Proč Daeš přitahuje recidivisty a zločince a nikoliv nábožensky založené osoby

4. 4. 2016

čas čtení 4 minuty

Sdělovací prostředky rychle zaznamenaly kriminální historii pachatelů březnových atentátů v Bruselu. Tato analýza na pozadí teroristických útoků v Paříži z listopadu loňského roku ukazuje, že za rozmachem nové generace teroristických rekrutů stojí „islamizovaní radikálové“, nikoliv „radikální islamisté“.

Bližší pohled na pachatele nedávných útoků ukazuje, že Daeš své stoupence získává jiným způsobem než její předchůdce - Al-Káida v Iráku. Kromě toho, že vlna rekrutů Daeš má mizivé či žádné znalosti o náboženství, jde o jedince, kteří jsou zběhlí v trestné činnosti. Důkazy poskytnuté výzkumným programem Countering Violent Extremism na základě stovky případových studií týkajících se aktivit osamělých pachatelů tento trend potvrzují.

Teroristické a násilné extrémistické skupiny tradičně přitahovaly příslušníky elit a vzdělaných vrstev společnosti. Kupříkladu členové a přívrženci Muslimského bratrstva v Egyptě pocházeli především z řad univerzitních studentů.

Naše povědomí o teroristech motivovaných náboženstvím se drželo přesvědčení ZDE, že tyto osoby jsou ovlivněny náboženským přesvědčením a jsou radikalizovány natolik, že páchají násilné činy prostřednictvím náboženství. Konvenční pojetí této problematiky se opíralo o přesvědčení, že někteří jedinci, kteří jsou zradikalizováni náboženstvím, naleznou způsoby a možnosti, jak spáchat násilný čin.

Podle tohoto pojetí existuje rozdíl mezi radikalizací názorů a radikalizací činů. Když se jednotlivec zradikalizuje v názorech – jakmile přijme extrémní interpretaci islámského textu, která ospravedlňuje vraždu, teror a násilí – hledá způsoby, jak tyto zločiny spáchat.

Mezi útočníky v Paříži a Bruselu však byly osoby, jež měly pestrou kriminální minulost. Násilí a agrese coby osobnostní faktor při těchto útocích nejsou v analýzách zabývajících se radikalizací, jež vede k násilnému džihádismu, příliš akcentovány. Nicméně další studie o ostatních formách terorismu a násilných aktivit se výlučně zaměřovaly na trestnou činnost těchto jedinců.

Studie zabývající se xenofobním násilím v Německu ZDE uvádí, že až 10 procent násilných extrémistů mělo v trestním rejstříku předchozí záznamy o politicky motivovaných zločinech. Až 35 procent dalších pachatelů mělo dřívější záznamy o jiných zločinných aktivitách. Je zajímavé, že k politicky motivovaným zločinům se v minulosti opakovaně uchylovali převážně pravicově orientovaní extrémisté.

Na základě případových studií rozlišujeme mezi třemi odlišnými typy násilných džihádistických teroristů:

1. typ je výrazně nábožensky motivován, a z tohoto důvodu má sklony jednat násilně.

2. typ má zločineckou či násilnou minulost nebo jeví dlouhodobé známky agresivity a není příliš nábožensky motivován, ačkoliv k ospravedlnění svých činů používá náboženství.

3. typ je extrémně násilnický a svou ideologickou příslušnost nebo příslušnost k nějaké teroristické skupině projeví v průběhu útoku nebo po něm.

Ze všech uvedených případových studií vykazovalo 30 procent kriminální minulost, dalších 20 procent násilné delikty a 37 procent splňovalo všechna kritéria ideologicky motivovaných zločinů. Nejméně zastoupen byl poslední typ.

Z případových studií také vyplývá, že Daeš přitahuje mladé rekruty, kteří mají spíše kriminální či násilnickou minulost. Ve srovnání s útočníky a zahraničními bojovníky v době před rozmachem Daeš, ti, kteří jím byli rekrutováni po roce 2014, byli více zapojeni do trestné činnosti.

Kriminalita a kultura gangů nahradily extrémistickou interpretaci náboženství, jež charakterizovala předchozí vlnu násilných džihádistických rekrutů.

Pokud bude rekrutizační trend pokračovat, policie bude hrát větší roli v potírání terorismu a násilného extrémismu. Znamená to také, že vězení, jež jsou často považována za plodnou půdu pro radikalizaci ZDE , jsou nyní prominentnějšími inkubátory pro sítě násilných džihádistů.

Tím, že bezpečnostní složky budou schopny identifikovat trestnou a násilnou činnost jako klíčový aspekt týkající se nových rekrutů, snadněji předejdou dalším teroristickým útokům.

Celý článek v angličtině ZDE

(shrnutí připravil D. Veselý)

0
Vytisknout
3820

Diskuse

Obsah vydání | 7. 4. 2016