Nezmocněné jednatelství

10. 12. 2012

čas čtení 1 minuta

Poznámka k článku "Když někdo žertem pošle 315 Kč České pojišťovně, zaváže vás, zdá se, k placení pojistného":

Pokud čtenář David Grudl poslal svým jménem platbu na účet České pojišťovny s variabilním symbolem Františka Fuky, jejímž zaplacením má vzniknout pojistná smlouva, bylo by to možné považovat za tzv. nezmocněné jednatelství, píše Jaroslav Štemberk.

V takovém případě by Česká pojišťovna dle § 33 odst. 2 Občanského zákoníku mohla poté, co jí František Fuka sdělil, že smlouvu uzavřít nechtěl a pojistné platit nehodlá a že D. Grundl platbu provedl, aniž k tomu od něho dostal pokyn či souhlas, požadovat, aby D. Grundl i nadále za F. Fuku platil pojistné, nebo aby uhradil též penále za zrušení smlouvy dle obchodních podmínek České pojišťovny.

Pokud by F. Fuka další platbu pojistného sám zaplatil, došlo by ke zhojení nedostatku zmocnění tzv. konkludentním souhlasem a F. Fuka by byl smluvně zavázán z pojistné smlouvy (ledaže by prokázal, že složenku zaplatil omylem).

Pokud D. Grundl bude trvat na tom, že platbu učinil žertem a ve skutečnosti nechtěl F. Fuku pojistit, smlouva by měla být považována za neplatnou (a to tzv. absolutně) z důvodu, že právní úkon nebyl učiněn vážně, ovšem v takovém případě Česká pojišťovna může argumentovat, že o této okolnosti nemohla vědět, tedy D. Grundl jí vědomě uvedl v omyl, a pokud by vyčíslila tím vzniklou škodu částkou vyšší než 5000 Kč, D. Grundlovi by hrozilo trestní stíhání pro trestný čin podvodu (při škodě nižší potrestání za přestupek).

0
Vytisknout
5207

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2012