NEPOCHOPITELNÉ SELHÁNÍ:

Exekuce jsou nejzávažnějším problémem dneška. Ekologický právní servis se však jimi zabývat nebude

20. 11. 2012

Dostali jsme nepochopitelnou reakci od Ekologického právního servisu. Ačkoliv má právní zázemí a všechny předpoklady na to, aby začaly systémově řešit problém exekutorské nespravedlnosti, tato nevládní právní organizace se programově tomuto nejvážnějšímu problému dnešní ČR vyhýbá. Není jasné proč, ale jasné je, že se tím u veřejnosti, která považuje nespravedlnosti způsobované velkému počtu českých obyvatel exekucemi, EPS výrazně diskredituje. Posuďte sami. Nejde samozřejmě o dílčí individuální pomoc (už tento odkaz v odpovědi EPS je uhýbavý!) ale jde o razantní změnu špatné legislativy a její přizpůsobení západoevropským poměrům, kde k vydírání občanů exekutory nedochází. (JČ)

V reakci na článek uvedený na vašich stránkách Proč se problému exekucí nevěnuje Ekologický právní servis?" ) Vám přeposílám opdověď EPS panu Vinopalovi, píše z EPS Lukáš Prnka.

Dobrý den,

odpovídáme tímto na Váš dotaz týkající se systému podezřelých exekucí nesplacených "posledních" splátek a tíživého dopadu tohoto systému do životů řady lidí. O podobných případech jsme již několikrát slyšeli a byli jsme také kontaktováni s dotazem, zdali v těchto věcech radíme, či podnikáme systematické kroky k řešení této nepříznivé situace.

Uvědomujeme si, že jsou exekuce citlivé téma, které se dotýká tisíců lidí, a že se v případě zneužívání systému exekucí jedná o závažný problém. Je také pravdou, že vážných problémů, se kterými se naše společnost potýká, je celá řada. Přitom jsme přesvědčeni, že s těmito věcmi a problémy je možné pohnout, pokud se jim člověk věnuje cíleně a systematicky. Abychom proto mohli k jejich řešení a zlepšení skutečně efektivně přispět, museli jsme si z nich vybrat ty, na které se budeme soustředit a strategicky se jim věnovat. V našem případě padla volba na (ne)transparentní a (ne)dobrou veřejnou správu, korupci a ochranu životního prostředí, což jsou témata, kterým se EPS věnuje dlouhodobě, a jejichž řešení je i důležitým veřejným zájmem.

Také právní poradna EPS proto v souladu s našimi pravidly radí právě ve výše uvedených v případech. Pomáháme tedy zejména tam, kde je pomoc ve veřejném zájmu a je dotčeno:

  • lidské zdraví (například špinavým ovzduším, kontaminovanou vodou, nadměrným hlukem apod.),
  • peníze nás všech (netransparentním hospodařením, předraženými zakázkami, korupcí atd.), nadměrným hlukem apod.),
  • fungování samosprávy (střetem zájmů, systémovou podjatostí, korupcí a podobnými jevy), nadměrným hlukem apod.),
  • demokracie a právní stát (nezákonným rozhodováním úředníků, nevymahatelností práva apod.) a nadměrným hlukem apod.),
  • příroda a krajina (bezhlavou zástavbou, nelegálním motokrosem, neudržitelným kácením a dalšími).

Pokud někdo hledá pomoc či odpověď na otázku z oblasti dluhů, exekucí, ochrany spotřebitele apod., poskytují v těchto věcech podle našich informací poradenství některé z poraden uvedených na této stránce. Pokud proto jde o možnosti dalšího postupu a právní poradenství v konkrétních případech, doporučuji obrátit se na výše zmíněné poradny.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Lukáš Prnka

0
Vytisknout
6034

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2012