Výzva právníkům: Pokusme se srovnáním se západní Evropou zcivilizovat české zákony o exekucích

20. 11. 2012 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Vážení přátelé,

chci zahájit sbírku na financování právních odborníků, kteří by nám vytvořením srovnávací analýzy zákonů o exekucích z ČR a z vyspělých zemí západní Evropy pomohli příspět k nápravě dnešního skandálního stavu v České republice.

Zatím se ozvali dva právníci, ochotní se na projektu podílet. Než sbírku rozjedeme, potřebujeme příslib spolupráce i dalších právních odborníků, zejména osob schopných pracovat se zákonodárstvím zemí Evropské unie. Prosíme, ozvěte se.

Je fakt, že mnoho právníků na exekucích v současnosti v ČR vydělává. Jak to ale srovnají se svým svědomím, že parazitují na nespravedlnosti a ničí existenci bezbranných lidí? Nebylo by i pro ně ulehčením živit se slušně?

Nejsem právník, a proto mám o věci pouze rámcové představy. Avšak výchozí otázka je tato:

V zemích západní Evropy nekončí u exekutorů cca 20 procent obyvatelstva, jak je tomu zřejmě v ČR.

Vznikají z toho dvě otázky:

1. Jak je v tamějších zemích ošetřena legislativa a jaké existují záruky zajišťující, že se to neděje?

2. Porušuje neexistence obdobných záruk v ČR evropskou legislativu, například zákon o lidských právech?

Na stránkách exekutorské komory je pokud vím relativně přesný popis právního postupu při exekucích.

V první řadě by bylo zapotřebí zhodnocení tohoto popisu, jinými slovy: odpovídá skutečnosti? Dodržují se případné legislativní záruky, které jsou v něm obsaženy? Pokud ne, jak ne? Prostě srovnání zákona a praxe.

Dále bude potřeba vypracovat srovnávací studii exekučních zákonů z několika vybraných zemí EU, možná by stačilo Německo, Rakousko, Francie a Británie.

Porovnáním těchto zákonů s českou legislativou i praxí by měly vyvstat rozdíly, které by vysvětlily, proč je v ČR obětí exekucí tolik osob.

Posledním krokem by bylo - po identifikaci těchto rozdílů - zjištění, zda případně chybějící česká legislativa či případná pochybná praxe neporušuje zákony Evropské unie.

Jan Čulík

Britské listy

0
Vytisknout
8424

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2012