Památníky na Omaha Beach a Utah Beach v Normandii: metodický vzor pro pražské antikomunisty?

3. 1. 2023 / Muriel Blaive

čas čtení 21 minut
(Všechny fotografie Muriel Blaive)

Jde o to, že všechny odpovědi svědků závisí na způsobu, jakým klademe otázky. Neexistuje nic takového jako „čistá historie“, jednoznačná „historická pravda“. Dějiny jsou takové, jaké si je historici vytvoří, a jejich konstrukce nikdy není nezávislá od politických záměrů a politických implikací. Protože historikové mohou do značné míry vyvolat obsah odpovědí, které dostanou, jejich jedinou možností, jak být objektivní, je explicitně vyjádřit svůj vlastní přístup, svůj vlastní úhel pohledu, svou vlastní subjektivitu. Proto je historická metodologie klíčovým oborem, a proto je současné vedení Ústavu pro studium totalitních režimů a vůbec skupina lidí, kteří si říkají antikomunisté, nejen špatnými historiky, ale ve skutečnosti nejsou vůbec žádnými historiky. Předstírat, že vyjadřují „historickou pravdu“, je v naprostém rozporu se skutečnou profesionální historickou praxí. Jen někdo, kdo není (dobrým) historikem, může věřit v tak vadný pojem, jako je „historická pravda.“

Navštívila jsem americký hřbitov a památník v Normandii v Colleville-sur-Mer a byla jsem ohromena tím, jak snadno a efektivně se dají složité historické události přiblížit široké veřejnosti poutavým a mnohostranným způsobem. Na rozdíl od argumentů, které v Praze často zaznívají ze strany samozvaných „antikomunistů“, připustit, že existovala spolupráce s diktaturou, neznamená popřít, že existoval i útlak. Pouze v mysli antikomunistů je svět tak černobílý. V reálném životě existovala současně spolupráce i odpor, represe i kompromis, míra nenávisti i souhlasu s režimem – jak za nacismu, tak za komunismu, a vlastně za jakékoli formy diktatury kdekoli.


Přiznat existenci spolupráce neznamená popírat represi

Tato výstava netají brutalitu nacistické okupace: „Čtyři roky okupace byly dlouhé a kruté. Celkem přišlo během druhé světové války o život více než půl milionu francouzských civilistů.“ Muzejní vyprávění však nepopírá ani realitu každodenní kolaborace francouzského obyvatelstva, ba naopak tuto složitou skutečnost staví do kontrastu na stejných panelech – jak se sluší a patří. „Pro naprostou většinu Francouzů,“ tvrdí jeden z nich, „byla kolaborace otázkou přežití.“ Nicméně „mnozí nebyli ani v hnutí odporu, ani aktivními kolaboranty“ – jinými slovy, byli součástí toho, čemu se později začalo říkat  šedá zóna. Navíc velmi podobně, jak to popisuje Josef Škvorecký ve svém románu Zbabělci, „Práce byla povinná, ale dalo se to dělat bez velkého úsilí.“ Historiografické úsilí vložené do pochopení chování lidí za druhé světové války v Normandii tedy v žádném případě neznamená popírat rozsah nacistických represí: pouze zdůrazňuje, že kolaborace a odboj probíhaly současně.

Za srovnatelná historická tvrzení přizpůsobená československé situaci za komunismu jsem opakovaně obviňována z toho, že jsem příznivkyně komunistů nebo popírám komunistické zločiny: přesto uznat, že mnoho Čechů spolupracovalo s StB, a pokusit se pochopit jejich motivaci ani zdaleka neznamená tvrdit, že komunistická represe neexistovala, že invaze vojsk Varšavské smlouvy byla legitimní nebo že život v diktatuře byl příjemný. Historikové, kteří jsou hanobeni, protože jsou v České republice považováni za „revizionisty“, jsou ve skutečnosti „mainstreamem“ téměř kdekoli jinde v západním světě. Tito „revizionisté“ v českém případě pouze zdůrazňují, že komunistický režim mohl přežít čtyři desetiletí jen díky tomu, že většina lidí žila život plný současných mikrokompromisů a mikroodporů, tedy používali spontánní a univerzální taktiky každodenního přežívání. Jan Čulík například v sérii rozhovorů pro Britské listy popsal, jak v roce 1977 podepsal antichartu, aby se nedostal do potíží, ale přitom odolal nátlaku, aby se stal spolupracovníkem StB: v krátkém sledu se „kompromitoval“ s režimem a přitom mu „vzdoroval“, v univerzálně lidské snaze najít rovnováhu mezi tím, aby ho StB nechala na pokoji, a ochranou své morální integrity.

Život v diktatuře není nikdy příjemný

Moje další koláž exponátů památníku spojuje několik dalších rozměrů okupace v Normandii, které se odehrávaly současně: „Většina lidí neměla jinou možnost než se smířit se svou situací, ale mnoho Francouzů a Francouzek našlo způsob, jak se okupantům aktivně i pasivně postavit na odpor“; lidé by nemohli žít sami se sebou, kdyby udělali vše, co po nich Němci chtěli, takže opět existoval mikroodpor, aktivní i pasivní; a konečně, země byla důkladně ponížena německou invazí v roce 1940, jak je vidět na obrázku vpravo dole s nacistickým vítězným praporem nad francouzským parlamentem v Paříži. Paralely s komunistickým Československem jsou opět zřejmé a četné: okupace a ponížení, dilema kolaborace, nedostatky a fronty, tábory nucených prací, mikroodpor atd. Nyní se podíváme, jak se s touto realitou vypořádali američtí muzejníci na Omaha Beach a Utah Beach v přístupu k pamětníkům.

Hrdinové, spolupracovníci, oběti a šedá zóna vždy koexistují: dějiny každodenního života


Znamená to přiznání, že když existovala určitá míra kolaborace,  žádné hrdinství neexistovalo? Opět, vůbec ne. Francouzskému odboji, navzdory jeho početní slabosti, je vzdán patřičný hold, stejně jako americkému vojenskému obětování. Je téměř nemožné nebýt na skutečně krásném hřbitově na pláži Omaha dojat důstojností pocty vzdané americkým, britským a kanadským vojákům, kteří v operaci Overlord přišli o život. Pokud by náhodný návštěvník zůstal nepřesvědčen, obrovská popularita americké armády v této části Normandie, četné ulice nesoucí jména amerických hrdinů a množství amerických vlajek v každé vesnici nemohou nechat nikoho na pochybách,  komu je adresována francouzská loajalita a vděčnost.

Současně však dějiny každodenního života prezentované v těchto muzeích zahrnují neobyčejný příběh obyčejných Francouzů a způsob, jakým prožívali nacistickou okupaci v Normandii. Narativ tak může získat mnohem komplexnější rozměr. V sousedním muzeu vylodění v den D na pláži Utah podává svědectví několik lidí, například Louis Huet, kterému bylo v roce 1940 16 let: „Zeptejte se kohokoli, co si myslí o okupaci. Řeknou vám: ‚Ano, byli jsme okupováni, ale celou dobu nás to netrápilo.‘ Lidé dál pracovali, dojili krávy na poli.“

Vyvolat takovouto nedramatickou, odpolitizovanou odpověď samozřejmě není neutrální. Je to přesně opačná historická metodologie ve srovnání s tím, co praktikuje sbírka Paměť národa: způsob, jakým jsou v českém dokumentačním projektu vedeny rozhovory s lidmi o životě za komunismu, je explicitně určen k tomu, aby ilustroval již existující tezi o tom, že ti, kdo přežili toto období, jsou sami o sobě „hrdiny národa.“ Takový přístup nemůže lidovou zkušenost s komunismem zobrazit jinak než tragicky. Přesto je zajímavé, že z obyčejných Francouzů, s nimiž zde byly vedeny rozhovory, by se stejně snadno mohli stát „hrdinové“ díky otázkám typu „Povězte nám, jak jste trpěli za německé okupace“ nebo „Jak moc jste se báli gestapa?“ Dostaly by se odpovídající viktimizované odpovědi, odpovědi "obětí". Místo toho svědci byli vedeni k tomu, aby restituovali obyčejnost svých zkušeností nebo dokonce lidskost některých německých okupačních vojáků, jak o tom vyprávěla například Geneviève Cousin, které bylo v roce 1940 šest let: „Tento muž mi zůstal v paměti. Pamatuji si, že ten Němec měl bílé vlasy. Přišel po zákazu vycházení – nevím, jak se tomu říká – a nosil nám chleba, bochníky bílého chleba. Přiznal se, že také plakal. Občas se to stávalo i u nás. Bral si mého malého bratra na kolena a říkal: ‚Já mám taky děti. Chtěl bych se vrátit.‘ Jednoho dne zmizel a už jsme ho nikdy neviděli.“

To je zcela jiný úhel pohledu ve srovnání s obvyklým démonizováním nepřítele, a přesto, což je rozhodující, není o nic méně historicky pravdivý. Jde o to, že všechny odpovědi svědků závisí na způsobu, jakým klademe otázky. Neexistuje nic takového jako „čistá historie“, jednoznačná „historická pravda.“ Dějiny jsou takové, jaké si je historici vytvoří, a jejich konstrukce nikdy není nezávislá od politických záměrů a politických implikací. Protože historikové mohou do značné míry vyvolat obsah odpovědí, které dostanou, jejich jedinou možností, jak být objektivní, je explicitně vyjádřit svůj vlastní přístup, svůj vlastní úhel pohledu, svou vlastní subjektivitu. Proto je historická metodologie klíčovým oborem, a proto je současné vedení Ústavu pro studium totalitních režimů a vůbec skupina lidí, kteřísi říkají antikomunisté, nejen špatnými historiky, ale ve skutečnosti nejsou vůbec žádnými historiky. Předstírat, že vyjadřují „historickou pravdu“, je v naprostém rozporu se skutečnou profesionální historickou praxí. Jen někdo, kdo není (dobrým) historikem, může věřit v tak vadný pojem, jako je „historická pravda.“

Mikrohistorický přístup: od člověka k člověku

Historické vyprávění v těchto četných normandských muzeích a památnících se zaměřuje na očekávaný široký, politický historický úhel pohledu, na který jsme zvyklí z učebnic (popis bitev, zbraní, velitelů atd.), ale ponechává prostor i personalizované historii, tedy mikrohistorickému přístupu, který vypráví příběh jednotlivců. Tyto osoby zde nebyly nutně vybrány jako ilustrace hrdinských činů, ne proto, že by si tito vojáci nezasloužili svůj díl slávy, ale proto, že ošklivost války je ve skutečnosti skoro lépe dokumentována připomenutím obyčejných osudů mladých vojáků, kteří zemřeli v prvních hodinách po vylodění, viz případ nadporučíka Jimmieho Monteitha:

ZÁVĚREČNÁ OBĚŤ

PARCELA I ŘÁDEK 20 HROB 12

1. PĚŠÍ DIVIZE AMERICKÉ ARMÁDY

Během vylodění na Omaze nadporučík Jimmie Monteith zmobilizoval své muže tváří v tvář sžíravé palbě a vedl je k odvážnému útoku přes otevřenou pláž. Poté osobně vedl tanky přes minová pole, aby zmenšil nepřátelské opěrné body. Navzdory zuřivým protiútokům inspiroval své muže k dobytí kritických výšin a k rozbití nepřátelské obrany. Monteith byl v bojích zabit a za svou odvahu a velení obdržel posmrtně Medaili cti.

Oslavováni jsou samozřejmě i hrdinové v klasičtějsím slova smyslu, například syn bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta v sousedním muzeu vylodění v den D na pláži Utah:

Brigádní generál Theodore Roosevelt mladší, syn prezidenta Theodora Roosevelta a vzdálený bratranec prezidenta Franklina D. Roosevelta, zanechává na pláži Utah trvalý odkaz. Navzdory srdeční vadě a artritidě, která ho nutí chodit o holi, se nadšeně hlásí k vylodění v čele svých jednotek s první vlnou invaze, stejně jako při předchozích vyloděních v severní Africe a na Sicílii. Poté, co je jeho první žádost zamítnuta, Roosevelt oficiálně podává žádost písemně a generál Barton nemůže odmítnout.

Dne 6. června 1944 Theodore Roosevelt mladší v projevu výjimečné energie a odvahy statečně čelí nepřetržité německé palbě, běží mezi skupinami vojáků, aby povzbudil své vojáky k postupu směrem k frontě a bezpečnému opuštění pláže.

Dne 12. července, ve věku 57 let, umírá na infarkt, zatímco zuří bitva o Normandii. Posmrtně je vyznamenán Kongresovou medailí cti, nejvyšším americkým vojenským vyznamenáním. Na vlastní žádost je pohřben vedle svého bratra Quentina, který zahynul během vzdušných bojů v roce 1918. Je obklopen svými muži na americkém vojenském hřbitově v Colleville-sur-Mer a pohřben v bloku D, řada 28, hrob 46.

Opět se nezapomíná ani na francouzské oběti spojeneckého bombardování. Hovoříme-li o jejich nešťastném osudu, nesnižujeme tím hrdinské obětování Američanů ani vděčnost obyvatel Normandie. To, co připomenutí dělá, je, že uděluje těmto obětem paměť, umožňuje jim, aby nebyly zapomenuty, a tím zaujaly své místo v dějinách. Připomínat chyby nebo nedostatky vlastní strany není způsob, jak snížit vlastní zásluhy, ale naopak je učinit univerzálnějšími. Jinými slovy, být více inkluzivní neznamená znevažovat vlastní vyprávění, ale činí ho silnějším: empatie se vyplácí. V muzeu vylodění v den D na pláži Utah se proto připomíná osud 15 000 civilistů, kteří zahynuli při osvobozování Normandie:


PO POČÁTEČNÍ VLNĚ ÚLEVY, KTERÁ PŘIŠLA S PŘÍCHODEM PRVNÍCH AMERICKÝCH VOJÁKŮ 6. ČERVNA, BUDE CIVILNÍ OBYVATELSTVO V COTENTINU BĚHEM BITVY U ŽIVÝCH PLOTŮ VELMI TRPĚT.

V den D je ve vesnicích zasažených boji zabito, zraněno nebo pohřešováno asi 100 civilistů. Tyto ztráty jsou však relativně malé ve srovnání s oběťmi v následujících dnech.

Místní obyvatelstvo se ocitá uprostřed masivní bitvy, kde se zuřivě bojuje o každý živý plot, pole a silnici. Americkou vojenskou prioritou je zdržet příchod německých posil, takže spojenecké bombardéry se zaměřují na křižovatky a železniční stanice, čímž způsobují značné škody v městech jako Saint-Lô, Montebourg, la Haye-du-Puits, Lessay, Pont lAbbé a Valognes.

V celé Normandii je nejvíce postižen departement La Manche. Více než polovina obcí utrpěla škody. Ze 438 000 obyvatel je téměř 15 000 mrtvých a desítky tisíc zraněných. Téměř 137 000 osob zůstalo bez domova, což představuje 34 000 rodin.

Aplikujeme-li tento americký vzor například na bratry Mašínovy, vidíme, že kdyby vyjádřili lítost a smutek nad tím, že při své jinak legitimní snaze opustit komunistické Československo zabili několik lidí, jejich příběh by nebyl slabší, ale silnější – vyšli by z tohoto nového narativu jako postavy, které mají morální sílu se omluvit, a ne jako postavy, které své osobní selhání skrývají za projevem nenávisti. Byli by úctyhodnější, ne méně úctyhodní.

Uznat lidskost nepřítele neznamená legitimizovat to, co nepřítel udělal

V Normandii se rozhodně nezapomíná na bývalého nepřítele: Němci také utrpěli těžké ztráty a uznání jejich tragédie v žádném případě nesnižuje americké obětování. Právě naopak: nedaleký německý hřbitov v La Cambe oslavuje německé vojáky, kteří přišli o život během dne D a jeho následků. Je stejně důstojný a dojemný jako spojenecké hřbitovy v jeho okolí a veřejnost je na něm stejně početná a uctivá jako na všech ostatních památnících. Až se podobné projekty budou moci uskutečnit i v České republice, ať už jde o okupační německá vojska za druhé světové války, sudetské Němce nebo komunisty, zaznamenáme skutečný pokrok také.

Německý hřbitov

Závěr: dějiny jsou zkonstruovaným narativem, které nikdy nepostrádá politické implikace

Vzdání pocty ztrátám bývalého nepřítele nijak nerelativizuje cenu, kterou zaplatili Američané, Britové, Kanaďané a Svobodné francouzské síly: naopak ji vyzdvihuje. A co je zásadní, umožňuje to usmíření, tj. budování lepší budoucnosti na troskách této tragické minulosti. Smíření je skutečně hlavním příběhem těchto památníků v Normandii. Smíření je jejich politickým záměrem, politickým záměrem, který je v jakémkoli historickém narativu nezastupitelný. Smíření znamená, že pouze uznáním skutečnosti, že všechny strany války zažily tragédii, je možné vybudovat vzájemně respektující vztah. To neznamená, že by nacismus byl jakkoli omluvitelný nebo omlouvaný: naopak, hlavním a nejžádanějším výsledkem tohoto narativu o smíření je, že národ bývalých pachatelů se může posunout vpřed a stát se ve srovnání se svými nacistickými předky zcela jiným národem. Je to národ, který se postavil čelem ke své vlastní minulosti, a se kterým se jeho bývalí nepřátelé mohou nyní spřátelit.

Převedeme-li tento proces do českého kontextu, je usmíření a budování lepší společné budoucnosti naopak zcela zjevně potenciálním politickým projektem, který pražští antikomunisté s velkým úsilím packají. Držet se rozdělujícího narativu je krátkodobý kalkul, který jim může přinést relativní politický prospěch, ale odmítnutí podpořit jakoukoli formu smíření brání zemi, aby se od komunistické minulosti distancovala. Roztrhává politickou strukturu národa a brzdí rozvoj jeho demokracie. Je to sebe soustředěné a sobecké.

Je to také dlouhodobý omyl. Četné památníky a muzea dne D v Normandii také ukazují, že muzeum nemusí být prezentováno dramatickým způsobem, aby zprostředkovalo drama historických událostí, které představuje. Tato muzea neútočí na smysly svých návštěvníků tím, že by jim pouštěla ohlušující hudbu, oslepovala je nebo je uvěznila v mučivém pomalém výtahu, aby je násilně vystavila hrůzám nacistického nebo komunistického útlaku, jak to dělají Muzeum varšavského povstání nebo budapešťský Dům teroru. A přesto se zdržení se hrubé manipulace s emocemi skutečně vyplatí: na návštěvníky muzea působí tichý smysl pro důstojnost, který často v antikomunistických muzejních počinech střední Evropy tolik chybí.

V rámci debaty o komunistické minulosti, která dnes v České republice probíhá, je nejdůležitějším poučením těchto památníků to, že vyprávění, které záměrně ignoruje určité kategorie obyvatel a jejich každodenní život, není o nic silnější a přesvědčivější. Předstírat, že lidé nebyli ve svém každodenním životě postaveni před nepříjemné volby, z nich nedělá oběti a pouze oběti. Odmítání antikomunistického narativu čelit vnitřním rozporům lidských životních zkušeností nejenže vytváří velmi špatnou historiografii, ale zbavuje toto vyprávění důstojnosti, které lze dosáhnout pouze po překonání překážek, jež život každému staví do cesty. Americké obětování v Normandii je o to dojemnější, že se přiznává, že přišlo za velkou cenu: mnoho amerických vojáků zemřelo (téměř) zbytečně, protože byli zabiti v prvních minutách; mnoho německých vojáků zemřelo za válku, kterou si nepřáli, a jejich památka si také zaslouží uznání; mnoho Francouzů zemřelo rukou svých osvoboditelů, když se nevědomky dostali do křížové palby; Francouzi se museli s německou okupací vyrovnat způsobem, který nebyl jen slavný.

Pomalé dozrávání francouzského narativu o druhé světové válce ukazuje, že celá snaha udělat z neslavných dějin, dějin diktatury, slavné dějiny díky jejich údajnému zakotvení v čisté oběti je nejen neobratná a odsouzená k nezdaru: je kontraproduktivní. Skutečné hrdinství se stává neviditelným, pokud je všudypřítomné a není prezentováno v kontrastu s realističtějším kalným pozadím. Jak je patrné z výše uvedeného, činy, jaké vykonali bratři Mašínové, jsou v zoufalé snaze představit „skutečné“ hrdinství nafouknuty. Po vzoru Normandie si můžeme představit jiný narativ, které by probíhal víceméně následovně: „Bylo velmi těžké udělat něco proti československému komunistickému režimu; bratři Mašínové se o to pokusili, ale se strašnými následky, a až do své smrti měli výčitky svědomí. To ukazuje, jak beznadějná byla jakákoli opozice, což nám naopak dává ještě lepší představu o utrpení, které prožívali disidenti.“ Toto je příklad mnohem konstruktivnějšího způsobu prezentace déjin. Stojí za to zopakovat: dějiny nejsou nic jiného než vyprávění či narativ, a vyjádření politického záměru. Dějiny se mohou snadno nechat zneužívat, ale také snadno změnit k lepšímu a sloužit národu, místo aby sloužily politikům.


2
Vytisknout
8154

Diskuse

Obsah vydání | 5. 1. 2023