Vyšší zastoupení žen prospěje velkým evropským společnostem a vnitřnímu trhu

20. 11. 2012

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Strany zelených

Strana zelených vítá jednomyslný návrh Evropské komise stanovit 40% cíl zastoupení žen v dozorčích radách asi 5.000 největších evropských firem do roku 2020. Probourání "skleněného stropu" pro kvalifikované ženy otevírá v době hluboké krize potenciál pro konkurenceschopnější a udržitelnější evropské hospodářství.

Čeští zelení oceňují, že předseda Evropské komise José Barroso a eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Reding vyslyšeli volání poslankyň a poslanců frakce zelených v Evropském parlamentu a nepodlehli tlaku vlád části členských zemí včetně České republiky, které se snažily zamezit projednávání návrhu v Radě EU a Evropském parlamentu.

"Jsme přesvědčeni, že dlouhodobé stanovení kvót pro zastoupení v dozorčích radách evropských firem s více než 250 zaměstnanými, obratem nad 50 milionů eur a obchodovaných na burze v kombinaci se stanoveními sankcí na národní úrovni je správným a přiměřeným nástrojem pro doplnění již existujících opatření pro genderovou rovnost v soukromém sektoru. To, jak česká legislativa bude ve finále vypadat, a jaké sankce budou stanoveny, bude předmětem diskuze v jednotlivých členských státech," říká Petra Kubálková, vedoucí Genderové odborné sekce Strany zelených.

"Hysterická reakce mnoha českých politiků napříč politickým spektrem svědčí především o jejich předsudcích a neznalosti evropského práva a fungování vnitřního trhu EU. Na pět tisíc největších evropských společností, kterých se návrh týká, působí po celém vnitřním trhu, kde však nyní platí různá národní pravidla. Jejich sjednocení respektuje princip subsidiarity a přispěje k naplňování cíle genderové rovnosti, který má dlouholetou oporu v základních unijních smlouvách a dalších dokumentech," říká Ondřej Horký-Hlucháň, vedoucí Zahraniční odborné sekce Strany zelených.

"Přes mnoho let politických proklamací je podíl žen ve správních radách velkých evropských obchodních společností i nadále nedůstojný. Ve výkonných orgánech největších společností kótovaných na burze tvoří pouhých 14 %. Rozhodně to však není nedostatkem kvalifikovaných žen, protože 60 % evropských vysokoškolsky vzdělaných občanů tvoří ženy. Tato nerovnost se projevuje dlouhodobě, proto je na čase přijmout opatření, která sníží tento do očí bijící nepoměr," vysvětlil Daniel Cohn-Bendit, předseda klubu zelených v Evropském parlamentu.

"Vyšší zastoupení žen ve vedení obchodních společností je zejména otázkou spravedlnosti, nicméně dle mnohých studií to také přináší vyšší ekonomický profit těmto společnostem. Zelení proto vyzývají českou vládu, aby na evropské úrovni neblokovala předpisy vedoucí k odstranění nerovného postavení mužů a žen, ale sama šla příkladem a implementovala příslušná opatření pro zvýšení podílu žen v ve vedení obchodních společností do české legislativy", uzavírá Ondřej Liška, předseda Strany zelených.

0
Vytisknout
3067

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2012