Tykač jen vydírá, i kdyby ale elektrárny vypnul, síť to zvládne. Pro konec uhlí však musíme zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů

5. 3. 2024

čas čtení 8 minut

Tisková zpráva organizací Calla, Centrum pro dopravu a energetiku,
Hnutí DUHA a Greenpeace ČR

 

Majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač varuje, že už na jaře příštího roku z ekonomických důvodů uzavře své dvě uhelné elektrárny Chvaletice a Počerady a uhelné lomy Vršany a ČSA. Podle ekologických organizací se Tykač v první řadě snaží vyděsit politiky a získat peníze za to, že elektrárny nezavře. Vzhledem k aktuálnímu poklesu ceny povolenky ale tak rychlý krach uhelných elektráren nehrozí, což dokazuje vyjádření Sokolovské uhelné a ČEZ, které natolik urychlené zavírání uhelných elektráren a dolů neplánují, i názory expertů.


 

Ekologické organizace zdůrazňují, že pokud by firma Sev.en Energy v následujícím roce odstavila nejen Počerady, ale i Chvaletice, tak to bez jejich elektřiny zvládneme, a to jak v roční bilanci (obě elektrárny dohromady vyrábějí méně, než je celkový vývoz elektřiny z ČR), tak z hlediska zdrojové přiměřenosti. Hromadné zavírání elektráren, které před rokem 2030 opravu může nastat, je však potřeba koordinovat. Ministr průmyslu Jozef Sikela v neděli oznámil, že jeho resort připravuje legislativní zakotvení odklonu od uhlí. Podle ekologických organizací to má smysl, pokud bude stanoven rok 2033 jako jasný limit, elektrárny budou odstavovány podle kritéria emisní intenzity a jako náhrada budou preferovány obnovitelné zdroje, akumulace energie a chytré řízení spotřeby.


Ekologické organizace zároveň upozorňují na celou řadu faktů, které tvrzení skupiny Sev.en Energy problematizují a staví do jiného světla:


- Velkolom ČSA ovládaný Tykačovými firmami směřuje k uzavření už od roku 2015, kdy vláda rozhodla o zachování limitů těžby hnědého uhlí stanovených v roce 1991. Těžba na dole se již dlouhodobě utlumuje a její úplný konec, který je nyní naplánovaný na příští rok, nemá spojitost s cenou emisní povolenky.

- Je možné, že v následujícím roce bude částečně nebo zcela odstavena elektrárna Počerady, ale ani zde nehrají roli emisní povolenky. Pavel Tykač na rozdíl od ČEZu a dalších společnosti nevyužil čas, který mu daly úřady v udělené emisní výjimce a nenainstaloval potřebné filtrační technologie. Nyní žádá o novou výjimku, kterou podle ekologických organizací nemůže dostat. Pokud emise nesníží, bude muset elektrárnu odstavit. U dvou kotlů mu přitom výjimka končí již letos v červnu, u dalšího kotle na konci roku a u dvou zbývajících v roce 2025.

- Případné odstavení Počerad a Chvaletic by nebyl problém ani z hlediska zásobování teplem. Počerady nedodávají žádné a Chvaletice jen minimum do stejnojmenného města. Aktuálně na webu tvrdí, že dodávají 130 TJ ročně do 500 domácností, budov občanské vybavenosti a průmyslových podniků. Při využití stávajících rozvodů tepla lze Chvaletice v krátkodobém horizontu nahradit například menším biomasovým či plynovým kotlem s výkonem do 20 MWt nebo kogenerační jednotkou (lokalita je plynofikována), případně (podle stavu zateplení budov v síti) tepelným čerpadlem. V případě vhodné konfigurace by bylo možné využít i stávající plynové kotle z najížděcí kotelny. Některé napojené budovy také mohou přejít na lokální vytápění například tepelnými s čerpadly či biomasovými kotli. S uzavíráním elektráren, které nevyrábí teplo a mají špatnou účinnost, počítala už Státní energetická koncepce z roku 2015.

- Spolu s odstavením dvojice elektráren by došlo k ukončení těžby na velkolomu Vršany, kde však není uhlí vhodné pro většinu tepláren. Sev.en Energy sice vozí uhlí z velkolomu i do Teplárny Kladno, ale zde je dodávka nahraditelné z jiných lokalit a teplárna navíc spaluje biomasu.

- České uhelné regiony mají projít v následujících letech transformací. Ústecký kraj dostane z Fondu spravedlivé transformace téměř 16 miliard korun a Karlovarský přes 6 miliard korun. Ostatně Tykač je jedním z těch, kteří si o tyto peníze žádají, konkrétně na projekt Green Mine.

- Údaje o zaniklých pracovních místech spojených s těžbou a spalováním uhlí ve firmách uhlobarona Tykače nejsou korektní, pokud obsahují i velkolom ČSA (kde se s koncem těžby počítá dlouhodobě) a zejména pokud nezahrnují naopak vznikající pracovní místa v rekultivaci velkolomů. Firma Sev.en Energy navíc plánuje na území velkolomu ČSA nové energetické a další projekty (Green Mine), které mají být podpořeny z evropských fondů a je zřejmé, že budou vyžadovat zapojení velkého množství pracovníků a pracovnic. Pokud by byl navíc uzavřen velkolom Vršany, tak se firmě Sev.En Energy nabízí další příležitosti tam. Podobně i zasíťované lokality Chvaletic a Počerad s velkou kapacitou na vyvedení elektrického výkonu nabízí zajímavé podnikatelské využití s tvorbou pracovních míst i zisků pro firmu.

-  Horníci, kteří skončí na dole ČSA a Vršany, dostanou od státu výsluhové příspěvky. Ekologické organizace a odbory v minulosti usilovaly o to, aby na  výsluhové příspěvky měli nárok i pracovníci a pracovnice uhelných elektráren, ale bez úspěchu. Pokud chce vláda finančně podpořit končící uhelné společnosti, může dát peníze lidem a ne majitelům uhelných elektráren.

Podle ekologických organizací uhlí nemá dlouhodobou budoucnost a vývoj ceny emisní povolenky může jeho útlum urychlit.  Využívání uhlí tak může skončit dříve než v roce 2033, který stanovila vláda a ověřilo modelování v rámci přípravy Státní energetické koncepce ČR. Proto ekologické organizace navrhují, aby vláda zvýšila cíl pro podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 alespoň na 33 % a hlavně zajistila podmínky pro jejich rozvoj (například akcelerační zóny, zrychlení povolovacích procesů, zvýšení kapacity připojování do sítě či stabilní podpůrná schémata). Zároveň je nutné urychlit rozvoj akumulace energie, chytrého řízení souladu spotřeby s výrobou energie, transformaci teplárenství s důrazem na efektivní kombinovanou výrobu tepla a elektřiny či výstavbu nových flexibilních záložních zdrojů pro pokrytí špiček spotřeby elektřiny.


Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR

“Sev.en Energy uhlobarona Pavla Tykače dlouhodobě prosazuje kapacitní platby na uhelné elektrárny, které by mu pomohly udržet jeho výnosný fosilní byznys. Vyhrožuje proto, že své uhelné elektrárny a doly zavře už příští rok na jaře. Aktuálně se zaklíná tím, že po vládě chce jasně formulovaný plán řízeného a sociálně citlivého odchodu od uhlí, který bude řešit i otázku ekonomické stability jednotlivých zdrojů po dobu, než se dostaví potřebné náhradní zdroje. Pravda je však taková, že Pavel Tykač vydělal na energetické krizi jen v roce 2022 přes 90 miliard korun, takže opravdu nepotřebuje, aby mu jeho byznys pomáhal financovat český stát.”  


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA:

“Pavel Tykač napřed prosazoval prodlužování těžby a spalování uhlí a sliboval, že zajistí levnou elektřinu. Nyní naopak straší, že elektřinu nebude vyrábět už příští rok, aby dostal od státu peníze. Vyjádření ostatních provozovatelů uhelných elektráren jej však usvědčují z přehánění a snahy jen získat další peníze od nás všech. Ale i kdyby příští rok své zastaralé a neefektivní elektrárny v Počeradech a Chvaleticích opravdu vypnul, elektroenergetická soustava to zvládne a bez elektřiny a tepla opravdu nezůstaneme. Abychom však zvládli odstavení všech uhelných elektráren musíme zejména zásadně zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů.”


Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla Sdružení pro záchranu prostředí

„Dlouhé roky varujeme před odkládáním zásadní transformace naší energetiky a falešnou představou, že řešení přinesou drahé atomové reaktory ve vzdálené budoucnosti. Konec spalování uhlí je ale nutností a rychle se blíží. Potřebujeme proto bez odkladů zrychlit výstavbu zdrojů využívajících u nás dostupnou a bezemisní energii Slunce a větru, investovat do pružného řízení sítí a akumulačních systémů. Domácí úkoly máme také pořád ještě v oblasti úspor a energetické efektivity.” 


Kontakty:

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA

Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR,

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí,

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku

0
Vytisknout
2505

Diskuse

Obsah vydání | 7. 3. 2024