Dezinformace: Naléhavá potřeba války

12. 4. 2024 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty

Nepoučený člověk by si řekl, co jsme to my lidé za ohavné zrůdy, když posíláme mladé muže na jatka, aby se tam vzájemně zabíjeli a mrzačili, a přitom navíc vraždíme z bezpečné zálohy civilní obyvatelstvo, staré a nemocné lidi, ženy a děti. Kampak se poděla křesťanská podstata naší civilizace?

V poslední době se projevuje čím dále větší naléhavá potřeba války. Válka je projevem míru. Je vyjádřením jednoty nad protiklady - v našem případě jednoty míru nad nepřáteli. Nepřátelství neprodukují nepřátelé, ale je projevem jejich jednoty (podstaty).

 

Naléhavou potřebu války má válka sama, která plodí protiklady a pudí je nepřátelství. Válka je pohyb, změna, boj a působení protikladů – válka je hmota, vesmír či objektivní realita. Bez války by vesmír zmizel. Přinejmenším by aspoň skončila naše zapadající civilizace, která je na válce úplně závislá.

Nemůžeme nepřátelům vyčítat jejich nepřátelství, neboť to nejsou oni, kdo je ve skutečnosti původcem války a kdo válku produkuje, ale je to společná jednota nepřátel, v našem případě objektivní realita (hmota).

Člověk je pouhým reflexním odrazem hmoty. Hmota je prvotní, a člověk (vědomí) je druhotný. Musíme poděkovat marxistům-leninistům, že nám tento problém prvotnosti hmoty před reflexním vědomím teoreticky objasnili, a pak především našim demokratům, kteří jejich tezi prakticky realizovali a dokázali. Učili jsme se 40 let teorii marxizmu-leninizmu, nyní již téměř 40 let si ověřujeme tuto teorii v praxi.

Dnešní doba skýtá vynikající možnosti studia války. Všichni občané mají dnes dostatek praktických zkušeností s demokracií. Nebýt toho, bloudili bychom v teoretických tenatech náboženských pověr, dogmatizmu a filosofie marxizmu-leninizmu.

Staročínský Sun uvádí, že válka je největší věcí státu, a proto by měla být zkoumána. Válka by měla být zkoumána, protože je největší věcí života. Není to vědomí, které nás pudí k životu, ale válka (hmota). Je to jednoduché. Neumíme žít uvědoměle. Bez válek se neobejdeme. Jsme příliš hmotně zainteresovaní.

Princip všehomíru je jednoduchý. Abychom jej pochopili, nepotřebujeme k tomu stále se zvyšující množství informací, ale naopak jejich snižování - až na jejich úplnou absenci (nulu). Informace, vědu, techniku, zbraně hromadného ničení atd., a válku samotnou vůbec, produkuje hmota, nikoliv její reflexní odrazy, kterými jsou lidé.

Zvyšující se počet informací nevede k přímému poznání ani inteligenci. Stále se zvyšující množství informací neprodukuje žádnou vyšší inteligenci. To by z našich škol vycházeli samí Newtonové a Einsteinové, a nikoliv polo-inteligenti a polo-dementi.

Domněnka, že sečtením stále narůstající sumy všech informací odvozených z objektivní reality, poznáme a ovládneme vesmír, a že potom budeme šťastní, je šílená. Nebo je vlastně správná, neboť vede ke zničení vesmíru, nebo přinejmenším ke zničení nás a naší civilizace.

Genialita spočívá v jednoduchosti. Neexistující nic je nejjednodušší. Bylo zde na počátku, a bude zde i na konci.1
Vytisknout
1692

Diskuse

Obsah vydání | 16. 4. 2024