Plně automatizované peklo

25. 1. 2023 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty
 

Že peklo souvisí s automatizací či vědeckotechnickým pokrokem, se stále více stává zřejmým. V aktuální situaci se samozřejmě vědeckotechnického pokroku nemůžeme nijak vzdát, neboť bychom s celou vyspělou civilizací, ekonomikou, svobodou a demokracií skončili krutým způsobem ihned na místě.

Co však nedokážeme sami, můžeme realizovat pomocí vědy a techniky. Pro tyto vymoženosti není okamžité vyhlazení lidstva z této planety vůbec žádný problém.

 

Z neustálého pokroku vědy, techniky i automatizace můžeme odvodit, že ve vzdálené minulosti tyto vymoženosti neexistovaly, a že je člověk vůbec nepotřeboval, neboť nebyl degenerovaný. Měl patrně vlastnosti a schopnosti, kterými fyzicky i duševně převyšoval zvířata, a nebyl na tom tak bídně jako dnes, kdy uvázl hluboko pod úrovní zvířat.

Za evoluční úpadek, který jsme doznali, může vědeckotechnický pokrok. Tento je bez pochyby přímým projevem úpadku našich mravních, fyzických a duševních kvalit. V souladu s ústavou naší civilizace (Biblí) systematicky přetváříme původní přírodní ráj na plně automatizované peklo.

Úpadku se podléháním přirozeným silám přírody nelze vyhnout, neboť pak se děje z vůle boží, nebo případně vesmíru, jste-li ateistického smýšlení. Proces dekadence lidské bytosti můžete nejlépe pozorovat sami na sobě, případně pak i druhých lidech. Nepotřebujete k tomu žádné veřejně dostupné zdroje, odborníky a statistické údaje.

Úpadek lidské bytosti si vyžaduje vědeckotechnický pokrok a postupnou automatizaci našich biologických, fyzických, duševních, sociálních i ekonomických procesů. Spirála smrti trvale rostoucího pokroku a nepohodlí, které se pokrok snaží zdánlivě odstraňovat, postupně ovládá všechny procesy našeho bytí, které vyžadují další pokrok a další pokrok…směrem k úpadku člověka.

Jediné, co ještě automatizace našeho života vyžaduje ke svému doplnění, jsou zbytky našeho omezeného a scvrklého vědomí. Nezlepšujeme člověka, ale vědeckotechnický pokrok, který stav lidské bytosti zhoršuje. Nepřijde nám to obvykle vůbec nijak divné. Naopak, vyžadujeme neustálý pokrok ve vědě, technice, automatizaci, a tím i v civilizační degeneraci člověka.

Budování světlých zítřků se nějak nepovedlo, aspoň prozatím. Království nebeské na Zemi se nepovedlo ani křesťanům, ani komunistům a můžeme si být zcela určitě jisti, že se nepovede ani tzv. liberálním demokratům (kapitalistům, globalistům). Civilizační degenerace lidské bytosti spolu se sebevražedným pokrokem vědy, techniky i automatizace nám to zaručeně nijak nedovolí.

Lidé nadaní průměrnou inteligencí by mohli z uvedeného konstatování snadno odvodit, kudy vede cesta z plně automatizovaného pekla. Osoby s nižší inteligencí bych však chtěl důrazně varovat, že to rozhodně není unáhleným odmítáním pokroku, vědy, techniky i automatizace.

Kardinální otázkou zde však zůstává, jak sami na sobě poznáme, zda jsme osobou s nižší, průměrnou nebo vyšší inteligencí? U druhých to jistě nebývá problém, ale jak to poznat u sebe?

0
Vytisknout
4982

Diskuse

Obsah vydání | 27. 1. 2023