Ve vlastním zájmu, prosíme, rozšiřujte informace Britských listů

28. 9. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

V České republice jde do tuhého. Veřejnost se dlouhá léta nechávala manipulovat nekvalitními českými médii, zejména jejich iracionálním antikomunismem, který nahrazoval jakoukoliv smysluplnou veřejnou debatu o problémech, které bylo nutno řešit. Nyní média a politikové objevili iracionální nové, velmi dobře fungující téma, totiž nesmyslný strach z jinakosti a z uprchlíků. Šíří se absolutní nesmysly, často na základě rasismu a principu kolektivní viny. Nějaká hloupost, připisovaná bez důkazů určitému jedinci, se rozšíří na všechny "zlé cizince". Netušíli jsme, že čeští čtenáři jsou natolik naivní, že tuhle manipulaci sežerou i s navijákem. Chovají se pak opravdu jako blázni.

Médii a politiky iracionálně vyvolávaná hrůza z uprchlíků, které nikdo neviděl a nikdo s žádnými nemluvil, je manipulativně zneužívána politiky a sdělovacími prostředky k mocenským a komerčním cílům. Věc je zároveň velmi vážná, protože není vyloučeno, že v důsledku vlny xenofobní hysterie bude omezena česká demokracie a mohlo by dojít až k vyloučení České republiky z Evropské unie, případně k jejímu úplnému odsunutí na vedlejší evropskou kolej. Už nyní se volně v ČR široce páchají verbální trestné činy vyvolávání nenávisti vůči komunitám a šíření poplašných zpráv, které české soudy - na rozdíl od jiných zemí - nestíhají. Lidé v ČR si neuvědomují, jak strašlivě byla v posledních týdnech poškozena pověst České republiky, o níž se v zahraničí v podstatě nic nevědělo, a dnes každý ví, že je to - údajně - nenávistná a netolerantní, xenofobní země.

Myslíme, že je namístě apelovat na rozumné lidi mezi našimi čtenáři, aby se vzmužili a pokusili se tomuto nesmírně nebezpečnému vývoji čelit. Říkejte svým spoluobčanům, ať lidi proboha neblbnou. Rozšiřujte mezi ně informace z Britských listů.

Jde zásadně o toto:

- Česká republika stejně jako ostatní státy má podle Ženevských dohod z r. 1951 a podle dalších mezinárodních konvencí, které podepsala, PRÁVNÍ POVINNOST poskytnout útočiště lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním. Pokud to nebude dělat a bude uprchlíky protiprávně věznit, odebírat jim majetek a peníze stane se terčem žaloby u Evropského soudního dvora. Zvlášť šokující je věznit děti. Jak na to poukazují odborníci, země, které jsou na trase uprchlíků do Evropy, nelze považovat v nynějším chaosu za bezpečné pro udělení azylu. Ten nemůže v současnosti udělit ani Itálie či Řecko, protože jsou bez koordinace s ostatními zeměmi EU zcela zahlceny.

- Uprchlickou krizi lze vyřešit pouze v koordinaci s ostatními zeměmi Evropské unie. Je rozumné se s nimi dohodnout na přijetí kvót. ZDE ZDE ZDE ZDE

- Drtivá většina uprchlíků jsou příslušníci středních vrstev. Ze Sýrie odchází celá profesní střední třída. Jsou to lékaři, IT pracovníci, inženýři, učitelé a další vysoce kvalifikovaní jedinci. Tito lidé prchají před vražděním a válkou a je nesmyslné se domnívat, že to jsou násilníci.

- Příchod imigrantů vždycky všude vyvolal obrovské hospodářské oživení. Lidé, kteří se vydali přes půl světa a riskují cestou životy svoje i svých dětí, patří k těm nejpodnikavějším a nejschopnějším. Pro každou zemi budou podstatným přínosem. Zvěsti o údajných "no go areas" v západní Evropě jsou lživé.

- ČR v minulosti několikrát zvládla bez problémů příliv desetitisíců imigrantů. Dnešní odmítání 1500 osob je pro Českou republiku ponižující. Zároveň je to iracionální. Je nepochopitelné, kdo tento hysterický strach vyvolal a proč ho lidé šíří.

- Ve vlastním zájmu byste se měli pokusit tuto vlnu hysterie zastavit. Je to na vás.

Jan Čulík

0
Vytisknout
10506

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2015