Akce D.O.S.T.: Ladislav Bátora není extremista

28. 7. 2011

tisková zpráva Akce D.O.S.T.

Vážený pane premiére Nečasi, vážení členové české vlády,

dne 22. července 2011 Vám aktivista Ondřej Cakl ze sdružení "Tolerance a občanská společnost" poslal otevřený dopis žádající odvolání ministra školství Josefa Dobeše kvůli tomu, že si za poradce vybral Ladislava Bátoru, kterého obviňuje z extrémismu. Text uvedeného dopisu je zarážející, a to nejen zjevnou stylistickou neobratností svého autora či četností mluvnických chyb a stylistických prohřešků, ale zejména svým nenávistným obsahem a histriónskou domýšlivostí. Proto je nám téměř trapné, že se na Vás nyní musíme formou otevřeného dopisu obrátit také my. Bohužel nám však nic jiného nezbývá, neboť doktor Ladislav Bátora je dlouholetým předsedou našeho občanského sdružení Akce D.O.S.T. a útoky na něj se dotýkají rovněž cti a dobrého jména našeho sdružení i všech signatářů Manifestu D.O.S.T.

"Důkazy" o údajném extrémismu Ladislava Bátory, jež Ondřej Cakl ve svém dopise předkládá, jsou přitom až úsměvné. Z jeho dlouhého života a širokého spektra aktivit, kterým se během let Ladislav Bátora věnoval, Cakl pracně vydoloval několik časově vzdálených marginalit, které účelově skládá dohromady.

Varovně například upozorňuje, že Bátora v roce 2005 navštívil přednášku o historii, příčinách a vývoji českého protižidovectví, jejímž pořadatelem byla Vlastenecká fronta. Sama účast na takové přednášce má být podle Cakla "důkazem". Nejen pro informaci je asi nutné v této souvislosti připomenout, že na uvedeném fóru příležitostně přednášela řada renomovaných osobností českého vědeckého života - např. profesoři Galandauer či Nakonečný z University Karlovy nebo dr. Tomeš z Masarykova ústavu. A samosebou i Ladislav Bátora, který přednášel například o rwandské genocidě a Arušském tribunálu nebo o soužití Čechů s Němci v XIX. století či o poválečné okupaci Japonska.

Dále Cakl Bátorovi vyčítá, že v jedné z pracovních verzí své dosud knižně nepublikované čítanky z novodobých českých dějin s názvem "Česká revue" označil adjektivem "skvělá" knihu Zkáza Slovanů antisemitského autora Rudolfa Vrby z počátku 20. století. Kniha pojednává mimo jiné velmi otevřeným způsobem o zvěrstvech, kterých se dopouštěli bolševici v Rusku za Občanské války. Cakl si přitom okatě "neuvědomuje", že právě Bátora sám v tomtéž komentáři čtenáře na Vrbův antisemitismus upozornil a s lítostí konstatoval, že je to jediný aspekt, který je z Vrbovy tvorby známý. Cakl z toho ovšem vyvozuje, že se Bátorovi právě Vrbův antisemitismus líbí.

Jiným caklovským "důkazem" jsou různé věty vytrhané z kontextu Bátorových článků, jako například ironizující označení Kaplického návrhu Národní knihovny jako "vhodného pro zednářský templ" či heslo generála Gajdy "proti ideji idea, proti pěsti pěst" použité Bátorou s jasnou nadsázkou v textu kritizujícím onu architektonickou "pěst na oko".

Nakonec se Cakl zmiňuje o publikování dvou údajně antisemitských článků na webu Akce D.O.S.T., na něž byl prý Ladislav Bátora upozorněn, a přesto je na webu ponechal. Není úplně zřejmé, které články má Cakl na mysli. Můžeme se jen dohadovat, že jde o texty, které byly na naše stránky převzaty ze serveru První zprávy. Jejich autorem je zakládající člen Ligy proti antisemitismu, novinář Adam B. Bartoš, a proto předpokládáme, že přes jejich ostrou dikci nejde o články antisemitské. Předpokládáme rovněž, že by jinak nedostaly místo ani na stránkách výše uvedeného internetového deníku. Každopádně jsme je na stránky převzali jen proto, že se v nich píše o našem sdružení. Nám ani panu Bátorovi přitom není nic známo o nějakém upozornění na závadnost těchto textů, o kterém Ondřej Cakl ve svém otevřeném dopise hovoří.

Závěrem ještě stojí za to ocitovat z otevřeného dopisu věty, jimiž Ondřej Cakl svou diagnózu Bátorovy nebezpečnosti uvádí, a které v posledních dnech nabývají nechtěné komiky. Cakl píše:

" Jsme přesvědčeni, že bezpečnostní státní složky, které se zabývají sledováním politického extremismu, Vás zcela jistě informovali o osobě Ladislava Bátory, přesto nám dovolte opětovně zrekapitulovat základní data, abychom si byli dostatečně jisti o informovanosti celé vlády o této kauze."

Nuže, zrovna před pár dny obdržel Ladislav Bátora po zevrubném čtrnáctiměsíčním šetření orgány Národního bezpečnostního úřadu a BIS opětovně potvrzení své státněbezpečnostní prověrky pro stupeň "NATO Secret". Více k věci "nebezpečnosti" osoby Ladislava Bátory a k relevanci Caklova Otevřeného dopisu asi není třeba dodávat.

Za pozornost stojí ale ještě dvě věci. Za prvé načasovaní jak Caklova dopisu, tak i dnešní veřejné demonstrace na jeho podporu nazvané "Běh za národní očistu aneb Bátorův pražský masakr motorovou pilou" - ZDE - právě na dobu dovolené ministra školství Dobeše, o jehož odvolání Cakl usiluje.

Za druhé fakt, že Caklův dopis zdaleka není osamoceným výpadem, nýbrž součástí bezohledných mediálních útoků proti doktoru Bátorovi, trvajících již více než půl roku. Cakl sám se ve svém dopise dovolává podpory "mnoha nevládních sdružení, odborníků pracujících ve školství, politiků a veřejně známých osob". Čili, máme tu co dělat s jakousi názorovou či zájmovou skupinou, která fámu o "nebezpečném Bátorovi" šíří, mobilizuje spřátelené "nevládní organizace" a vyvolává neopodstatněný strach z pravicového konzervatismu, který účelově interpretuje jako skrytý fašismus, rasismus a podobně. Její členové se přitom odvolávají jeden na druhého, odkazují se na svá prohlášení, články atd., čímž si vzájemně dodávají autoritu a sugerují veřejnosti, že jejich postoje a názory mají objektivní platnost. Tento kontext Caklova otevřeného dopisu považujeme naopak za vysoce nebezpečný my.

Věříme, že se jako nejvyšší ústavní činitelé našeho státu nenecháte ve svém rozhodování naznačenými hrami nijak manipulovat a zůstanete oporami občanských práv a svobod.

V Praze dne 28. července 2011

S úctou

Mgr. Petr Bahník

místopředseda Akce D.O.S.T.

www.akce-dost.cz

Na vědomí:

Josef Dobeš, ministr ŠMT

Ladislav Bátora, poradce ministra ŠMT

0
Vytisknout
6152

Diskuse

Obsah vydání | 29. 7. 2011