Homosexuální orientace není deviace

13. 8. 2011 / Filip Mahďák

Homofob je člověk vyvolávající negativní pocity a hlásající negativní postoje zaměřené na jedince, skupiny a chování, projevující se jinou sexuální orientací než je orientace heterosexuální. Jako je například lesbická, homosexuální, bisexuální, případně transexuální a mezipohlavní.

Deviace není v češtině v žádném případě pojem neutrální spíše naopak. Pojmy deviace či deviant nesou v češtině naprostou většinou konotace negativní.

Sexuální orientace člověka je předurčená velice složitou souhrou genetických faktorů a prenatálním vývojem v děloze matky. Homosexuály nenaočkoval ďábel a žádný pánbůh ani jeho pomocníčci je z toho nikdy nevyléčí. Mají to od přírody tak jako každý z vás zase tu svoji. Pokud nejsme z nějakého důvodu již impotentní. Což je zase naopak většinou symptom nějaké choroby . Homosexuální bisexuální a transexuální orientace není žádnou nemocí, politikem či odchylkou od společenské normy.

Ať se to českým menšinovým homofobům a kryptofašistům líbí nebo nelíbí, homosexuální orientace právě naopak již pěknou řádku let prostě jednou z mnoha součástí společenské normy je. Viz zákon o registrovaném partnerství.

Zástupci homofobní menšiny české společnosti vyvíjejí v posledních dnech nebývalé aktivity, a tak přitahují opět pozornost nejen světového tisku k své intelektuální tuposti, zabedněnosti a zpátečnictví. Opět prokazujíce totální zmatenost a dezorientaci v denodenně narůstajícím kvantu poznatků, objevů a výzkumů. V čím dále rozsáhlejší oblasti vědních oborů, zabývajících se složitou problematikou lidské sexuality.

Dávno už víme, že se sexuální puzení netýká pouze pohlavních orgánů, ale doslova a do písmene fyziologie celého organismu. A následně také vzájemných vztahů mezi tělesným prožíváním a duševními procesy. Skutečnosti jsou to tak složité, interakce tak komplikované, že jsme studiem této problematiky zaplnili doslova celé knihovny. Možná by bylo dobré už i nějaké knihy k této problematice zakoupit do hradní knihovny pro společenství nejmoudřejších poučujících nás opět, co je a co není správná společenská norma. Zjevně žádnou vědeckou literaturu tohoto druhu nečetli.

A tak na nás na začátku jednadvacátého století panicky vykukuje z čím dále tím menších a menších hradních okének strašáks prázdnou melounovou hlavou homosexualismu a plápolající homofobní svící děsu z nové sexuální revoluce zpolitizovaných deviantních homosexuálních příšer pochodujících s holými prdelkami radostně Prahou.

Nehledě na to že pojem Homosexualismus se v souvislosti představené Hradem v mezinárodním diskurzu nikde nevyskytuje, nepoužívá, a tudíž ani neexistuje. Nevím ani proboha, proč by se vlastně homosexuálně zaměření občané ve svobodné demokratické společnosti nemohli politicky angažovat na základě pocitu příslušnosti k jakékoliv jimi svobodně zvolené komunitě.

Copak například křesťané nejsou v dnešní po většině sekulární české společnosti komunitou výrazně menšinovou, a přesto již po dlouhá léta mají svou dříve i parlamentní stranu a nikdo tady neříká, že se bojí křesťanismu. A dokonce jim česká veřejná zpráva z veřejné kasy platí Papež-Parade za přímé účasti České televize a vládních politiků.

Česká katolická církev, jenž by měla na prvním místě mlčet a zamést si před vlastním pedofilním prahem, se ovšem hned přidala a obézními ústy svých velvyslanců božích nezdrájící se jinak zaštiťovat své pedofilní bratry v Kristu nás zasvěceně opět z pozice jediné pravdy poučuje o tom cituji: "že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný".

No podívejte se milí svatoušci, homofobové , pedofilové, upalovatelé prezervativů a čarodějnic.

Co není zodpovědné, důstojné a krásné (příjemné) pro vás může být přesně tak zodpovědné, důstojné a krásné pro vaše jinak než heterosexuálně orientované spoluobčany. Už to konečně pochopte jsou jinak sexuálně orientovaní, nemůžete je převychovat. Není to duševní porucha. Svoji danou orientaci neseme jednak v genech a také se nám všem programuje již v děloze matky. Homosexualita či heterosexualita není osobní volbou!

Homosexuální chování bylo dosud pozorované u 1500 živočišných druhů! Včetně těch nám geneticky nejbližších, šimpanzů. Varování! Pokud jste ovšem jedni z těch co věří, že nás jakýsi vesmírný taťka s bílými fousy uplácal z hlíny. Dále prosím nečtěte.

A pročpak se stejným měřítkem neměří menšinové skupině heterosexuálů sdružených v NEI řádně již registrované to české politické straně. Programově na veřejně dostupných akcích a portálech propagující podle hradních písní -ismických, přece také jistou dost vyhraněnou formu heterosexualismu. Nezdá se mi také, že bych zaslechl nějakou kritiku na předvolební erotický kalendář VV. Opravte mě prosím.

A nakonec pročpak by lidé jakékoli pohlavní orientace nemohli veřejně propagovat svou radost ze sexu. Pokud to nevíte po celém světě stojí mnoho různých chrámů se symboly pohlavních orgánů mnohde i explicitně zobrazujících a zbožšťujících pohlavních spojení. V Japonsku se nám chodí lidé do chrámu klanět penisům a vagínám, mají celé sexuální lidové festivaly sponzorované vládou a místními zastupitelstvy. Nápodobně i v Indii. Tibetu a Číně. Ovšem, tam ,kde to nevymleli čínští komunisti. A pokud se nepletu sexuální orientace spojená s užíváním si bolestí se nazývá masochismus. Připomeňme jen v této souvislosti tisíce sebe mrskajících se polonahých středověkých mnichů a mnišek pod nahým hřebíky propíchaným krvácejícím milujícím tělem na kříži.

Celá ta nesmírně složitá problematika lidské sexuality je většinou lidí vnímána velice povrchně. Je to pro nás po většině prostě něco velice jednoduchého a samozřejmého. Jako když se jdeme obléct, umýt, najíst, vykonat potřebu nebo vyspat. Což je ovšem zkreslený názor pro jednoduché hlavy. Jestli chcete hledat jednoduchost, určitě se o to nesnažte s lidským tělem.

Stejně tak jako je pro zachování tělesného a někdy i duševního zdraví potřeba znát a dále zkoumat fyziologické potřeby lidského organizmu, poznat alespoň základy tělesné a duševní hygieny, správné podmínky zdravého spánku, nutriční složení potravy - správný přísun, proteinů, tuků, cukrů, sacharidů, vlákniny, tekutin, vitamínů a minerálů v jednotlivých obdobích lidského života. Tak je pro zachování tělesného a duševního zdraví potřeba znát a zkoumat fyziologické potřeby lidského organizmu ve složitém světě lidské sexuality.

0
Vytisknout
6752

Diskuse

Obsah vydání | 15. 8. 2011