Ubohost a reflektovaná ubohost české levice

16. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 6 minut

Miloš Zeman tvrdí, že ve druhém kole prezidentských voleb půjde o "klasický souboj, na který jsou ve všech demokratických zemích zvyklí. Souboj mezi pravicovým a levicovým kandidátem." Martin Hekrdla bere toto tvrzení zcela nekriticky a na jeho základě obratem rozpřádá úvahu, v níž jen tak mimochodem stihne namlátit klackem "postmodernistům", Patočkovi i Dienstbierovi. A přitom je postavena na úplně chybném předpokladu.

Dvojí občanství u prezidentského kandidáta je podvod

16. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

"Nejsem Rakušan," tvrdil o sobě v rozhlase Schwarzenberg. Je to neuvěřitelná drzost a bezbřehé pokrytectví. Jak na to poukázal právník Čestmír Kubát, prezident nemůže mít občanství jiné země. Schwarzenberg má občanství švýcarské. Nemůže být tedy stoprocentně loajální České republice. Až vznikne válka mezi Švýcarskem a Českou republikou, na které straně bude Schwarzenberg bojovat? Totéž platí i o Američanovi Jiřím Dientstbierovi.

Čestmír Kubát upozorňuje:

Prezident republiky by měl sdílet osudy českého státu a lidu. Měl by být zárukou jeho rozvoje a bezpečí a neměl by mít závazky k cizí moci ani ústupovou cestu a zázemí v zahraničí. U kandidáta s dvojím státním občanstvím lze dovodit jednoznačný závěr o ústavním zákazu jeho kandidatury s ohledem na budoucí výkon funkce neslučitelný s jeho závazky občana k cizímu státu z následujících čtyř prostých premis

  • Česká republika je alespoň podle své Ústavy svrchovaný (suverénní) stát,
  • prezident republiky jako hlava státu je především vrchním velitelem armády a zastupuje stát navenek -- přitom nemá jen ceremoniální funkci, jak se někdy bez znalosti věci uvádí,
  • státní občan je povinen být svému státu věrný a oddaný,
  • všechny svrchované státy jsou ve vnitřní politice založeny na monopolu fyzického násilí a navenek prosazují v konkurenci s jinými státy velmi široké spektrum nejrůznějších zájmů, vyplývající především z dominantních obecných podstatných a dlouhodobých zájmů právě svých občanů, přitom si navzájem konkurují až do té míry, že užívají i zpravodajské služby, připravují se na válku a vedou války -- to vše je nemyslitelné také bez utajovaného působení (do jisté míry i mezi spojenci), protože opak by znamenal popření státní svrchovanosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy.

Čl. 60 Ústavy stanoví: "Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen". Složení slibu prezidenta a případné výhrady k němu jsou nepochybně právní úkony, tedy projevy vůle směřující ke vzniku, zániku či změně právních vztahů. Lidé svoji vůli neprojevují jen slovy, ale také bez použití slov (konkludentně - svým chováním), což pro politiky platí dvojnásob. Aby byl právní úkon platný, musí být učiněn určitě, vážně, svobodně a srozumitelně. Pro výklad projevu vůle neplatí žádná zjednodušující zásada jako "kdo mlčí, souhlasí", ale jeho výklad je třeba provádět vždy ve vztahu ke všem souvisejícím okolnostem.

Pokud by zvolený prezident, který by byl vedle českého občanství vázán věrností ještě k dalšímu státu, složil prezidentský slib bez vyslovení výhrady ve prospěch oddanosti tomuto dalšímu státu bylo by to nejen nečestné, ale mohlo by to znamenat, že tuto výhradu ve skutečnosti konkludentně učinil patrně v jednočinném souběhu s veřejným pohrdáním Českou republikou, jejím lidem a Ústavou a spolu s mařením volby prezidenta republiky nebo, že jedno ze svých občanství nehodlal nadále brát vážně (ve vztahu k ČR sliboval v žertu, křivě, anebo prezidentský slib chápal jako bezvýznamný nezávazný rituál -- vždy by šlo o neplatný právní úkon). Bylo by možné uvažovat i o trestní kvalifikaci. Při nejistotě, jak si jeho počínání vykládat, případně které z obou státních občanství nemyslí vážně, by šlo o neurčitý a tedy také neplatný právní úkon rovněž s důsledkem vzniku právní fikce nezvolení prezidentem ("hledí se na něho, jako by nebyl zvolen").

Potíž je, že loutka jen přitakává a bere si výhody. To není férová transakce. Schwarzenberg se přece mohl švýcarského občanství vzdát, když chce být českým prezidentem. Něco pro to mohl udělat, ne? Mrzí mě, když se Češi spokojují s podřadnými kandidáty. S podřadným vším. Neměli by sakra aspoň na prezidentského kandidáta mít vysoké nároky? Když chceš být prezidentem, tak se vzdej cizího občanství. S cizím občanstvím je to neférová transakce a může to být podvod, protože, jak praví ústava, prezidentská přísaha se koná PLNĚ a když není za ní stoprocentní angažmá, je neplatná.

Všude v Evropě jde o ekonomickou politiku, v českých prezidentských volbách kupodivu ne

16. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Poznámka ze semináře uskutečněného ve středu dopoledne na Glasgow University:

Za posledních několik let bylo ve všech evropských volbách, ať už prezidentských nebo parlamentních, hlavním tématem téma ekonomické: jak se dostat z krize, zda škrty, anebo stimulací ekonomiky.

Je pozoruhodné, že čeští voliči v nynějších prezidentských volbách toto téma jako v jediné zemi v Evropě, možná i na celém světě, zcela ignorovali, a hlavním tématem voleb se stalo zástupné téma, zda je kandidát buran nebo šlechtic.

Přitom přijatá strategie hospodářské politiky budou mít na Českou republiku stejně drastický dopad jako v jiných evropských zemích. Čeští voliči to ale kupodivu neřeší.

Kampaň pro Schwarzenberga je výsměch osvícenství

16. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Motto: "Ona v ČR ještě neproběhla Francouzská revoluce?!" Dotaz studenta University of Glasgow po zhlédnutí informací o kampani pro Karla Schwarzenberga.

Rabské, nevolnické, otrocké chování a myšlení nespočívá v tom, že se člověk narodí v nějakých poměrech, ale v tom, že adoruje nerovnost, urozenost, nezasloužené společenské postavení.

V moderním světě se považuje za skvělé a žádoucí, když se potomci lidí, kteří byli zotročeni a znevolněni zločinnými režimy minulosti, kdy si lidé nebyli rovni před zákonem, když se tito potomci vlastní pílí, nadáním, vzděláním atd. prosadí do těch nejvyšších funkcí ve státě. Pan Menzel tohle bohužel nechápe, a to je hanebné.

Někteří lidé mi v průběhu dne měli potřebu psát, že Barack Obama nepochází z otroků, protože jeho černošští předkové, otec a otcovi rodiče, byli svobodní obyvatelé Afriky. Jenže to je biologický úhel pohledu a o ten přece nejde ani u Schwarzenberga. Z biologického hlediska mohl být otcem kohokoli kdokoli (podle zásady "otec je vždy nejistý"). V adorování "knížete" není problém biologický, nýbrž sociální. Můžeme americké republikány považovat za sebevíce zabedněné, ale takový John McCain ve svém projevu bezprostředně po prohraných volbách s Obamou považoval právě Obamovo vítězství za významný, pozitivní krok ke konečnému zrovnoprávnění Afroameričanů, bývalých otroků.

Schwarzenberg usnul před diplomaty v Bělehradě. Skandál, říkají Srbové

16. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg na půl hodiny usnul na bezpečnostním fóru v Bělehradě přímo před zraky diplomatů a televizních kamer. Kromě toho měl na sobě výrazné červené ponožky, které rovněž upoutaly pozornost.

Česká veřejnost i politici jsou na usínání ministra zahraničí Karla Schwarzenberga na "otevřené scéně" už zvyklí. V zahraničí to ale působí stále neobvykle, stejně jako ministrovy ostře červené ponožky.

Zdroj: IHNED

Česká televize: "Manipulace voličů médii před volbami je normální"

16. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Česká televize se zase vyznamenala:

V anglosaském světě je to věc [stranit kandidátům] zcela běžná. Například ze stovky největších deníků podpořilo v loňských prezidentských volbách v USA 41 otevřeně Obamu, na Romneyho stranu se postavilo 35. Jen necelá čtvrtina největších deníků nevyjádřila otevřeně podporu žádnému kandidátovi.

Nejznámějším příkladem takzvaného endorsementu, tedy otevřeného doporučení kandidáta, je The Sun v Británii. Jeho majitel Rupert Murdoch řekl, že bulvární The Sun určí vítěze voleb, a tak se také do určité míry stalo. Nejčtenější britský deník se v roce 2001 postavil za Tonyho Blaira a významně pomohl jeho znovuzvolení premiérem. Tehdy ale překvapily také třeba The Times, když vyjádřily podporu Blairovým labouristům pouhých 48 hodin před volbami. The Guardian zase dal před posledními britskými parlamentními volbami svůj pomyslný hlas Liberálním demokratům.

Zdroj: ZDE

Je těžko říct, zda je to nevzdělanost, nebo záměr. Česká televize jaksi zapomněla říct, že mediální impérium Ruperta Murdocha, v USA i ve Velké Británii, je naprosto zdiskreditováno. Veřejnost dospěla k názoru, že neprovádělo novinářskou práci, ale jakousi zvláštní sérii kriminálních aktivit, zaměstnanci Murdochova impéria podpláceli policii, hackersky pronikali do mobilních telefonů obětí trestný činů i celebrit. Celá řada vysokých manažerů a novinářů Murdochova impéria je nyní v Británii trestně stíhána.

Americká média v posledních letech nelze naprosto nikomu dávat za vzor, protože tam došlo k drastickému úpadu mediální kultury. Bývalo to tam však tak, že šéfredaktor New York Times demonstrativně ANI NECHODIL K VOLBÁM, aby neprojevil svou zaujatost a stranickost. Takových novinářů a periodik si pak veřejnost váží. Slušná média samozřejmě sponzorsky nikoho nepodporují. Sporné je i Českou televizí citované prohlášení Miloše Čermáka "nezávislého novináře", že je prý dobré, když média podporují kandidáta otevřeně, aspoň ví čtenář, na čem je, a nepodporují ho skrytě.

Není to trochu málo, co očekáváme od novinářské práce? Co takhle nepodporovat nikoho.

Samozřejmě, že veřejnoprávní BBC zásadně nikoho před volbami nepodporuje. To Česká televize jaksi zapomněla.

Média v ČR škodí demokracii

16. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

"Je neuvěřitelné, jak se podařilo mediálnímu diskurzu vyvázat Schwarzenberga z odpovědnosti za vládnutí. Zasáhly zřejmě i vlivy vládních skupin. Je zde princip občanství, rovnosti, zákaz používání šlechtických titulů od roku 1918. Ta kampaň je naprosto v rozporu s tradicí masarykovské republiky, míní politoložka Vladimíra Dvořáková z VŠE.

Za přímo komické považuje tvrzení ministra zahraničí, že chce obnovit důstojnost České republiky po Klausově působení.

"To mne fascinovalo, protože on byl celou dobu ministrem zahraničí! Tak měl jít do konfliktu a ve vládě prosazovat evropskou politiku. Ale on to prostě vynechal."

Zdroj: ZDE

Čechy Moravákům

16. 1. 2013 / Jan Keller

čas čtení 2 minuty

Většina diskusí ve věci příštího prezidenta, kterých jsem se stal svědkem, končí argumentem: "Kdo je Čech, musí volit Miloše Zemana, nikoliv cizáka."

Pokud bychom přistoupili na tento argument, snadno zjistíme, že hrdí Češi žijí dnes zejména na Moravě. Prakticky posledním českým městem je Ostrava, zatímco Praha a Brno jsou beznadějně nečeské, pokud ne přímo protičeské.

Krytí špíny morální autoritou

16. 1. 2013 / Jan Komrska

čas čtení 4 minuty

Naše občanské "co dál" nezávisí na výsledku druhého kola voleb. Vzedmula se překvapivá vlna překvapení a my voliči infantilně podporujeme menší zlo, menší smrádek, menší plk. Nějak si sakriš nechceme připustit, že jsme jen svědky dalšího dějství divadelní hry, jejímiž otci-dramaturgy jsou bratři v triku Havel a Klaus.

Nějak nám uniklo, že doba hesel, plakátů, hřímání z tribun, stranických programů, moralit, argumentace a dokonce i volebních slibů je fuč.

Uniklo nám tak trochu, že za volebními úspěchy stojí inovované manipulativní technologie: marketing, propaganda, demagogie, klamná reklama, sofistikované PR.

Zvolení Karla Schwarzenberga do funkce prezidenta vyvolá asi určité problémy pro Českou televizi

16. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 1 minutaUwe Ladwig při té příležitosti vzpomíná na německého prezidenta Heinricha Lübkeho, který prý měl mozkovou sklerózu, a proto často říkal veřejně nesmysly. V souvislosti s tím, že si Češi stěžují, že Schwarzenbergovi není v češtině rozumět, napsal Alex Koenigsmark na facebooku, že jeho rakouští přátelé upozorňuji, že Schwarzenbergovi není rozumět ani německy a Fabiano Golgo dodal, že při Schwarzenbergových záběrech v anglosaské televizi byly pod jeho výroky řečenými anglicky titulky, protože jim taky nebylo rozumět.

Zajímavým problémem může být Schwarzenberg jako prezident pro Českou televizi, když se bude natáčet novoroční projev. Případný pan prezident bude potřebovat mezi svými krátkými výroky zřejmě při natáčení hodně odpočinku, takže si asi ČT bude muset naplánovat natáčení novoročního projevu relativně dlouho předem.

Vytvoření neexistující masky jménem Karel Schwarzenberg pro současnou vládu je vynikajícím tahem ministra financí Kalouska.

Uvažujeme-li o tom, je nutno vzdát Kalouskovi silný hold. Je to nejinteligentnější a nejschopnější manipulátor v české politice za hodně let. Má obrovský talent. Nedělá chyby. Škoda, že ten talent není používán ku prospěchu české společnosti. Nicméně Kalousek převyšuje ostatní české politiky o mnoho tříd. Je velmi pravděpodobné, že v důsledku své výjimečné inteligence bude dominovat české politice ještě řadu let.

Kalousek není tak dobrý, jak jsou jeho soupeři neschopní

16. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Přečetl jsem si Váš článek "Zvolení Karla Schwarzenberga..." s jehož zněním se mohu ztotožnit, až na jednu maličkost. Tou je, že Miroslav Kalousek nedělá chyby.

Když si vzpomenu na jeho hysterickou reakci při projednávání vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání, nebo fyzické napadení křiklouna, měl jsem pocit, že nastal Kalouskův soumrak.

Tak závažná komunikační chyba a odkrytí karet v přímém přenosu se v politice často nevidí. MK měl zřejmě v té době nějaké osobní problémy.

Na jednu stranu je obdivuhodné, že se MK dokázal v krátké době zkonsolidovat a tyto excesy ustát, na druhou stranu je neuvěřitelné, že dosud působí v politice.

Nevyužití těchto chyb ze strany politických spolu a protihráčů jen svědčí o tristním faktu, jaké osobnosti se na naší politické scéně pohybují, a že MK prostě nemá konkurenci. (Samozřejmě s výjimkou jiného politického "talentu", Davida Ratha)

Miroslavu Kalouskovi zřejmě v Česku projde úplně vše.

Jeho modus operandi sahá od manipulace s lidmi (to jak dokázal utáhnout stařičkého knížete na příslib pokračování ve funkci ministra zahraničí, post předsedy strany až k zajištění funkce prezidenta, je vskutku zvráceně obdivuhodné - v této souvislosti mi přijdou zábavné postřehy příznivců knížete, že je KS nezkorumpovatelný), píše Jiří Cée.

Masarykův pláč

16. 1. 2013 / Václav Jumr

čas čtení 4 minuty

Ještě nebyly sebrány všechny voličské hlasy a televizní komentátoři se již předháněli v hodnocení historicky první přímé volby českého prezidenta. Zuby jim cvakaly uspokojením. Na druhém místě jde do rozstřelu kníže Karel - s tím jsem ani ve snu nepočítal. Přes vysokou nespokojenost občanů s tím, co se děje v české společnosti (to již není ani dobrý starý Kocourkov, ale žumpa), opět zabral knížecí vzhled a maloměšťácký vkus. Ještě pod vlivem čerstvých informací se pokouším postihnout některé působící momenty.

Lézt do zadku šlechticům...

16. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení < 1 minuta

Mně to přece jen nedá a musím reagovat na Menzelova slova o tom, že proti Schwarzenbergovi jsou ostatní kandidáti na prezidentskou funkci "potomci nevolníků". Barack Obama je potomek otroků... ale pojďme se podívat na další. Šlechtický původ neměli:

T. G. Masaryk (syn služky a negramotného sluhy), K. Čapek, J. A. Komenský, Jan Hus, V. Havel a drtivá většina světových vědců, umělců, filozofů, světců...

Je třeba zdůraznit, že pan Schwarzenberg se, pokud vím, nikdy svým aristokratickým původem nechlubí, zřejmě proto, že ví, že by mezi normálními západními lidmi (napříč celou společností) byl za idiota.

Myslím, že slova pana Menzela vypovídají nesmírně moc o něm samém a jeho vzdělání a způsobu myšlení. Lézt do zadku šlechticům, to je vskutku nevolnická mentalita...

Menzel o potomcích nevolníků ZDE

Kritický bloc-notes: I. 2. 2013

16. 1. 2013 / Josef Brož

čas čtení 8 minut

Návrat. V očekávání první všeobecné prezidentské volby, volby nové, dočkali jsme se návratu nových starců. Prezidentská volba, jak minulou sobotu ukázalo její 1. kolo, přivádí do 2. kola veterány starých bitev, aby svedli bitvu novou.

Otevřený dopis Tří veteránů ministrovi informací království Monte Albo, zvěstovateli bájného Járy da Cimrmana etc., etc.

16. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Vážený pane ministře,

nejprve přijměte mnoho pozdravů od starých známých, jak se v zemi krále Pikoly říkává. Ale dosti hraní na schovávanou. Nebudeme se zde vracet k oné prožluklé záležitosti, kdy jsme ve vašem království přišli o harfičku, bezedný měšec a cylindr. Nebudeme se uchylovat k tomu, abychom vám vyhrožovali plody frňákovníku... i když se samozřejmě nemůžeme zaručit za nikoho, kdo na vás třeba někdy udělá dlouhý nos.

Český volič je svéprávný

16. 1. 2013

čas čtení 4 minuty

Ráda bych reagovala na článek pana Čestmíra Rovného Zástěrka mafiánských praktik vlády, konkrétně na názor, který pisatel vyjadřuje v závěru, píše Šárka Skaláková.

Cituji:

Ještě jedna věc je ovšem na proběhlém prvním kole prezidentských voleb podivná, a tou je zásadní rozdíl mezi skutečnými volebními výsledky a předvolebními průzkumy agentur. Obvykle se totiž agentury ve svých průzkumech tolik nemýlí - obvyklá chyba bývá v řádu několika málo procent. Pokud dojde k takovému rozdílu v zemích jako je např. Rusko, okamžitě se objeví spekulace o možném zfalšování voleb. Proč u nás novináři o této možnosti mlčí? Vyloučíme-li předpoklad, že průzkumy byly naprosto diletantské, což by se mohlo stát náhodně řekněme u jedné agentury, ale jistě ne u všech, zbývají pouze dvě možnosti. Buď byly průzkumy zaplaceným prostředkem předvolebního boje s cílem zmanipulování veřejnosti, a nebo byly volební průzkumy v pořádku, kdežto sčítání hlasů nikoli. Sami si odpovězme na otázku, co je u nás pravděpodobnější. Podplacení několika průzkumných agentur, nebo zfalšování demokratických voleb?

Volby za "všechny" prachy

16. 1. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

Tak nevím, na kolik je opodstatněné a odvážné tvrdit, že volby prezidenta ČR jsou "demokratické". Nejsem sám, kdo si to dovoluje zpochybnit. Volby, dnes proklamované jako demokratické, mají několik vážných trhlin. Demokratické nejsou především proto, že už sama podstata a princip voleb není demokratický. Rozuměj akt, kdy nemají všichni kandidáti stejně rovné podmínky. Tím mám na mysli fakt, že navrhovaní kandidáti , ti úspěšní, byli navrženi s podporou buďto senátu, sněmovny nebo politickými stranami, zatímco ti méně či vůbec neúspěšní byli, dalo by se říct, navrženi občany. Ti první měli v ten okamžik vystaráno, neboť nemuseli shánět podporu padesáti tisíc podpisů, ti ostatní se lopotili (za vydatné pomoci svých pomocníků a dobrovolníků), aby nakonec stejně neuspěli.

Jménem všech odborářů Zavadil a Středula M. Zemana určitě nepodporují !

16. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Předpokládám, že když veřejně podpořili kandidaturu Miloše Zemana, že se ztotožňují s jeho verbálními názory na sociální politiku. Jsem přesvědčený, že nejsem samostatná odborová výjimka, která potvrzuje pravidlo, ale já se s názory na toto téma s Milošem Zemanem neztotožňuji, stejně jako jsem se neztotožňoval s ex-předsedou ČMKOS Štěchem, který mi do očí tvrdil, že se musí zpřísnit přístup k nezaměstnaným a nemocným, neboť si mu zaměstnanci stěžují, že zatímco pracují, oni se válí doma, upozorňuje František Štván.

Proč se"levice" spojuje s rasistou?

16. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

V Senátu vznine nový klub, jehož členy budou dva senátoři za SPOZ (Vladimír Dryml a Jaroslav Palas), dva senátoři za KSČM (Marta Bayerová a Václav Homolka) a jeden za Severočeši.cz (Jaroslav Doubrava), upozorňuje Boris Pavelec.

Zajímavé je, že senátoři KSČM, která ve svém programu deklaruje nekompromisní potírání rasismu, se dobrovolně spojí v klubu s panem Doubravou, který v předvolebním materiálu trvdí, že "většina Cikánů se učit nechce. Práci považují za nejstrašnější způsob obživy."

Je to pro údajně levicové strany KSČM s SPOZ vhodný kolega?

Karel Schwarzenberg je dobrý člověk?

16. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Tak proč sakra schvaluje důchodcům menší valorizaci důchodů, snižuje jim kupní sílu, ale i rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a dalším chudším vrstvám obyvatel (zvyšováním DPH), rozdává majetek církvi proti vůli většiny občanů a schvaluje řadu dalších zákonů, které poškozují občany české země, za kterou chce bojovat? ptá se Miroslav Daněk.

Vysvětlete tohle Číňanům, aneb Proč je kráva Milka fialová

16. 1. 2013 / Petr Fiala

čas čtení 2 minuty

Kdysi se mě jeden Číňan zeptal, jaký že je rozdíl mezi katolicismem a protestantismem. Prý se ve Svaté rodině hádali a ti, co jsou spíš na straně Marie, tak to jsou katolíci, zatímco protestanté straní spíš Josefovi; prý to tak slyšel. A teď takovým lidem začněte vysvětlovat, co to vlastně je ta západní civilizace. Číňané chápou západní civilizaci jako jakýsi perfidní vynález západních barbarů, namířený proti nim, tedy k tomu, aby byla poražena Čína. Myslím, že problém je taky v tom, že ani ti, kteří v ní žijí, pořádně nevědí, co to ta západní civilizace vlastně je.

Saze ovlivňují změny klimatu dvakrát silněji, než si vědci mysleli

16. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Saze z páleného uhlí, dřeva a výfukových plynů dieselových motorů možná ovlivňují globální změny klimatu dvakrát silněji, než si vědci dosud mysleli. Uvádí to studie publikovaná včera v časopise Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Pokud se tato hypotéza potvrdí, může existovat značný zatím nevyužitý potenciál k omezení lidského vlivu na klima.

POZVÁNKA:

Debata Život v Hebronu a formy nenásilného odporu

16. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

ISM ČR vás zve na první debatu tohoto roku, a to o životě v Hebronu a formách nenásilného odporu:

Středa 16. ledna od 19:00, Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 -- Žižkov).

Přednášet bude aktivista, který se v Hebronu již několikrát (naposledy celý rok 2012) dlouhodobě účastnil dobrovolnického projektu restaurování historických domů za účelem návratu jejich palestinským majitelům a zároveň zabránění pokračující kolonizaci města izraelskými osadníky.

"Ani po třech týdnech strávených v Palestině vás nic nepřipraví na šok, který zcela jistě zažijete v Hebronu. Dokud nenavštívíte Hebron, jediné město na Západním břehu, kde se nelegální židovské osady nacházejí přímo v centru města, nedokážete si plně představit realitu života v systému apartheidu." (Eva Nováková: Apartheid ve Svaté zemi)

Hebron je druhým největším palestinským městem na Západním břehu Jordánu. Obývá ho na sto sedmdesát tisíc Palestinců, kteří jsou nuceni žít v systému apartheidu, které na ně uvalily izraelské úřady, za účelem ,zajištění bezpečnosti' pro osm set izraelských osadníků žijících v několika nelegálních koloniích přímo ve starém centru Hebronu.

Na jednoho osadníka připadají dva až tři izraelští vojáci, kteří systém segregace udržují. Nejen, že příslušníci ozbrojených složek cíleně neposkytují ochranu Palestincům, kteří jsou mnohdy násilnými osadníky napadáni, ale sami svým jednáním přispívají k tomu, že velká část Palestinců staré město opustila. Ti, kteří zůstali, opevnili svoje domy drátěnkami, ve snaze ochránit okna a sami sebe před kameny, odpadky i starými vejci, které na ně osadníci, často děti pod čtrnáct let, házejí.

Událost na Facebooku ZDE

Podrobnosti ZDE

Nevyvolávejte paniku

16. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Zeleného kruhu

"Dokument vám tentokrát nemůžeme poskytnout, protože by mohla vzniknout panika," vyjádřil se telefonicky Ing. Lubomír Poul, vedoucí Úřadu vlády, ohledně "návrhu úsporných opatření" na rok 2014. Vláda má škrty projednávat již tuto středu. Asociace nevládních organizací Zelený kruh přitom považuje již stávající redukci MŽP za destruktivní -- mezi lety 2009 a 2013 ministr Chalupa seškrtal rozpočet ministerstva o celou třetinu.

Rostoucí obchod s evropskými zbraněmi zůstává netransparentní

16. 1. 2013

čas čtení 7 minut

Tisková zpráva NESEHNUTÍ

Evropská síť proti obchodu se zbraněmi (ENAAT), jejímž členem je i brněnské NESEHNUTÍ, nyní zveřejnila své stanovisko k politice evropských zemí ve vztahu k obchodu se zbraněmi. Upozorňuje v něm na nadále trvající netransparentnost obchodu se zbraněmi v Evropské unii. Zpráva EU, která měla tuto netransparentnost odstranit, totiž vyšla pozdě a je neúplná. I tak ale ze zprávy vyplývá, že Evropská unie a také Českou republika nadále vyzbrojují různé diktátorské režimy a to především na Středním východě a v severní Africe.

Vadí mi, že je Schwarzenberg čisté simulakrum. Neexistuje. Je to podvod.

15. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Miloš Zeman je možná kontroverzní, ale v podstatě víme, s kým máme co do činění. Skutečně nebezpečné na Schwarzenbergovi je to, že česká "kulturní fronta" a pražská média z něho vytvořila pozoruhodně ryzí ukázku simulakra, lži, náhražky, mytologie, virtuálního faktu, který nemá vůbec nic společného se skutečností. V tom pražští kulturní činitelé daleko překonali propagandu někdejšího komunistického režimu, protože úspěšně vytvořili entitu, která vůbec neexistuje.

Citujme z Wikipedie, co o simulakrech napsal francouzský postmoderní teoretik Jean Baudrillard:

V osmdesátých letech se začal Baudrillard zabývat metodou zprostředkování informací a hromadnými komunikačními prostředky. Obrátil svou pozornost k Marshallu McLuhanovi a rozvinul jeho myšlenky o tom, jak je podstata vztahů ve společnosti určována formou komunikace, které společnost používá. Baudrillard definoval koncept simulakra jako negaci pojmu skutečnosti, jak jí běžně rozumíme. Baudrillard argumentuje, že v současnosti realita vůbec neexistuje.

Společnost je založena na vytváření mýtů, které neexistují. Všechno kolem nás je založeno na odkazech k věcem, které neexistují, na odkazech k tzv. hyper-realitě. Historicky vzato existuje simulakrum od dob renesance, kdy bylo simulakrum poprvé definováno jako podvod - byli to lidé či předměty, kteří - které - předstírali, že představují něco skutečného (například, vznešenost, svatost, aristokratickou výlučnost) - vlastnosti, které neexistují. V současnosti vládne dominantní simulakrum, vzor, který neodkazuje na nic a neustále se kopíruje a sám už je kopií původního podvodu.

Schwarzenberg ve své údajné volební podobě je nejintensivnější ukázkou simulakrové lži, jaká snad byla kdy vytvořena.

Jean Baudrillard ZDE

Jan Čulík, Jaký je dnešní svět: Postmodernismus ZDE

Pozn. JČ: Václav Umlauf upozornil, že psal o Schwarzenbergovi jako o simulakru už dne 13. ledna 2013 ZDE

První vyhrání, aneb Proč Zeman zřejmě neuspěje

15. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 7 minut

V prvním kole prezidentských voleb "o prsa" zvítězil Miloš Zeman. Ve druhém kole je však výrazně pravděpodobnější, že nakonec odejde poražen. A příčinou není jen obligátně vyzdvihovaná nepřízeň zaujatých médií, ale také řada minulých kroků a vyjádření kandidáta, jež efektivně zastropovala počet voličských segmentů, které může ještě získat nad to, co již dostal.

ÚŘEDNÍ ŠIML ČESKÉ JUSTICE DÁL ŘEHTÁ:

Roman Smetana dostal za vyhýbání se vězení podmíněný trest

15. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Bývalý řidič MHD v Olomouci Roman Smetana dostal za vyhýbání se vězení podmíněný tříměsíční trest se zkušební dobou čtrnácti měsíců. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal. Požaduje pro Smetanu nepodmíněný trest. Případ tedy půjde ke krajskému soudu. Úřední šiml české justice dále řehtá. Soudci nedokáží pochopit, že je stíhání Romana Smetany za pokreslení plakátů od samého začátku porušením přirozené spravedlnosti.

V důsledku skandálního jednání českých soudců, kteří pomíjejí podstatu věci a pouze se přidržují byrokratických předpisů, případ Romana Smetany znovu záslužně poukázal na šokující stav české justice, která nerozhoduje spravedlivě, ale byrokraticky.

Zdroj: ZDE

Smetana nedostal trest, který by mohl mařit

15. 1. 2013 / Milan Daniel

čas čtení 1 minuta

Okresní soud v Olomouci dnes projednal obžalobu, která vinila Romana Smetanu z maření výkonu úředního rozhodnutí. Soudce Petr Sušil v něm obviněného odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce tří měsíců. Během jednání odmítl druhou obžalobu z téhož trestného činu vztahující se k druhému nenastoupení. Argumentoval někdejším rozsudkem Ústavního soudu, který se vztahoval k opakovanému nenastoupení vojenské služby. Protože podle soudu šlo i v tomto případě o trestný čin vztahující se k témuž skutku, rozhodl soud obdobně.

IDnes napsala o protestu 15 lidí proti komunismu :) o demonstraci 150 osob na podporu Romana Smetany neinformovala

15. 1. 2013 / Milan Daniel

čas čtení 6 minut

Dva dny před shromážděním na podporu svobody slova, které svolalo sdružení Přátelé Romana Smetany v předvečer dalšího soudu s tímto zločincem na Horní náměstí v Olomouci, mi zavolal pan Zbyněk Horváth ze Zlína. Sdělil mi, že i on v rámci "Palachova týdne" pořádá prakticky ve stejnou dobu (rozdíl jedné hodiny) a na stejném místě akci, která je namířená proti rostoucímu vlivu komunistů, a navrhl mi, abychom obě akce spojili. Pokusil jsem se mu vysvětlit, že mezi komunisty rozlišuji; s velkým úspěchem se to nesetkalo a dozvěděl jsem se, že jsem v podstatě naivní.

Jak se z lidí stává dav

15. 1. 2013 / Mojmír Grygar

čas čtení 9 minut

1. Španělský filozof Ortega y Gasset v knize Vzpoura davů definuje zvláštní typ společenství, které nevzniká na sociální, třídní, stavovské, profesionální, generační nebo historické základně, ale z popudu dané chvíle. Náhle a jakoby mávnutím kouzelné hůlky se vytvoří zástup, množina lidí, které ještě před chvílí nic nespojovalo, a ti se pak navzdory rozmanitosti -- ať jsou to staří, mladí, muži, ženy, bohatí, chudí, vzdělaní i bez škol, věřící nebo neznabozi -- v dané chvíli semknou, ohraničí, společně táhnou provaz jedním směrem a každého, kdo projeví jiné mínění, považují za cizího, odpůrce až nepřítele.

Stěhování přivedlo už tisíce Čechů do exekuce

15. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Přestěhujete se a po čase na vás přijde několikatisícový platební rozkaz, nebo už exekuce, přestože vše řádně platíte. To se již stalo tisícům Čechů. Nenahlásili všem, od nichž něco pravidelně odebírají, nebo k nim mají závazky, změnu adresy. Nebo tak učinili, jenže vinou administrativního šimla ve firmách či úřadech se nová adresa zatoulala.

"Když jsem stěhoval kancelář, tak jsem zavolal i mobilnímu operátorovi, abych nahlásil změnu doručovací adresy pro poslední vyúčtování. Vše proběhlo jednoznačně, několikrát jsem se výslovně ujišťoval, že je vše srozumitelné," řekl Právu Patrik Nacher ze serveru Bankovnipoplatky.com. Vyúčtování na 547 korun od operátora mu ale přesto došlo na starou adresu.

Další informace ZDE

Ladislav Jakl z Hradu opět nezklamal. Perlil jako šampus!

15. 1. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

V nedělních Otázkách Václava Moravce, za účasti senátorky paní JUDr. E. Wágnerové a předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana J. Týce, třetí zúčastněný, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře pan L. Jakl nejen perlil, ale snažil se odborně "pokropit" i samotnou paní senátorku, již zmíněnou právničkou a bývalou soudkyni ÚS E. Wagnerovou.

Přemluv dědka!

14. 1. 2013 / Michal Vimmer

čas čtení 1 minuta

Místo dva roky očekávaného prezidentského favorita Honzy Málemkrálem máme po volebním víkendu na hraní Knížete. Jak se to mohlo stát?

Já se neschovávám, představil se Honza.

Nejsem naivní, opakoval Honza každou chvíli.

Nejsem Honza Fischer, překvapil Honza v červnu (Sděluju všem, že nejsem naivní. Nejsem Honza Fischer. To už opravdu ne! ZDE

České a slovenské spoločné pojítka a rozdiely

15. 1. 2013 / Igor Daniš

čas čtení 11 minut

V posledných týždňoch sa stretlo niekoľko udalostí, ktoré navonok spolu nesúvisia, ale pri bližšom skúmaní vyjadrujú čo to viac o Slovákoch a Čechoch a ich vzájomnom vnímaní sa a spolupráci. Pripomenuli sme si rozpad Česko-Slovenska, o ktorom sa veľa písalo a všetci ho po 20 rokoch vítajú (pred 20 rokmi mali práve opačný názor, čo hovorí tiež niečo o našej mentalite a charaktere). Ďalej, český prezident vyhlásil spornú amnestiu a slovenský prezident odmietol menovať parlamentom zvoleného generálneho prokurátora. Obidvaja sa pritom chovajú arogantne. V Čechách sa volí prvýkrát prezident priamo občanmi a pripomenuli sme si 10. výročie narodenia predposledného spoločného prezidenta Gustáva Husáka.

Kandidáti

15. 1. 2013 / Přemysl Janýr

čas čtení 3 minuty

Zrovna jsem odeslal mail reagující na vyjádření SPaSu k volbě prezidenta, pak jsem se podíval na Britské listy a ustrnul, protože nejen SPaS, ale i ČSSD a většina zdejších autorů opět vede osvědčenou denunciační kampaň způsobem, který nás opět spolehlivě přivede leda do nových průšvihů. Jak nerad píši narychlo a na aktuální témata, tohle deja vu vzbuzuje obavy z budoucnosti. Pokud jsou alespoň někteří čtenáři ještě schopni myslet jinak, než v ideologických klišé a stereotypech, nabízím jim několik poznámek.

Menzel a vlna iracionality

15. 1. 2013

čas čtení < 1 minutaS údivom sledujem vlnu iracionality spojenú s prezidentskými voľbami v Česku. Pravé zhrozenie však vo mne vyvolal predvolebný klip na podporu Karla Schwarzenberga v ktorom vystupuje režisér Menzel. Nálepkovať ľudí podľa pôvodu ich predkov je nielen neslušné, drzé a nemorálne, ale - pomôžem si českým slovíčkom - je to skutočná zrůdnost. Ľudí takto triedili napríklad nacisti a bolševici. Kandidát, ktorý umožnil zverejnenie takéhoto prejavu, by sa u slušných a mysliacich voličov zdiskreditoval sám. Stredoeurópska politika zažila v ostatných rokoch množstvo pádov do suterénu, toto je však hviezdna hodina politikov typu slovenského Slotu, maďarského Jobbiku, alebo poľského Práva a spravodlivosti. Knieža sa dostalo do naozaj dobrej spoločnosti, míní čtenář, který se podepsal jako Martin.

Zástěrka mafiánských praktik vlády

15. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Jan Čulík, podle mého názoru, přesně vystihl podstatu věci. Na Miloši Zemanovi mi především vadí jeho humanitární bombardérství. Ta lehkost, s jakou by šel do války proti Íránu. Podle mého názoru, malé zemi, jako je naše, vůbec nepřísluší ponoukat velmoci do válek, i kdyby byly, koneckonců, spravedlivé. Jelikož k tomu patří odpovědnost, kterou my, jako malá zemička s kapesní armádou a téměř nulovou ekonomickou, politickou i vojenskou silou, nikdy nést nemůžeme. Naopak by českému prezidentu slušela jistá umírněnost a hlas rozumu, píše Čestmír Rovný.

Kandidát obkreslený z televizního seriálu

15. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení < 1 minuta

Čestný šlechtic, který si i v důchodovém věku uchovává životní sílu a lásku k životu, přízeň žen a ochotu bojovat za spravedlivou věc - francouzský televizní seriál ze 70. let s Georgesem Marchalem v hlavní roli, který čeští diváci znají pod názvem Markýz de Bois-Doré (Ces beaux messieurs de Bois-Doré), bude patrně jedním z inspiračních zdrojů mediálního obrazu Karla Schwarzenberga.

Co na tom, že ve skutečnosti se jedná o poněkud natvrdlého starce, který neustále pohodlně uhýbá před každou možnou komplikací či nepříjemností a nejraději všechno zaspí. Televizní opus podle románu George Sandové představující jakéhosi křížence mezi Rosamundou Pilcherovou a Paulem Févalem starším přece umožňuje zbudovat mýtus mnohem silnější, než je ubohá realita samotná...

Kam jsme došli aneb nikoli zelený, ale modrý kníže

14. 1. 2013 / Marek Řezanka

čas čtení 13 minut

První kolo prezidentských voleb je za námi a z devíti uchazečů o post prezidenta České republiky zůstali ve hře pouze dva: Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

Pro mnoho občanů je tento výsledek rozčarováním. Nepsaným heslem voleb totiž byla "změna". Změna politického stylu, změna v přístupu k občanům, změna v pohledu na hodnoty, které prezident republiky zastává, ztělesňuje a prosazuje. Změnu měli na svém praporu Fischer, Dienstbier, Franz i Fischerová.

Schwarzenberg jako asociální politik a ikona moralizující pravice

14. 1. 2013 / Adam Votruba

čas čtení 7 minut

Řada lidí ze středních vrstev žije stále v zajetí představy, že levice je cosi, co se ve slušné společnosti nevolí, a že sociální demokraté jsou jen převlečení komunisté. Proto tito lidé raději volí politiku zhoršování svých ekonomických podmínek, než aby se dopustili ve svých očích společenského faux pas tím, že by volili levicově.

Vzhledem k výzkumům veřejného mínění byl úspěch Karla Schwarzenberga v prvním kole prezidentských voleb bezpochyby překvapením. Nelze mu upřít dobře vedenou a načasovanou kampaň i jisté osobní charisma. Jeho úspěch je však paradoxní, uvědomíme-li si jakou politiku Karel Schwarzenberg reprezentuje.

Přímá volba prezidenta je velmi cenná: ukazuje na nedospělost české občanské společnosti

Český prezident jako bůh otec

14. 1. 2013 / Bohumil Kartous

čas čtení 8 minut

Jak je možné, že nikdo nekritizuje to, že Karel Schwarzenberg schvaluje uplácení politických partnerů či soupeřů jako běžnou věc? Že je mu jedno, jestli lidé z jím vedené strany prokazují transparentně, jak nabyli majetek? Že je jako předseda strany i ministr zahraničí pouze figurkou bez reálného výkonu těchto funkcí? Že nebude schopen vykonávat úřad, protože na to nemá kondici, a že tedy za něj budou jeho povinnosti vykonávat jiní, nevolení?

Přímá volba je po všech stránkách pozitivním přínosem pro rozvoj demokracie. I přesto, že poukazuje na evidentní infantilitu a bizarnost demokracie, která se tu více než dvacet let rodí. Z jejího průběhu a výsledku lze dobře diagnostikovat, jakými nemocemi občanská společnost trpí a kde se nalézají její slabiny. Tou první, už několikráte zmiňovanou, je vysoká závislost na mediálním diktátu. Tou druhou "dětskou nemocí" je nedostatečná emancipace české občanské společnosti, která evokuje v lidech potřebu zcela iracionálních tužeb, jejichž výsledný odraz (v tomto případě prezidentští kandidáti) je více méně humornou variací mýtických archetypů. V případě volby českého prezidenta je to vidina a potřeba starce ztělesňujícího archetyp otce, jemuž je vše odpouštěno, neboť co činí, dobře činí. I kdyby to byla sebevětší pitomost.

Bohatý člověk má povinnost dávat na charitu, to není zásluha

15. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Mě osobně fascinuje, kolik emocí vyvolává volba mezi Zemanem a Schwarzenbergem, byť většina autorů uznává, že obě možnosti jsou špatné. To ten malý rozdíl stojí za tolik energie? Není za tím spíše nějaký netvorný obraz těch druhých, těch voličů toho druhého, kteří jsou vnímáni jako zlí a musí se proti nim bojovat?

Amnestie/abolice nebo sněmovní volby zdaleka tolik emocí nevyvolávají. Kdyby lidé tu smršť článků o kandidátech věnovali tvrdému psaní stále dokola o hnusu amnestie/abolice, asi by udělali lépe. Kdyby přemýšleli nad tím, jak v příštích volbách do Sněmovny porazit ODS a TOP09, udělali by taky lépe.

Kdo bude mít Sněmovnu a vládu, ten bude mít vše. Bez toho situaci v zemi reálně nelze změnit k lepšímu.

Jan Čulík nám Čechům nerozumí:

Karel Schwarzenberg je dobrý člověk

15. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Pane Čulíku, trochu mne mrzí, že označujete p. Schwarzenberga jako "simulakrum". Myslím, že podceňujete naši voličskou intuici a inteligenci. Jak můžete říci, že pan kníže ve své volební podobě neexistuje? píše Vladimír Řepík.

A co toto (z otevřeného dopisu Věry Čáslavské K. Schwarzenbergovi):

"...aniž bys o tom kdekoliv mluvil, pomáháš lidem, kteří se dostali do nesnází. Že léta poskytuješ zásadní pomoc matkám s malými dětmi, které se dostaly na šikmou plochu a z různých důvodů se uchýlily k drogám. Že usiluješ, aby mládež, která se z téhož důvodu propadla na dno, dostala šanci vyléčit se a mohla začít žít zdravý život. Že občanskému sdružení Sananim necháváš za symbolickou cenu užívat již od roku 1995 svou hospodářskou usedlost nedaleko Čimelic. Stejně tak ses angažoval ve věci rekonstrukce dětského tábora občanského sdružení Romodrom v Ratajích u Sázavy, kde Tvojí zásluhou vyrůstají romské děti s vědomím, že nejsou vždy na okraji společnosti. A to se blíže nešířím o Tebou poskytované schwarzenberské rentě a švýcarské "penzi", kterou jsi dlouhá léta vyplácel všem svým bývalým zaměstnancům..."

Chcete snad obvinit paní Čáslavskou ze lži? Myslím, že jen pana knížete neznáte, protože o sobě moc nemluví. Lidé ho rozeznali jako pravého šlechtice, který je neokázalý a skromný, přesto nápomocný potřebným. Fenomén, který zde v politice již 100 let nikdo neviděl!

Možná jste moc často v cizině, a nedržíte prst na tepu zdejší společnosti a nepídíte se po pravdě tak pečlivě, jako kdysi. Jinak si Váš urážlivý článek nedokážu vysvětlit...

S pozdravem,

Vladimír Řepík

Schwarzenberg doporučil za šéfa TOP 09 Drábka a Kalouska

15. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Rád by si vychoval nástupce, který by vedl stranu TOP 09 po něm. Schwarzenberg si představuje, že předá stranické žezlo a "půjde se procházet". "Je tam několik nadaných lidí... Jaromír Drábek, ten je vynikající. Ale uvidíme. Možná to bude taky (první místopředseda strany Miroslav) Kalousek," řekl ministr zahraničí.

Zdroj: ZDE

Vrtěti knížetem

14. 1. 2013 / Lubomír Brožek

čas čtení 4 minuty

První kolo prezidentských voleb máme, zaplať bůh, za sebou a sázkové kanceláře mohou nasadit kurzy na to, jak dopadne následný střet dvou bonvivánských rozšafů, kteří se propracovali do druhého kola. Skoro by se chtělo říci, jak jsou si podobní tito dva rozvážní strýci, kteří to myslí s námi občany tak upřímně, tak upřímně. Karel s dýmkou u piva, Miloš s cigaretou a sklenkou vína či becherovky, oba však nad věcí, lidoví tatíčkové připravení slíbit cokoliv, co potěší mediálně zjitřené ucho voliče. Což mi připomíná jednu z Haškových povídek, kdy poté, co v restaurační místnosti k voličům popíjejícím pivo domluvil představitel jedné strany, povstal předseda strany jiné, aby přítomné ujistil že: "všechno, co slíbil předřečník, vám můžeme slíbit také".

Závidět se vyplácí

14. 1. 2013 / Michal Rubáš

čas čtení 4 minuty

V následujícím textu využiji krátkého období politického klidu, než nám liberální odborníci začnou vysvětlovat, že by Pražané a obyvatelé Šluknovska či Bruntálska neměli raději používat jednotnou měnu, a zamyslím se nad příčinami hluboké české hospodářské krize z opačné, takříkajíc neřecké perspektivy.

Za prezidenta se každopádně budu stydět

14. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Jiní mají jasno, já mám smůlu. Zcela jistě se budu za svého budoucího prezidenta stydět a to ať vyhraje kdokoliv z vítězného dua: p. Zeman či p. Schwarzenberg. Mohu si nyní svobodně zvážit a vybrat, zda-li bude zachován a poroste vliv Václave Klause (a jeho skupiny), p. Šloufa a sponzorských skupin kolem Miloš Zemana ( firma Lukoil je jistě špička ledovce), nebo zda bude zachován a zvýšen vliv p. Kalouska a dalších mnou spíše tušených než mi zřejmých vlivových skupin. Představa, že kdokoliv ze zmíněných má vliv na jmenování guvernéra ČNB, členů bankovní rady ČNB, ústavních soudců, soudců velvyslanců, ministrů a v neposlední řadě i jmenování premiéra je mi krajně proti srsti. Umím si představit situaci, kdy po parlamentních volbách, které jak je tomu u nás zvykem skončí "patem", pověří prezident Zeman sestavením vlády "nestranického odborníka" - Klause, neboť, jak prezident v mém scénáři zdůvodní, p. Klaus je garantem úspěšného jednání vedoucího k sestavení vlády.. Je to jen sci-fi? Nic takového se nemůže stát? A jakou osobnost by v danou situaci jmenoval Zemanův protikandidát, co myslíte? Myslím, že v tuto volbu je teorie menšího zla neúčinná. Tady není nikdo menší. Soupeří dvě velké váhy. Jeden ještě na židli nesedí a už stihl urazit slovenské novináře neposkytnutím rozhovoru pro jeden sloupek, kde je srovnávám s Mečiarem, druhý nazývající občany země poskytnuvší mu azyl roztomile "magorrry". Vážně těžká volba - ta Sofiina mi v tomto přišla "jednodušší". Ona měla své děti aspoň ráda, píše Josef Praks.

Klaus junior neumí česky

14. 1. 2013 / Štefan Švec

čas čtení < 1 minuta

Ředitel soukromého gymnázia PORG Václav Klaus jr. prý odmítl inzerovat v nakladatelství Mafra. Na e-mail, nabízející reklamu v příloze o přijímačkách, prý odpověděl takto:

Dobrý den, 


inzerujeme jen v nezávislých médiích, nikoli pobočkách volebních štábů.
Vyřaďte si prosím naši adresu z Vaší databáze.

S pozdravem "ktéé tomof muj, ktééé tomof muj"

Václav Klaus
 PORG

CC. ředitelé všech poboček PORG

Každý má právo dávat reklamu, kam chce. Když se ale ředitel prestižního gymnázia někomu vysmívá, že neumí česky, měl by sám svůj jazyk ovládat. Místo "vyřaďte si prosím naši adresu z Vaší databáze" je správně "ze své databáze". Ono to tak prostě někdy člověka dostihne...

Magický realismus českého voliče

14. 1. 2013

čas čtení 4 minuty

Za poslední hodiny se převážně na internetu objevilo mnoho článků pokoušejících se analyzovat výsledky první přímé volby prezidenta ČR. Trnem v oku se pak stal pro mnohé komentátory výrazný úspěch Karla Schwarzenberga navzdory obecné negativní náladě občanů vůči vládě, které je Schwarzenberg ministrem a prvním místopředsedou. Často se upozorňuje na absurdnost jednání takového voliče, píše Martin Suchý.

Jakub Patočka o Schwarzenbergovi a o české intelektuální "elitě"

14. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Ve filmu Dějiny Jaroslava Šabaty popisovaná osobnost vypráví, jak několik dní před 17. listopadem 1989 Karel Schwarzenberg projížděl Brnem. Milan Uhde, u nějž pobýval, pozval Šabatu, aby podal Schwarzenbergovi výklad politické situace. Šabata vysvětlil Schwarzenbergovi, že během pár týdnů se to, co se již tehdy dělo v NDR, o Polsku a Maďarsku nemluvě, bude dít rovněž u nás.

Schwarzenberg výklad vyslechl a zkoprnělému Šabatovi řekl, že je to vyloučené, že poslední dva skanzeny komunismu v Evropě na ještě dlouho dobu budeme my a Bulhaři, že on od svého otce ví, že Češi jsou zbabělci, takže se nikdy na nic takového nezmůžou. Šabata ve filmu líčí, s jak hlubokým pocitem urážky tehdy ze setkání odcházel.

Ti, kteří dnes doporučují volbu Schwarzenberga, jsou ti, kteří tady zbyli: je to torzo brutálním dvacátým stoletím strašlivě zdecimované české elity. A nemylme se, míra úpadku naší společnosti, kterou volba kandidátů pro druhé kolo prezidentské volby zrcadlí, má svůj odraz rovněž v čím dál větším množství mladých talentů, jež se rozhodují pro život mimo tento Bohem zapomenutý bláznův dvoreček.

Zdroj: ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2012

7. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

V prosinci 2012 přispělo finančně na Britské listy 210 osob bankovním příkazem celkovou částkou 64 984,45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2012 částkou 2801,71 Kč.

93 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2012 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 60 421,37 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 31. 12. 2012: byla 258 165.75 Kč, z toho na exekutorský projekt 161 475.59 Kč a na na provoz Britských listů 96 690.16 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

42671