Lagardère Active ČR: ČRo nevhodně zasahuje do rozhodování o BBC

18. 1. 2013

čas čtení 1 minuta
tisková zpráva Lagardère Active ČR

Společnost Lagardère Active ČR se rozhodla reagovat na dnešní prohlášení ČRo (Vyjádření Českého rozhlasu k BBC), ve kterém ČRo uvádí zavádějící informace a stanoviska. Společnost Lagardère se ohrazuje vůči vyjádření generálního ředitele ČRo p. Duhana, ze kterého vyplývá, že by snad měla být méně hodnotným partnerem pro BBC než Český veřejnoprávní rozhlas.

Jsme pevně přesvědčeni, že spolupráce BBC a Lagardère nejenom umožní zachování hodnotného vysílání BBC v ČR, ale přinese navíc i větší pestrost v segmentu stanic mluveného slova. Tento segment by v ČR byl jinak naopak zcela pod dominantním vlivem veřejnoprávního ČRo.

O charakteru licence, podle které vysílá BBC Radiocom, není žádných pochyb a zákon o RTV jasně definuje, jakým způsobem RRTV posuzuje podmínku plurality v souvislosti s udělením souhlasu k převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele vysílání s licencí - jako jediné kritérium k posouzení definuje kumulativní pokrytí do 300%. Stanice kontrolované společností Lagardère jsou zhruba na jedné třetině tohoto limitu. Vyjádření ČRo považuje Lagardère za nevhodný pokus ovlivňovat jednání a rozhodování RRTV v probíhajícím správním řízení v dané věci a snahu zatahovat do něj prvky, které s daným rozhodnutím nesouvisí a jsou pro něj zcela irelevantní.

"Lagardère vyzývá ČRo, aby zanechal účelového ovlivňování a zkreslenou prezentací faktů směrem k odborné i široké veřejnosti v souvislosti s danou kauzou, protože by takovým jednáním ČRo mohlo docházet k poškozování společnosti Lagardère," uvedl za Lagardère Miroslav Hrnko, výkonný ředitel Lagardère Active ČR.

0
Vytisknout
6343

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2013