatální. Většina české společnosti je závislá na informacích z tak nedůvěryhodných zdrojů, jako je zpravodajství českých komerčních televizí, rádií stejného typu, bulvárních deníků či internetových portálů. Mizivá mediální gramotnost vede tyto lidi k důvěře v masově šířené spamy s neověřenými zprávami o "hrůzách", které jsou s uprchlickou vlnou spojeny. Neznalost termínu "hoax" a neschopnost ověřovat si původ a důvěryhodnost informací - ve spojení s tlakem komunity a vnitřní ochotou uvěřit - vedou k zastávání zcela bizarních postojů a nyní už prokazatelně také k pomatenému jednání pod jejich vlivem.

České politické a také některé intelektuální autority se naneštěstí proviňují tím, že i když jsou si vědomy zcela pokryteckého jednání některých médií, která s tupostí sobě vlastní davovou hysterii podněcují a rozdmýchávají, kvůli drtivé převaze xenofobních postojů ve společnosti odmítají tyto postoje vyvracet a poskytovat české společnosti objektivní informace. Přímo či nepřímo tak davovou hysterii podporují.

Podle dostupných informací je zcela běžné, že řada lidí, kteří žijí v komunitách sdílejících takřka absolutní přesvědčení o "hrůzách", které údajně působí uprchlíci na cestě do Evropy, se ocitají pod sociálním tlakem, jemuž nejsou schopni odolat. V těchto komunitách, často propojených na Facebooku, vládne obava z vraždění (konkrétně "uřezávání hlav"), znásilňování a dalších kriminálních činů, stejně jako primitivní představy o "islamizaci" české společnosti (nejčastěji reprezentované tím, že "ženy budou muset nosit burky"). 

Lidé jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman zcela prokazatelně zneužívají davovou psychózou postižené společnosti k tomu, aby se společensky rehabilitovali a jsou ochotni zastávat zcela absurdní postoje kolidující s mezinárodním právem, ústavním pořádkem ČR a Listinou lidských práv a svobod.

V reakci na davovou hysterii proti v ČR neexistující hrozbě se také uvolňují fašizující tendence, jejichž hlavním projevem je paušalizující nenávist vůči muslimům a verbálně deklarovaná ochota k násilí na nich. Byť lze s velkou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že tyto agresivní projevy "nacionálního odhodlání" jsou pouze kompenzací frustrace méně vzdělaných jednotlivců a že v masovém měřítku nedojde na jejich uskutečnění, nelze vyloučit jednotlivé excesy vyprovokované dojmem některých omezenců, že jednají v "zájmu této země". 

Prozatím se míra odhodlání jednat omezuje na rušení zájezdů do Maďarska. Přejme si, aby davové poblouznění české společnosti negradovalo do extrémnějších poloh.

0
Vytisknout
9473

Diskuse

Obsah vydání | 1. 10. 2015