O skandálním střetu zájmů

6. 12. 2012

čas čtení 4 minuty

Diskutoval jsem tento fakt s několika kolegy z akademického prostředí z různých západních zemí (a sám jsem v několika západních zemích žil), a všichni byli v mírném šoku. Jistě že existují firmy připravující na zkoušky všude možné, ale nikdy nemají v rukou zároveň samotnou přípravu těchto zkoušek pro státní školy.

Rád bych reagoval na video prezentaci diskuse o školství mezi panem Štefflem a prorektorem UK, píše Petr Hájek, z Matematického ústavu AV ČR.

Nebudu se vyjadřovat k samotným názorům zúčastněných, ostatně Štefflovy názory nejsou překvapivé ve světle následujících fakt.

Již v úvodu při představování společnosti Scio vůbec není zmíněno, že tato společnost se živí prodejem výukových materiálů a kurzů, a přípravou na přijímací zkoušky různého druhu.

Jde tedy svého druhu o konkurenta, a to silně komerčního, stávajícímu vzdělávacímu systému. Nikoliv tedy společnosti, která se zabývá hodnocením výsledků vzdělávání, jak se tvrdí ( i když samozřejmě mají taky své statistiky, atd.)

Aby bylo jasno, tato společnost ve skutečnosti připravuje skutečné přijímací zkoušky pro velké množství škol, přinejmenším pro mnoho gymnázií v Praze.

Tyto zkoušky, které jsou typicky formou testu ve stylu GRE, vyžadují pro své úspěšné zvládnutí značnou přípravu. Proto obrovské množství rodičů posílá své děti na přípravné kurzy Scio (typicky o víkendech po dobu mnoha měsíců), v cenách řádově 10 000 Kč za kurz, nebo rodiče nakupují internetové testy, nebo testy z minulých let atd., vše za značně částky.

Cílem je pochopitelně zajistit úspěšné zvládnutí přijímaček.

Jedno z mých děti rovněž při zkouškách na gymnázium mělo testy Scio. Ze všech děti přijatých ve třídě bylo moje dítě jediné, které neprošlo kurzy Scio (selekce byla 60 dětí do dvou tříd z více než 400). Pro své dítě jsem na poslední chvíli zakoupil od Scio nějaké internetové testy a ukázky z minulých let, za celkovou částku okolo 1000 Kč, tedy podstatně levnější než kurzy.

Nicméně, nebýt této přípravy, moje dítě by nemělo šanci na přijetí (navzdoru tomu, že je vysoce inteligentní).

O věci jsem několikrát debatoval s jinými rodiči, ale všem to bylo jedno, a nechápali, co mi na tom vadí (jak jsem řekl, moje dítě bylo úspěšné).

Naopak mám dojem že situace, kdy platba za kurz rozhodujícím způsobem ovlivňuje šanci na přijetí jim spíš vyhovuje.

Považují tuto situaci za naprosto skandální, a nepochybně v rozporu s deklarovaným rovným přístupem ke vzdělání.

Zde jakási soukromá společnost vlastně ovládá přijímací proces ve velkém množství škol, potenciálně v celé zemi. Za velké peníze.

Diskutoval jsem tento fakt s několika kolegy z akademického prostředí z různých západních zemí (a sám jsem v několika západních zemích žil), a všichni byli v mírném šoku.

Jistě že existují firmy připravující na zkoušky všude možné, ale nikdy nemají v rukou zároveň samotnou přípravu těchto zkoušek pro státní školy.

Mimochodem byl v minulosti i případ, kdy Scio dalo do skutečných zkoušek příklady, které byly přímo v jejich přípravných testech.

Výše uvedené skutečnosti, zcela zamlčené při úvodním slově k pořadu, by tedy měly být vzaty v úvahu při jeho poslechu.

(Nevím jestli náhodou toto nezaznělo někdy v průběhu pořadu, neboť jsem nechtěl trávit přes hodinu času poslechem plků těchto pánů, úplně mi stačilo pár náhodných ukázek).

0
Vytisknout
8669

Diskuse

Obsah vydání | 7. 12. 2012