Spor o povahu českého státu

8. 12. 2011 / Boris Cvek

V boji mezi "hájkovci" a "halíkovci" se ukazuje velké dilema české společnosti a nikoli jenom římskokatolické církve.

Mnozí katolíci, které jsem poznal, se dlouhodobě snažili stát někde uprostřed s vidinou církve jako nějaké všechno zastřešující rodiny, v níž stejné mateřské objetí svírá fašistu i modernistu. Jako by neexistovala minulost, v níž se mnohokrát musela střetnout jedna frakce církve či společnosti s druhou.

Dodnes bychom žili v poddanství, náboženské nesvobodě, v diktátu náboženství nad vědou, v rasových a náboženských předsudcích, kdyby k takovým bojům v minulosti -- a zejména pod vlivem osvícenství -- nedošlo.

Dnes se vrací totéž, jen už nebojujeme o volební právo žen nebo o svobodu vyznání, nýbrž bojujeme o kultivovanou pluralitní společnost proti snahám o návrat k národovectví, předsudkům vůči cizincům a homosexuálům.

"Hájkovci" pod praporem prezidenta Klause drnkají na instinkty davu, na tupost a nedospělost velké části české společnosti, která dosud tak či onak tíhne k nějaké té "české cestě", jakou byla například kupónová privatizace nebo opoziční smlouva.

Konflikt mezi "hájkovci" a "halíkovci" je proto mnohem zásadnější, je to spor o povahu českého státu a české společnosti, který vyvřel nyní na povrch.

Že v něm stojí římskokatolický episkopát pod vedením arcibiskupa Duky na straně Hájkově a Klausově, je velmi výmluvné.

Kardinál Vlk se svou podporou Tomáše Halíka tak zůstává v české římskokatolické církvi jako kůl v plotě.

Je to plod dlouhého váhání českých katolíků, jejich přešlapování na místě a tutlání opravdového konfliktu mezi konzervativními a moderními proudy, mezi oficiální a podzemní církví, mezi stoupenci vývoje české společnosti západním směrem a stoupenci její izolace v jejích "tradicích" z dob normalizace a druhé republiky. Bez konfliktu, tříbení hodnot a argumentů, bez úsilí a vyhranění pozic to prostě nepůjde.

Klausovský nářez Halíkovi: Fandí Vám neznabozi a bývalí bolševici

Hájek by se měl Halíkovi omluvit, žádá dopis

0
Vytisknout
2852

Diskuse

Obsah vydání | 8. 12. 2011