Svatováclavská výstraha vládě - jedna z posledních

29. 9. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty
Po zastropování cen energií a protivládní demonstraci v Praze na počátku září by jen opravdu velmi natvrdlým spoluobčanům ještě nebylo jasné, co se má dít na akci svolané k 28. září. Že se nejedná o protest vyrůstající z reálných ekonomických a sociálních obav, ale o shromáždění, jehož cíle jsou protirežimní a protistátní, se zjevným úmyslem podbízet se a napomáhat cizí nepřátelské mocnosti.Ruská pátá kolona v České republice zůstala pro 24. únoru několik měsíců víceméně ochromena. Její představitelé se nějaký čas vzpamatovávali z šoku způsobeného faktem, že je Moskva v rámci pro ni typické maskirovky nechala do poslední chvíle opakovat narativ, podle nějž chystaná pokračovací ruská invaze na Ukrajinu měla být "výmyslem amerických zpravodajských služeb". Tím se přežvykovači ruských narativů v očích české veřejnosti naprosto znemožnili.


Některé dezinformační weby poté byly - nikoliv rozhodnutím vlády, ale z iniciativy sdružení poskytovatelů Cz.nic - na čas vypnuty, ale také účinek tohoto opatření se již mezitím vyčerpal.

Proruská dezinfoscéna přišla v posledních týdnech a měsících s novými narativy, včetně čerstvých konspiračních teorií ohledně útoků na plynovody Nord Stream.

V současnosti jsou realitou integrující se protirežimní síly, v širokém záběru od stalinisty Skály přes univerzálního extrémistu Foldynu až po neonacistu Vandase. Publikované požadavky ohledně svržení legitimně zvolené vlády zacházejí daleko za rámec naivních představ populistů o demokracii, podle nichž si údajně většina v právním státě může dělat, cokoliv se jí jen zlíbí. Síly, které stojí za aktuálními protivládními demonstracemi, se dokonce vůbec nestarají ani o to, zda mají v české společnosti většinovou politickou podporu. Kategoricky požadují protiústavní kroky prezidenta Zemana směřující k odvolání vlády sestavené na základě výsledků řádných voleb. Legitimita takového požadavku je samozřejmě nulová.

Tím, že pořadatelé protestních akcí požadují odvolání vlády nerespektující žádná platná pravidla, se definují nikoliv jako síla opoziční či protivládní, ale jako aktér jednoznačně protirežimní a protiústavní. Jejich další "vlastenecké" požadavky typu vystoupení z EU a NATO nebo navázání přímých jednání s Ruskem o cenách zemního plynu směřují jednoznačně proti zájmům a svrchovanosti České republiky.

Aktivizace, integrace a radikalizace proruské protirežimní scény nepředstavuje v žádném případě nějaký detail, který by si vláda mohla dovolit nadále ignorovat. Pár set kilometrů na východ probíhá již osmý měsíc krvavá válka, zatímco v ČR se na náměstích scházejí osoby sympatizující s agresorem a volají po krocích, které by z českého státu opět rychle udělaly ruskou gubernii.

Jestliže je ministerstvo vnitra paralyzováno kvůli aférám předsedy STANu Víta Rakušana a z uvedeného důvodu je nečinné, premiér měl už dávno přikročit k rekonstrukci vlády přinejmenším na tomto postu.

Po předání a nesplnění fantastických požadavků protirežimní opozice lze během několika týdnů s velkou mírou pravděpodobnosti očekávat propuknutí mnohem méně "symbolických" aktivit než byly ty, které jsme sledovali dosud.

Pokud vláda nemá odvahu zasáhnout důrazně proti páté koloně mocnosti, která ČR již před delším časem umístila na seznam nepřátelských států a kterou tu "reprezentovaly" i osoby z organizovaných ozbrojených skupin plánujících mj. vyhubení "politicky nevhodného" obyvatelstva, nemám tušení, jak by chtěla do budoucna zajistit vnitřní bezpečnost v zemi. Není mi také jasné, jak plánuje zaručit plnění závazků vůči spojencům a bezpečnostním partnerům - zejména vůči Ukrajině, proti níž se rudohnědá mobilizace vymezuje na prvním místě.

3
Vytisknout
8158

Diskuse

Obsah vydání | 4. 10. 2022