Slovo k Novému roku

29. 12. 2021 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty

 aneb mitigace, adaptace nebo rezignace?

I my – Češi, Moravané, Slezané a ostatní naše menšiny se podílíme na devastaci-destrukci našeho společného pozemského klimatu, na tzv. KLIMATICKÉ ZMĚNĚ. Je jasné, že základním problémem je produkce CO2. Předmětem dnešního textu ale není posuzovat míru čehokoli. Postačí uvědomění, že i my se podílíme na všeobecném ničení nikoli nevýznamně.

 K realitě rozběsněného klimatu můžeme mít tři základní přístupy – a samozřejmě jejich kombinace. A celé to modelově zjednoduším u zásadních důsledků klimatické změny na kriticky silný vítr.


1. MITIGACE

Pokud nám vadí (jako jeden z významných důsledků globálního oteplování a následné klimatické změny) patrně nastávající éra tornád, neočekávaných smrští, kritických bouří... můžeme se snažit tento stav zvrátit. Tedy přesně řečeno v krátkodobém horizontu stav dále nezhoršovat, ve střednědobém se pokoušet trend otočit a v dlouhodobém dosáhnout zlepšení. Také tomu můžeme říkat princip předběžné opatrnosti nebo péče o naše potomky. Metody existují a většinou jsou i známé. Například rasantní kroky vedoucí rozumnou cestou co nejrychleji k uhlíkové neutralitě, a to jednak pomocí snižování jeho emisí a současně jeho jímání a využívání jako suroviny.

Vždycky je ale nutné hlídat sociální aspekty. Tady by mohla pomoci například vhodná metoda přidělování centrálně vyráběné energie – nezbytné množství za sociálně udržitelnou cenu / nadspotřeba konzumeristů řádově dražší. Její dostatek můžeme krátkodobě a poměrně snadno zajistit tak, že ji přestaneme hloupě vyvážet, dlouhodobě to je samozřejmě složitější.

Současně jsou vhodné takové státní dotace na drobné udržitelné energetické systémy jednotlivých občanů, aby je mohli reálně využívat i „chudí“, tedy i ti, kteří nemohou dát stranou třeba 100 tis. Kč, aby zafinancovali svůj podíl k dotaci na fotovoltaiku na svém domku, protože primárně musí opravit střechu, vyměnit sítě, vytrhat a opravit podlahy...

2. ADAPTACE

Pokud se dobře cítíme v roli kamikadze a nehodláme se pokoušet situaci v budoucnu zvrátit (tj., míjíme mitigaci), ale samozřejmě po nějaký čas nutně i v případě mitigace efektivní, nám zbývá se na důsledky změn klimatu adaptovat. Když opět zůstaneme jen u jediného z problémů klimatické změny - apokalyptického větru – nepochybně pomohou rychlé a masivní výsadby rychle rostoucí vzrostlé zeleně do všech částí krajiny, kde je vhodné místo nebo třeba budování staveb z takových materiálů a takovými technologiemi, aby odolaly bez poškození běžně rychlosti větru vysoko nad 100 km/h a také umožnily bezpečné přežití například v případě likvidačního tornáda. Základem kvalitního a rychlého „ozelenění“ by mělo být legislativní zapojení do zodpovědnosti všech majitelů jednotlivých částí krajiny (tj. pozemků); tedy nařízení, sankce (tak vysoké, aby se je nevyplatilo platit) a současně státní dotace nastavené tak, aby přesně vedly k určenému cíli (například osázení stanovených procent zemědělské půdy do roku XY kvalitními remízy) .

3. REZIGNACE

Tenhle termín netřeba překládat - jeho synonymem může být tvrzení: „Přírodo, dělej si s námi už co chceš, my zůstaneme hrdí a tvrdí“.

FINANCOVÁNÍ

Kde na to všechno vzít? Stačí, když stát sáhne na prostředky největších podporovatelů klimatické změny, tj. největších konzumentů. Neboli chytře zpoplatní „přejídání nejpřejedenějších“. Většinou se tomu říká progresivní daň z příjmu.

Tak jak to vidíte v roce 2022 a dál? Budeme mitigovat, adaptovat (se) nebo rezignovat?

0
Vytisknout
3794

Diskuse

Obsah vydání | 3. 1. 2022